Slik Bekjemper Du Forfalskninger på Kinesiske E-Handelsplattformer

I den globale markedsplassen utgjør spredningen av forfalskede varer på kinesiske e-handelsplattformer som Alibaba, Taobao og Pinduoduo betydelige juridiske utfordringer for bedrifter. Dette problemet er avgjørende å adressere for å beskytte immaterielle rettigheter, inkludert patenter og varemerker. Denne artikkelen utforsker juridiske tiltak for å bekjempe forfalskninger og gir effektive strategier for å beskytte IP-eiendeler.

Beskyttelse av Immaterielle Rettigheter

Forfalskede produkter krenker verdifulle immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og opphavsrett. Disse rettighetene er viktige eiendeler som selskaper har investert betydelige ressurser i å utvikle og beskytte. Det er avgjørende med årvåken håndhevelse av disse rettighetene for å forhindre verdiforringelse og opprettholde merkevarens juridiske integritet.

Betydningen av Varemerker og Patenter

Varemerker: Varemerker skiller dine produkter fra konkurrentene og sikrer at forbrukerne kan identifisere og stole på ditt merke. Forfalskede varer svekker styrken av dine varemerker, noe som kan føre til forvirring blant forbrukerne og tap av merkevarelojalitet. Ved å beskytte dine varemerker, sikrer du at merkevaren forblir distinkt og gjenkjennelig.

Patenter: Patenter beskytter dine innovasjoner ved å gi deg enerett til å produsere og selge dine oppfinnelser. Forfalskninger undergraver disse eksklusive rettighetene, reduserer avkastningen på investeringene i forskning og utvikling, og kan svekke din konkurranseevne. Å sørge for at dine patenter håndheves, bevarer unikheten og konkurransefortrinnet til dine innovasjoner.

Juridiske Verktøy og Strategier

 1. Først til Mølla-Prinsippet: Kina opererer med et “først til mølla”-system for varemerker, som betyr at den første som søker om varemerkebeskyttelse, eier rettighetene til det varemerket i Kina. Dette understreker viktigheten av å søke om varemerkebeskyttelse tidlig, selv før man går inn på markedet. Sørg for at dine varemerker er registrert så tidlig som mulig for å forhindre at forfalskere preemptivt registrerer ditt merke.
 2. Cease and Desist-Brev: Utsendelse av cease and desist-brev er en vanlig juridisk strategi for å bekjempe forfalskninger. Disse brevene informerer forfalskere om dine immaterielle rettigheter og krever at de stopper krenkende aktiviteter. De fungerer som et første skritt mot mer aggressive juridiske tiltak dersom den krenkende parten ikke etterkommer. Sørg for at disse brevene er detaljerte og siterer spesifikke juridiske grunnlag for kravet.
 3. Administrative Tiltak: Kina tilbyr administrative veier for å bekjempe forfalskninger. Å sende inn klager til lokale Administration for Market Regulation (AMR)-kontorer kan føre til razziaer og beslagleggelse av forfalskede varer. Denne administrative ruten kan være raskere og rimeligere enn rettssaker, og gir en effektiv måte å håndheve dine immaterielle rettigheter på. Regelmessig interaksjon med lokale AMR-kontorer kan hjelpe med å bygge en sak mot gjentatte lovbrytere.
 4. Rettssaker: Å forfølge rettssaker mot forfalskere er ofte nødvendig for å sette en sterk presedens og avskrekke fremtidige krenkelser. Kinesiske domstoler har blitt stadig mer sofistikerte i håndteringen av IP-saker, og vellykkede rettssaker kan resultere i betydelige økonomiske straffer for forfalskere. Samarbeid med lokale juridiske eksperter som forstår nyansene i kinesisk IP-lovgivning og kan navigere kompleksitetene i rettssystemet.
 5. Tollregistrering: Ved å registrere dine varemerker og patenter hos kinesiske tollmyndigheter kan de overvåke og beslaglegge forfalskede varer ved grensene. Dette proaktive tiltaket bidrar til å forhindre at forfalskede produkter kommer inn eller forlater Kina, og reduserer dermed deres tilgjengelighet på markedet.

Løsninger for Å Forbedre Juridisk Beskyttelse

 1. Forbedret Overvåking og Håndhevelse:

 • Implementere Avanserte Overvåkingsverktøy: Invester i teknologi som kan skanne e-handelsplattformer for forfalskede oppføringer. Disse verktøyene kan bruke bildegjenkjenning og søkeordsporing for å identifisere potensielle krenkelser. Ved å automatisere denne prosessen, kan du dekke mer grunn og identifisere forfalskninger mer effektivt.
 • Utvikle et Rapporteringssystem: Opprett en strømlinjeformet prosess for rapportering av forfalskede oppføringer til e-handelsplattformer. Dette systemet bør inkludere maler for rapportering, en sporingsmekanisme for oppfølging, og en database over tidligere identifiserte lovbrytere. Denne organiserte tilnærmingen sikrer at rapporter håndteres raskt og systematisk.
 • Samle Bevis for IP-Krenkelser: Samle og dokumenter bevis på brudd på immaterielle rettigheter. Dette inkluderer skjermbilder av oppføringer, kopier av detaljer om forfalskede produkter og transaksjonsopptegnelser. Omfattende bevis styrker saken din når du tar juridiske skritt eller sender inn klager til myndighetene.
 • Juridisk Forberedelse: Før du tar noen skritt, sørg for at dine patenter og varemerker er registrert og oppdaterte. Denne juridiske grunnlaget er nødvendig for alle påfølgende håndhevelsestiltak. Konsulter med IP-advokater for å verifisere styrken og omfanget av dine beskyttelser.
 • Varsle Lovbrytere: Bruk cease and desist-brev for å formelt varsle forfalskere om deres krenkelser. Disse brevene bør være klare, konsise og juridisk solide, og sitere spesifikke IP-lover og beskrive de krenkende aktivitetene. Dette trinnet kan ofte føre til frivillig overholdelse, noe som reduserer behovet for ytterligere juridiske tiltak.
 • Administrative Klager: For vedvarende lovbrytere, send inn klager til lokale AMR-kontorer. Denne administrative ruten kan resultere i raske håndhevelsestiltak, som razziaer og beslagleggelse. Oppdater regelmessig dine klager og oppretthold kommunikasjonen med AMR-tjenestemenn for å sikre pågående håndhevelse.
 1. Samarbeid med E-Handelsplattformer:

 • Etablere Partnerskap: Engasjer deg direkte med e-handelsplattformer for å bygge et samarbeidende forhold. Delta i deres anti-forfalskningsprogrammer og del innsikt fra dine overvåkingstiltak. Dette samarbeidet kan føre til raskere identifisering og fjerning av forfalskede oppføringer.
 • Datadeling: Gi e-handelsplattformer detaljerte data om dine ekte produkter, inkludert bilder, beskrivelser og unike identifikatorer. Denne informasjonen hjelper plattformene med å skille autentiske produkter fra forfalskninger mer effektivt.
 • Delta i Bransjeinitiativer: Bli med i bransjegrupper og initiativer fokusert på å bekjempe forfalskninger. Disse kollektive innsatsene kan forbedre dine håndhevelsesmuligheter og gi tilgang til delte ressurser og beste praksis.

Konklusjon

Det juridiske imperativet for å bekjempe forfalskede varer på kinesiske e-handelsplattformer er tydelig. Ved å fokusere på beskyttelse av patenter og varemerker, raskt søke om IP-rettigheter, samle bevis på IP-krenkelser, sende cease and desist-brev, utnytte administrative tiltak, forfølge rettssaker, og registrere hos tollmyndigheter, kan bedrifter effektivt beskytte sine immaterielle rettigheter. Implementering av disse strategiene beskytter ikke bare din merkevare, men sikrer også langsiktig suksess i den globale markedsplassen. Proaktiv juridisk håndhevelse er essensiell for å opprettholde integriteten og verdien av dine IP-eiendeler i en stadig mer digital og global økonomi.

FAQs

Hva er hovedutfordringene med forfalskede varer på kinesiske e-handelsplattformer?

Forfalskede varer på plattformer som Alibaba, Taobao og Pinduoduo utgjør betydelige juridiske utfordringer, da de krenker immaterielle rettigheter som patenter og varemerker.

Hvorfor er beskyttelse av varemerker og patenter viktig?

Varemerker skiller produkter fra konkurrenter og sikrer forbrukernes tillit, mens patenter beskytter innovasjoner og eksklusive rettigheter. Forfalskninger svekker disse beskyttelsene, noe som kan føre til økonomiske tap og svekket konkurranseevne.

Hvilke juridiske verktøy og strategier kan brukes for å bekjempe forfalskninger?

 • Først til Mølla-Prinsippet: Registrer varemerker tidlig i Kina.
 • Cease and Desist-Brev: Varsle forfalskere om krenkelser og krev stans.
 • Administrative Tiltak: Klager til AMR-kontorer kan føre til razziaer og beslag.
 • Rettssaker: Rettssaker kan sette en sterk presedens og avskrekke krenkelser.
 • Tollregistrering: Registrer IP-rettigheter hos tollmyndigheter for å overvåke og beslaglegge forfalskede varer.

Hvordan kan overvåking og håndhevelse forbedres?

 • Avanserte Overvåkingsverktøy: Bruk teknologi for å skanne plattformer for forfalskninger.
 • Rapporteringssystem: Opprett en strømlinjeformet prosess for rapportering av forfalskninger.
 • Bevisinnsamling: Dokumenter IP-krenkelser grundig for sterkere saker.

Hva innebærer samarbeid med e-handelsplattformer?

Etabler partnerskap og del detaljerte data om ekte produkter med plattformene for å lette identifikasjon og fjerning av forfalskninger.

Hvordan sikres IP-rettigheter gjennom tollmyndigheter?

Registrer varemerker og patenter hos kinesiske tollmyndigheter for å overvåke og forhindre at forfalskede varer krysser grensene, noe som reduserer deres tilgjengelighet på markedet.

Hvorfor er rettssaker viktige i bekjempelsen av forfalskninger?

Rettssaker gir en offisiell bekreftelse på IP-rettigheter, kan resultere i økonomiske straffer for forfalskere, og avskrekker fremtidige krenkelser.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.