Den ultimate sjekklisten: Beskyttelse av former og verktøy i Kina når man produserer der

Introduksjon

Som verdens produksjonsknutepunkt tilbyr Kina en omfattende forsyningskjedeinfrastruktur og effektiv produksjonspraksis som tiltrekker seg bedrifter over hele verden. I hjertet av denne produksjonsprosessen ligger former og verktøy, vitale komponenter som former design og vanskeligheter med masseproduserte gjenstander. De representerer en betydelig investering av tid, penger og innovasjon, noe som gjør deres beskyttelse avgjørende for å sikre selskapets markedsposisjonering og økonomiske helse. Uautorisert bruk eller replikering kan føre til betydelige tap. Til tross for styrkede immaterielle lover (IP) i Kina, utgjør beskyttelse av disse kritiske eiendelene unike utfordringer. Denne artikkelen presenterer en viktig sjekkliste som hjelpe bedriften din med å beskytte sine former og verktøy som produsenten i Kina bruker.

 

Forstå risikolandskapet

Navigering i det juridiske miljøet i Kina, spesielt for utenlandske enheter, kan være full av kompleksiteter. En av de største utfordringene er å håndheve kontrakter. På samme måte som rettssystemer andre land, er Kinas juridiske kontekst og lover unike, noe som gjør kontraktshåndhevelse til en mer utfordrende oppgave for utenlandske selskaper som bruker standardkontrakter som ikke kan håndheves i Kina eller bare på deres lokale advokatfirma somgir juridisk rådgivning som ofte mangler når det gjelder forretningsaktiviteter i Kina. Det er også en risiko forbundet med å bytte produsent i Kina; Uten tilstrekkelig juridisk beskyttelse kan den forrige produsenten beholde former og verktøy, noe som utgjør konkurranserisiko.

For å redusere disse problemene må selskapene bruke en strategisk tilnærming som involverer juridiske, operasjonelle og taktiske tiltak. Følgende sjekkliste gir en omfattende veiledning.

 

1. Inngå avtaler om ikke-bruk, taushetsplikt, ikke-omgåelse (NNN)

NNN-avtalene fungerer som førstelinjeforsvaret mot uautorisert bruk av former og verktøy. De hindrer den andre parten i å bruke formene uten din tillatelse (ikke-bruk), avsløre informasjon om formene til tredjeparter (ikke-avsløring), eller omgå deg ved å selge produkter som bruker formene dine (ikke-omgåelse). Denne avtalen er et før detaljerte produksjonsdiskusjoner begynner, da den binder din kinesiske partner lovlig. Det er viktig at alle kontraktene dine skal tilpasses lovene i Kina, settes til jurisdiksjon i Kina, og skrives på kinesisk for å sikre at de kan håndheves. Mange utenlandske selskaper bruker standardkontrakter som ikke er tilpasset lovene i Kina og vanligvis ikke blir håndhevet i Kina, eller  til og med bryter lover og er ulovlige i Kina.

 

2. Opprett omfattende produktproduksjonsavtaler (PMA-er)

Utover en NNN-avtale er det avgjørende å etablere et robust PMA. Denne avtalen bør klart definere eierskap av former og verktøy som bruker i produksjonen, bruksbegrensninger og straffer for eventuelle brudd. Produksjonsavtalene i Kina bør også adressere vedlikehold, reparasjon, utskifting og lagringsforhold og fastsette retur eller ødeleggelse av formene og verktøyet ved opphør av avtalen. Disse detaljene gir et ekstra lag med beskyttelse og sikrer at alle parter forstår sitt ansvar og potensielle forpliktelser. Alle kontrakter i Kina bør tilpasses kinesiske lover, ha jurisdiksjon i Kina og skrives på kinesisk for å sikre håndhevelse i Kina.

 

3. Registrer design og patenter i Kina ASAP

Selv om kontraktsmessige avtaler er avgjørende, er de alene ikke tilstrekkelige for å beskytte formene og verktøyet ditt i Kina. Registrering av design og patenter i Kina legger juridisk vekt på eierskapskravene dine, noe som gjør det vanskeligere for andre å bruke formene dine uten autorisasjon. Kina opererer med et “first to file” -system for IP-rettigheter, der de som søker på patenter og trademark i Kina eier dem i Kina. Det er derfor viktig at bedrifer som operer i Kina søker om beskyttelse av IP så snart som mulig. Denne tilnærmingen vil også hjelpe deg med å navigere i potensielle juridiske tvister mer effektivt.

 

4. Gjennomfør grundig due diligence

Beskyttelsestiltak vil ikke være effektive dersom du ikke jobber med en anerkjent eller verifisert produksjonspartner. Gjennomfør omfattende due diligence og verifiseringer av potensielle kinesiske partnere, inkludert deres omdømme, forretningspraksis, juridiske navn på den juridiske personen og det juridiske selskapet på kinesisk, finansiell stabilitet, juridisk historie for å se om andre selskaper har saksøkt dem, og historien knyttet til beskyttelse av IP-rettigheter. Når vi gir en oversikt over patenter som hører til den kinesiske produsenten, vil du få en oversikt over hvilke patenter de eier. Dette er viktig, dersom du er usikker om produsenten beskytter patenter i Kina som hører til utenlandske bedrifter. En bakgrunnsundersøkelse bør inkludere gjennomgang av potensielle partneres søksmålshistorikk, tilbakemeldinger fra tidligere klienter og deres merittliste med å overholde NNN-avtaler og produksjonsavtale. En ansvarlig partner vil respektere dine rettigheter og respektere kontraktene, noe som gir et ekstra lag med beskyttelse for formene og verktøyet du bruker i produksjonen i Kina.

 

Konklusjon

De store mulighetene i Kinas produksjonsindustri kommer ikke uten risiko. Siden former og verktøy representerer en betydelig investering og gir et konkurransefortrinn, er det viktig å iverksette tiltak for å beskytte disse eiendelene. Bedriften din kan redusere risikoen betydelig og beskytte sine vitale eiendeler ved å følge sjekklisten ovenfor – implementere robuste NNN-avtaler og produksjonsavtaler tilpasset lovene i Kina, registrere design og patenter og grundig gjennomgå produksjonspartnere. Denne omfattende tilnærmingen vil hjelpe deg med å navigere i Kinas unike produksjonslandskap.

 

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hvorfor er det avgjørende å beskytte former og verktøy når du produserer noe i Kina? Former og verktøy er integrert i produksjonsprosessen, og representerer betydelige investeringer i tid, penger og innovasjon. Uautorisert bruk eller replikering kan føre til betydelige økonomiske tap og kompromittert markedsposisjonering. Derfor er deres beskyttelse av avgjørende betydning når man produsere i Kina.

2. Hva er risikoen ved produksjon i Kina? Mens Kina tilbyr mange fordeler for produksjon, utgjør det også noen risikoer. Blant annet vansker med å håndheve kontrakter, særlig for utenlandske selskaper som bruker kontrakter som ikke er tilpasset lovene i Kina og derfor ikke håndeves, og utfordringer knyttet til beskyttelse av immaterielle rettigheter. I tillegg kan det at man bytter produsenter i Kina uten passende juridisk beskyttelse føre til at former og verktøy beholdes av den forrige produsenten, noe som utgjør en potensiell konkurransetrussel.

3. Hva er en NNN-avtale? En NNN-avtale (Non-Use, Non-Disclosure, Non-Circumvention) er en juridisk kontrakt som forhindrer uautorisert bruk, avsløring eller omgåelse av muggsopp og verktøy. Denne avtalen er nødvending og viktig, og bør brukes før detaljerte produksjonsdiskusjoner begynner, da den juridisk binder din kinesiske partner for å beskytte dine eiendeler og IP.

4. Hva skal inkluderes i en produktproduksjonsavtale (PMA)? En produksjonsavtale bør klart definere eierskapet til former og verktøy, bruksbegrensninger og straffer for eventuelle brudd. Det bør også detaljere vedlikehold av formene og verktøyet, reparasjon, utskifting, lagringsforhold og spesifisere retur eller ødeleggelse av former og verktøy når en avtale brytes eller sies opp.

5. Hvordan kan jeg beskytte mine design og patenter i Kina? Registrering av design og patenter i Kina legger juridisk vekt på eierskapskravene dine, noe som gjør det mer utfordrende for andre å bruke formene og verktøyene dine uten autorisasjon. Kina opererer med et “first to file” -system for IP-rettigheter, der de som søker på eierskapet først i Kina eier det. Så det anbefales å søke så snart som mulig.

6. Hvordan velger jeg en pålitelig produksjonspartner i Kina? Grundig due diligence og verifisering av potensielle produksjonspartnere i Kina er nøkkelen. Dette inkluderer gjennomgang av deres forretningspraksis, omdømme, finansiell stabilitet og historien knyttet til IP og IP-rettigheter. Se også på deres historie når det gjelder å overholde NNN-avtaler og produksjonsavtaler. Det er viktig å samarbeide med bedrifter som respekterer dine rettigheter og respekterer avtalte kontraktene.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.