Utfordringene ved å ansette i Kina: En oversikt

Introduksjon

Kina, med en befolkning på over 1,4 milliarder mennesker, har blitt et økonomisk senter de siste tiårene. Landets raske utvikling har tiltrukket seg bedrifter over hele verden, som søker å kapitalisere på det enorme markedet som også har rikelig med arbeidskraft.

Ansettelser i Kina kan imidlertid være komplisert, noe som gir utfordringer for utenlandske bedrifter i Kina. Denne artikkelen forklarer de viktigste årsakene bak ansettelsesvanskene i Kina, inkludert kulturelle forskjeller, regulatoriske barrierer og kompetansegap.

 

Kulturforskjeller

En av de viktigste utfordringene selskaper står overfor når de ansetter i Kina, er de kulturelle forskjellene mellom kinesiske og det vestlige samfunnet. Den kinesiske verdikollektivismen, som legger vekt på gruppeharmoni og konsensus over individualisme. Dette kulturelle trekket kan skape misforståelser og spenninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere med ulik kulturell bakgrunn.

 

Regulatoriske barrierer

De kinesiske myndighetene har strenge regler for arbeidskraft og sysselsetting, noe som kan gjøre ansettelsesprosessen mer utfordrende, spesielt for utenlandske virksomheter. Bedrifter må navigere i et komplekst nett av regler og forskrifter, inkludert å skaffe de nødvendige tillatelsene, overholde minstelønnsstandarder og sikre overholdelse av lokale arbeidslover.

 

Kompetansegapet

Til tross for Kinas enorme befolkning kan det være utfordrende å finne dyktige arbeidere i mange bransjer. Flere bedrifter rapporterer om mangel på kvalifiserte kandidater, spesielt innen teknologi, ingeniørfag og andre høyt spesialiserte felt.

Den primære årsaken til dette ferdighetsgapet er det raske tempoet i Kinas økonomiske utvikling, som har overgått veksten i utdanningssystemet. De kinesiske myndighetene arbeider aktivt for å løse dette problemet ved å investere i utdanning og yrkesopplæring, men det tar uansett tid å lukke gapet.

 

Høy gjennomtrekk

Ansattes kort tid på et arbeidssted er en betydelig bekymring for selskaper som ansetter i Kina. På grunn av den harde konkurransen om faglærte arbeidere, bytter ansatte ofte jobb på jakt etter bedre muligheter, høyere lønn eller mer attraktive fordeler.

Den høye gjennomtrekkshastigheten kan gjøre det vanskelig for bedrifter å opprettholde en stabil arbeidsstyrke i Kina og kan øke ansettelses- og opplæringskostnadene.

 

Språkbarriere

Språkbarrieren kan utfordre utenlandske selskaper betydelig når de ansetter i Kina. Selv om engelsk i økende grad blir undervist i kinesiske skoler, forblir det generelle nivået av engelskkunnskaper blant kinesere relativt lavt. Dette kan gjøre det vanskelig for utenlandske selskaper å kommunisere effektivt med potensielle ansettelser, noe som resulterer i misforståelser og mulige forsinkelser i ansettelsesprosessen.

 

Talentmangel

Mens Kina tilbyr en høyt utdannet arbeidsstyrke, er konkurransen om de beste talentene hard, og bedrifter kan slite med å finne og tiltrekke seg de riktige kandidatene.

For å overvinne denne utfordringen kan bedrifter vurdere å samarbeide med et lokalt rekrutteringsbyrå, tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker og fordeler som gjenspeiler lokale markedspriser, og utnytte sosiale medieplattformer som WeChat og LinkedIn (Kina-versjon) for å nå et bredere publikum.

 

Konklusjon

Ansettelse i Kina gir mange utfordringer for bedrifter, inkludert kulturelle forskjeller, regulatoriske barrierer, kompetansegapet i Kina, høy gjennomtrekk av ansatte og språkbarrierer.

For å overvinne disse utfordringene bør bedrifter investere i å forstå kinesisk kultur, tilpasse sine ansettelsesstrategier til lokalmiljøet og etablere sterke relasjoner med partnere  som jobber med ansettelser i Kina. Ved å gjøre det kan man maksimere potensialet i Kinas enorme arbeidsmarked og sikre langsiktig suksess i landet.

 

FAQ

1 Hvordan kan jeg tilpasse ansettelsesstrategien min til det kinesiske markedet bedre? Vurder følgende for å mer effektivt imøtekomme det kinesiske markedet:

 • Forstå de lokale kulturelle verdiene og preferansene.
 • Gjør deg kjent med lokale forskrifter, for eksempel arbeidslover og visumkrav.
 • Samarbeid med rekrutteringsagenter med inngående kunnskap om det kinesiske markedet som kan hjelpe deg med å finne de rette talentene i Kina.
 • Tilby konkurransedyktig lønn, fordeler og karriereutviklingsmuligheter for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene.
 • Invester i opplæringsprogrammer for å bidra til å lukke kompetansegapet og forbedre ansattes oppbevaring.

2 Hva er noen effektive metoder for å beholde talenter i Kina? For å beholde talenter i Kina, bør du vurdere følgende strategier:

 • Tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker, inkludert lønn, bonuser og fordeler.
 • Gi klare karriereutviklingsbaner og muligheter for vekst i selskapet.
 • Frem en positiv bedriftskultur som verdsetter ansatte og oppmuntrer til åpen kommunikasjon.
 • Tilby opplærings- og utviklingsprogrammer for å hjelpe ansatte med å kontinuerlig forbedre ferdighetene sine.
 • Etabler en sterk bedriftskultur som fremhever bedriftens verdier, misjoner og suksesser.

3 Hvordan kan jeg forbedre kommunikasjonen med potensielle ansatte med begrensede engelskkunnskaper? For å forbedre kommunikasjonen med potensielle ansatte som har begrenset engelskkunnskap, bør du vurdere følgende:

 • Ansett en tospråklig rekrutteringsagent som effektivt kan kommunisere med kandidater på både engelsk og kinesisk.
 • Bruk oversettelsestjenester for viktige dokumenter, for eksempel stillingsbeskrivelser og arbeidskontrakter.
 • Gi språkopplæring til dine nåværende ansatte for å forbedre kommunikasjonsferdighetene og fremme et mer inkluderende arbeidsmiljø.
 • Bruk enkelt og klart språk i skriftlig og muntlig kommunikasjon for å minimere misforståelser.

4 Hva er noen gode fremgangsmåter for å gjennomføre intervjuer med kinesiske kandidater? For å intervjue kinesiske kandidater vellykket, ta hensyn til følgende:

 • Vær oppmerksom på kulturelle forskjeller og juster kommunikasjonsstilen din deretter. For eksempel kan kinesiske kandidater være mer indirekte og ydmyke i sine svar enn sine vestlige kolleger.
 • Forbered en standardisert spørsmålsliste med fokus på kandidatens ferdigheter, erfaring og kunnskap.
 • Prøv å skape en komfortabel og innbydende atmosfære, da kinesiske kandidater kan være mer reservert under intervjuer.
 • Vær tålmodig og gi kandidaten tid til å tenke på og formulere sine svar.
 • Hvis språkbarrierer er et problem, bør du vurdere å bruke en tospråklig intervjuer eller gi en oversetter for å hjelpe til med kommunikasjon.

5 Hvordan kan jeg sikre overholdelse av Kinas arbeidslover og forskrifter? For å sikre overholdelse av Kinas arbeidslover og forskrifter man man gjøre følgende:

 • Gjør deg kjent med relevante lover og forskrifter, inkludert minstelønnsstandarder, overtidsbetaling, sosialforsikring og årlige permisjonsrettigheter.
 • Gjennomgå og oppdater bedriftens HR-policyer og prosedyrer regelmessig for å sikre samsvar med eventuelle endringer i lokale forskrifter.
 • Etabler klare arbeidskontrakter som beskriver ansettelsesvilkårene og ansattes rettigheter og plikter.
 • Rådfør deg med lokale juridiske eksperter eller HR-fagfolk for å sikre at bedriftens praksis samsvarer med lokale krav.
 • Implementer interne revisjoner eller samsvarskontroller for å identifisere eventuelle områder med manglende overholdelse og iverksette korrigerende tiltak der det er nødvendig.

6 Hvordan kan jeg støtte integrering av utenlandske ansatte inn i min kinesiske arbeidsstokk? For å støtte integreringen av utenlandske ansatte i din kinesiske arbeidsstyrke:

 • Tilbyr tverrkulturell opplæring og språkkurs for å hjelpe utenlandske ansatte bedre å forstå og tilpasse seg den lokale kulturen og arbeidsmiljøet.
 • Skap muligheter for teambuildings-aktiviteter og sosiale arrangementer. Man bør også oppmuntre til samhandling mellom lokale og utenlandske ansatte.
 • Etabler et faddersystem eller mentorprogram for å koble nye utenlandske ansatte med erfarne lokale kolleger som kan gi veiledning og støtte.
 • Det er viktig å oppmuntre til åpen kommunikasjon og tilbakemelding på arbeidsplassen for å løse eventuelle kulturelle misforståelser eller konflikter som kan oppstå.
 • Vær tålmodig og forstå utenlandske ansattes utfordringer med å tilpasse seg en ny kultur og arbeidsmiljø i Kina, gi støtte og ressurser der det er nødvendig.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med rekruttering i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.