Patentbeskyttelse i Kina: Hvordan navigerer man i IP-området i Kina

Introduksjon

Kina har blitt et globalt senter for innovasjon og er det landet med flest patentsøknader globalt sett. Dette gjør patentbeskyttelse avgjørende for bedrifter som ønsker å selge i Kina.

Den kinesiske regjeringen har anerkjent viktigheten av beskyttelse av intellektuell eiendom (IP). Den har etablert et robust juridisk rammeverk for patentbeskyttelse, inkludert patentloven, som har gjennomgått flere endringer for å styrke IP-rettigheter.

Patenttyper i Kina

Kina tilbyr tre typer patenter:

 1. Oppfinnelsespatenter – Beskytt nye tekniske løsninger knyttet til produkter, prosesser eller forbedringer. De har en periode på 20 år fra innleveringsdatoen.
 2. Brukspatenter – Beskytt nye tekniske løsninger knyttet til produktform, struktur eller kombinasjon. De har en periode på 10 år fra innleveringsdatoen.
 3. Designpatenter – Beskytt nye design, former, mønstre eller farger som brukes på produkter. De har en beskyttelsesperiode på 15 år fra innleveringsdatoen.

Patentsøknadsprosessen i Kina

Patentsøknadsprosessen i Kina inkluderer flere trinn:

 1. Forberedelse og arkivering: Det er viktig å samle nødvendige dokumenter, inkludert en detaljert oppfinnelsesbeskrivelse, krav, abstrakt og tegninger (hvis aktuelt). Utenlandske søkere må bruke en kvalifisert kinesisk patentagent for å håndtere søknaden.
 2. Formalitetsundersøkelse: China National Intellectual Property Administration (CNIPA) vil gjennomføre en formalitetsundersøkelse for å verifisere overholdelse av administrative og prosessuelle krav.
 3. Substansiell undersøkelse: Oppfinnelsespatentsøknader gjennomgår en materiell undersøkelse på forespørsel innen tre år fra prioritetsdatoen. Søknader om bruksmodell og designpatenter er ikke gjenstand for materiell vurdering.
 4. Publisering: Patentsøknader publiseres 18 måneder etter innleverings- eller prioritetsdato, avhengig av hva som komm først.
 5. Avgjørelse: CNIPA avgjør om patentsøknaden skal innvilges eller avvises.

Undersøkelse og tildeling av patenter i Kina

CNIPA ser nøye over oppfinnelsespatentsøknader for å sikre at de oppfyller kravene til å være nye, ha et oppfinnsomt skritt og være nyttige i bransjen. Bruks- og designpatenter undersøkes raskere og har en kortere behandlingstid.

Hvis CNIPA finner problemer med en søknad, kan personen som sendte den inn endre den eller gi mer informasjon. Hvis CNIPA er fornøyd med svaret, vil patentet bli meddelt, og søkeren vil motta et patentsertifikat.

Patenthåndhevelse i Kina

Patenthavere kan håndheve sine rettigheter gjennom administrative og rettslige kanaler. Administrativ håndhevelse betyr å sende inn en klage til det lokale immaterialrettskontoret (IPO), som kan se på patentbrudd og gi straffer.

Et sivilt søksmål må inngis i en immateriell rettighet (IP) domstol eller Intermediate People’s Court for rettslig håndhevelse. Patentinnehavere kan søke rettsmidler som påbud, skader og ødeleggelse av krenkende produkter. I tillegg er straffegjennomføring tilgjengelig for alvorlige patentkrenkelsessaker, noe som kan føre til bøter og fengsel.

Utfordringer og strategier for utenlandske søkere

Utenlandske søkere står overfor flere utfordringer når de søker patentbeskyttelse i Kina:

 1. Språkbarriere: Patentsøknader må sendes inn på kinesisk, noe som krever en pålitelig oversettelse av søknadsdokumentene. Å engasjere en kvalifisert  patentagent med kinesiskkunskaper er avgjørende for å overvinne denne utfordringen.
 2. First-to-File System: Kina følger et First-to-file-system, noe som betyr at den første personen som sender inn en patentsøknad, vil ha prioritet over andre. For å unngå å miste rettigheter til en oppfinnelse, send inn søknader raskt og vurder å sende inn en foreløpig søknad eller bruke Patent Cooperation Treaty (PCT) -ruten for å sikre en tidligere prioritetsdato.
 3. Forstå kinesisk patentlov: Å navigere i Kinas patentlov kan være komplisert, spesielt for utenlandske søkere. Samarbeid med en kunnskapsrik patentagent og grundig forskning på det juridiske rammeverket vil bidra til å sikre overholdelse av kinesiske forskrifter.
 4. Håndheving vanskeligheter: Håndheving av patentrettigheter i Kina kan være utfordrende, spesielt for utenlandske patentinnehavere. Styrking av IP-beskyttelsesstrategier og samarbeid tett med lokale partnere, juridiske rådgivere og bransjeforeninger kan forbedre sjansene for vellykket håndheving.

Konklusjon og viktige takeaways

Patentbeskyttelse er avgjørende for bedrifter som opererer i Kinas innovasjonsdrevne økonomi. Utenlandske søkere kan finne frem i det kinesiske immaterialrettssystemet på en bedre måte dersom de vet hva slags patenter som er tilgjengelige, hvordan de skal søke om dem, og hvordan man håndhever patenter i Kina.

Vurder følgende beste praksis for å forbedre sjansene dine for å få patent og håndheve patentrettigheter i Kina:

 1. Engasjere en kvalifisert patentagent for å hjelpe deg med søknadsprosessen og sikre nøyaktige oversettelser.
 2. Send søknader så tidlig som mulig, for å sikre prioritet under Kinas first-to-file-system.
 3. Gjennomfør grundig forskning på kinesisk patentrett og samarbeid med erfarne juridiske rådgivere for å sikre overholdelse.
 4. Utvikle en omfattende IP-beskyttelsesstrategi, inkludert samarbeid med lokale partnere og bransjeforeninger for å forbedre håndhevingsarbeidet.

Ved å ta i bruk disse strategiene kan bedrifter effektivt beskytte sine innovasjoner og opprettholde et konkurransefortrinn i det kinesiske markedet.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med beskyttelse av patenter i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.