Hvorfor et økende antall kinesiske bedrifter stjeler IP fra utenlandske bedrifter

Introduksjon

Stjeling av immaterielle rettigheter (IP) er en økende bekymring for mange utenlandske selskaper som opererer i Kina. Det økende antallet kinesiske selskaper som er involvert i IP-tyveri har vært skadelig for verdensøkonomien og har reist spørsmål om etisk forretningsførsel i Kina.

I denne artikkelen forklarer vi den historien om IP-tyveri i Kina har, faktorene som bidrar til dette fenomenet, rollen som det første filsystemet og virkningen på utenlandske selskaper. Vi vil også diskutere potensielle løsninger på problemet.

 

Historien om tyveri av intellektuell eiendom i Kina

Tidlige stadier

IP-tyveri i Kina har en lang historie, som går tilbake til 1980-tallet da landet først begynte å åpne opp for det globale markedet. På den tiden manglet Kina den teknologiske kompetansen til å konkurrere med vestlige land og forsøkte å skaffe seg utenlandsk kunnskap og teknologi gjennom IP-tyveri.

Utviklingen i dagens situasjon

Etter hvert som Kinas økonomi har vokst og modernisert, har omfanget av IP-tyveri også økt. Denne veksten kan tilskrives flere faktorer, inkludert rask økonomisk utvikling, press for å måtte innovere og «først-til-å søke»-systemet i Kina.

Faktorer som bidrar til IP-tyveri

Rask økonomisk vekst

Kinas bemerkelsesverdige økonomiske vekst har presset selskaper til å opprettholde et konkurransefortrinn i det globale markedet. Å skaffe seg utenlandsk IP kan gi en snarvei til teknologisk utvikling og hjelpe kinesiske selskaper å holde seg i førersetet.

Press for å tenke nytt

Den kinesiske regjeringens vekttlegging på innovasjon og teknologisk utvikling har drevet selskaper til å søke nye måter å holde seg konkurransedyktige. Å stjele IP fra utenlandske bedrifter er en rask måte å skaffe banebrytende teknologi uten å investere i forskning og utvikling.

«Først-til-å søke»-systemet

Kinas patentsystem følger «først-til-å søke»-prinsippet, noe som betyr at den første personen som sender inn en søknad om en oppfinnelse har rett til patentet, uavhengig av hvem som skapte oppfinnelsen. Dette systemet oppfordrer kinesiske selskaper til å sende inn patenter for utenlandske innovasjoner før de opprinnelige innovatørene, og dermed stjele deres IP.

Dette systemet står i kontrast til «først-til-å oppfinne»-prinsippet, som tildeler patentrettigheter basert på den faktiske oppfinnelsesdatoen. «Først-til-å søke»-systemet stimulerer bedrifter til å sende inn patentsøknader for utenlandske innovasjoner før de opprinnelige oppfinnerne gjør det i Kina og da stjele IP-en. Denne praksisen, kjent som «patenttrolling», kan føre til illegitimt oppkjøp av patentrettigheter, kvele innovasjon og skape juridiske tvister.

Systemets vektlegging av å være den første til å søke på patentet kan føre til færre ressurser til faktisk forskning og utvikling, ettersom selskaper prioriterer å sikre patenter fremfor å fremme ekte innovasjon. De med innside-kunnskaper om en bedrifts oppfinnelser og IP, for eksempel ansatte eller produsenter, kan utnytte «først-til-å søke»-systemet.

Ved å sende inn patenter før de faktiske oppfinnerne gjør de, kan noen urettferdig kreve eierskap til IP, noe som fører til juridiske tvister og skade på en bedrifts omdømme og utvikling. I dette systemet sliter mindre enheter og individuelle oppfinnere med å konkurrere i kappløpet om å registrere patenter, da de vanligvis har mindre ressurser og mindre erfaring med å navigere i patentsystemet i Kina. Dette kan resultere i at større selskaper dominerer patentlandskapet, noe som ytterligere hindrer innovasjon og konkurranse.

Kinas  patentsystem har både fordeler og ulemper. Selv om det forenkler patentsøknadsprosessen og fremskynder tildelingen av rettigheter, har det også potensial til å oppmuntre til IP-tyveri, kvele innovasjon og være urettferdig for oppfinnere.

 

Metoder som brukes til IP-tyveri

Industrispionasje

Industrispionasje er en vanlig metode som brukes av kinesiske bedrifter for å skaffe seg utenlandsk IP. Dette innebærer å infiltrere utenlandske selskaper, kontakte andre bedrifter og vise falsk interesse i et samarbedi og stjele sensitiv informasjon, inkludert forretningshemmeligheter og konfidensielle data.

Omvendt produktutvikling

Omvendt produktutvikling er prosessen med å ta fra hverandre et produkt for å forstå hvordan det fungerer og deretter gjenskape det. Kinesiske selskaper bruker ofte denne metoden for å replikere utenlandske produkter og få tilgang til proprietær teknologi.

Patentkrenkelser

Det er også vanlig at kinesiske selskaper krenker utenlandske patenter, produserer og selge produkter som bryter med internasjonale IP-rettigheter uten selv å eie noe IP i Kina.

 

Innvirkning på utenlandske selskaper

Tap av konkurransefortrinn

IP-tyveri kan føre til at utenlandske selskaper mister sitt konkurransefortrinn i markedet ettersom kinesiske konkurrenter kopierer og bruker sin proprietære teknologi. Dette kan føre til redusert markedsandel og tap av potensielle inntekter.

Økonomiske konsekvenser

Utenlandske selskaper investerer ofte tungt i forskning og utvikling for å skape innovative produkter og teknologier. Når deres IP blir stjålet, lider disse bedriftene økonomisk, da de kanskje ikke klarer å hente inn sine investeringer eller tjene på innovasjonene sine.

 

Hvordan bekjempe IP-tyveri

Styrking av kinesiske IP-lover

Kina har gjort en innsats for å forbedre sine IP-lover og håndhevelsespraksis de siste årene. Dette inkluderer økte straffer for IP-tyveri og etablering av spesialiserte IP-domstoler for å håndtere relaterte saker.

Implementering av sterke interne sikkerhetstiltak

Bedrifter som opererer i Kina bør også vurdere å implementere robuste interne sikkerhetstiltak for å beskytte deres IP. Dette kan omfatte investering i avanserte cybersikkerhetsteknologier, gjennomføring av regelmessige sikkerhetsrevisjoner og opplæring av ansatte for å oppnå en best praksis når det gjelder IP-beskyttelse.

Beskytt IP-en din så snart som mulig

Viktigheten av å beskytte din intellektuelle eiendom (IP) i Kina kan ikke overvurderes, spesielt når man vurderer landets unike «først-til-å søke»-systemet. Sikring av  IP bør være en topp prioritet for bedrifter som ønsker å komme seg inn på det kinesiske markedet. Ellers risikerer du å miste konkurransefortrinnet eller til og med møte juridiske tvister, ettersom skruppelløse enheter kan sende inn sin IP først, kreve eierskap og potensielt forårsake uopprettelig skade på merkevaren og markedsandelen.

Det er viktig å se på beskyttelse av IP i Kina som en pågående prosess. Du bør overvåke markedet for å se om noen bruker IP-en din ulovlig. Når du utvikler deg i Kina, kan du også gradvis ha nye tjenester og produkter som må beskyttes.

Til syvende og sist sikrer beskyttelse av IP-en din at du opprettholder kontroll over kreasjonene og innovasjonene dine, og bidrar til å etablere merkevarens omdømme og troverdighet i det kinesiske markedet. På den annen side kan unnlatelse av å beskytte IP-en din i Kina føre til uautorisert bruk, anmeldesler fra andre som har sikret seg IPen dine, forfalskning og til og med tap av rettigheter til kreasjonene dine.

 

Konklusjon

Det økende antallet kinesiske selskaper som er involvert i IP-tyveri der de stjeler fra utenlandske selskaper er en økende bekymring for verdensøkonomien. Faktorer som rask økonomisk vekst, press for å innovere og «først-til-å søke»-systemet i Kina bidrar til dette problemet. Ved å forstå disse faktorene og ta passende tiltak for å beskytte immaterielle rettigheter, kan bedriften minimere risikoen og opprettholde sitt konkurransefortrinn i Kina og det globale markedet.

 

Vanlige spørsmål

  1. Hvordan bidrar «først-til-å søke»-systemet til IP-tyveri i Kina? «Først-til-å søke»-systemet i Kina oppfordrer selskaper til å sende inn patenter for utenlandske innovasjoner før de opprinnelige innovatørene, og effektivt stjele deres IP.
  2. Hva er de viktigste metodene som brukes av kinesiske selskaper for å stjele IP fra utenlandske selskaper? Industrispionasje, omvendt produktutvikling og patentbrudd er de primære metodene som brukes for å skaffe utenlandsk IP.
  3. Hvordan påvirker IP-tyveri utenlandske selskaper? IP-tyveri kan føre til tap av konkurransefortrinn, redusert markedsandel og få økonomiske konsekvenser på grunn av manglende evne til å tjene på innovasjonene sine.
  4. Hvilke skritt bør utenlandske selskaper ta for å beskytte sin IP i Kina? Utenlandske selskaper bør implementere interne solide sikkerhetstiltak, beskytte IP, investere i avanserte cybersikkerhetsteknologier og trene ansatte i best praksis for å oppnå IP-beskyttelse.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å beskytte patenter, varemerker, kontrakter eller har andre juridiske utfordringer i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, ikke nøl med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift til å lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.