Patentbeskyttelse for små og mellomstore bedrifter på det kinesiske markedet

Introduksjon

I den komplekse internasjonale handelsarenaen er patentbeskyttelse et uunnværlig bolverk for små og mellomstore bedrifter (SMB). Dette gjelder spesielt forde som går inn i det dynamiske markedet man finner i Kina, hvor en god forståelse av det lokale lovverket for beskyttelse av bedriftens immaterielle rettigheter er avgjørende for å oppnå suksess.

De å forstå de ulike typene patenter som finnes i Kina, rollen til de kinesiske tollmyndighetene når det gjelder beskyttelse av IP og viktigheten av kontrakter tilpasset det kinesiske lover er avgjørende for små og mellomstore bedrifter som planlegger en markedsinngang.

 

Trioen av patenttyper i Kina

Kina klassifiserer patenter i tre kategorier – patent for oppfinnelse, patent for bruksmodell og designpatenter. Hver av disse patenttypene beskytter forskjellige elementer i et innovativt produkt eller en innovativ prosess.

  1. Oppfinnelsespatenter: Disse patentene fokuserer på å sikre nye tekniske løsninger knyttet til et produkt eller en prosess. Oppfinnelsespatenter, med 20 års gyldighet fra innleveringsdatoen, gir robust beskyttelse for banebrytende teknologiske innovasjoner.
  2. Patenter for bruksmodell: Denne patentkategorien beskytter nye tekniske løsninger angående et produkts form, struktur eller kombinasjon. Den gir en tiårig beskyttelse fra innleveringsdatoen, først og fremst beskytter de funksjonelle designaspektene til et produkt.
  3. Designpatenter: Med vekt på estetiske aspekter, beskytter designpatenter nye design relatert til et produkts form, mønster, farge eller kombinasjon. Beskyttelsen, som er gyldig i 15 år fra innleveringsdatoen, hjelper små og mellomstore bedrifter med å beskytte produktene sine forskjellige i forskjellige markeder, da en beskyttelse av design  i Kina i likhet med de andre patenttypene er en måte å beskytte at kopierte produkter blir sendt ut fra Kina inn i andre markeder. Med andre ord, så er beskyttelse av patenter og IP i Kina en måte beskytte kopiering relatert til produkter produsert der.

 

Dee viktige rollene til det kinesiske tollvesenet og kontrakter i Kina

Utover patentsøknader er det to tilleggsstrategier som er direkte knyttet til patentbeskyttelse i Kina: registrering av patenter og beskyttet IP hos det kinesiske tollvesenet og utforming av tilpasseded kontrakter for bruk for eksempel når man produserer i Kina. Registrering av patenter hos kinesiske tollvesenet gir dem mulighet til å holde tilbake forsendelser av produkter som krenker de registrerte patentene til bedriften din. Dette trinnet begrenser distribusjonen av forfalskede varer ut fra Kina effektivt.

Kontrakter, spesielt med produsenter i Kina, er et annet viktig verktøy i en SMBs beskyttelse av  immaterielle eiendom. Kontraktene man bruker bør understreke viktigheten av patent- og immateriell eiendomsbeskyttelse, de bør være i samsvar med kinesisk lov, og være skrevet på kinesisk. I tillegg anbefaler vi at den kinesiske domstolen er den styrende loven for å legge til rette for mer beskyttelse i rettssaker i tilfelle tvister i Kina. Ofte ser man at kinesiske domstore ikke følger utenlandske dommer. Det er da mye sikrere å tilpasse kontrakter for kinesiske lover.

 

Takle utfordringen med forfalskninger på Ecommerce-plattformer

En vedvarende utfordring for mange bedrifter er kopierte produkter på Kinas Ecommerce-plattformer, spesielt på plattformer som Taobao, Tmall, JD, etc. Det er er viktig at små og mellomstore bedrifter aktivt overvåke disse plattformene for potensielle krenkelser av deres patenter. Rettidig søksmål mot de som kopierer kan i betydelig grad beskytte en SMBs markedsandel og merkevareomdømme generelt sett.

Men har man ikke beskyttet patenter og IP i Kina, så er det viktig at man ikke kontakter noen før dette er gjort. Det vil si at man ikke bør kontakte Ecommerce-plattformer eller andre bedrifter som selger dine produkter, da det kan gi dem muligheter til å beskytte rettighetene til dine produkter i Kina. Kina har et “først-til-å søke”-system. Den som søker på IP først eier det. Dette er forskjellig fra “først-til-å bruke” eller “først-til-å finne opp”-systemer som man finner i mange andre land.

 

Konklusjon

Vellykket navigering på det kinesiske markedet krever en strategisk blanding av forståelse av patenttyper, en effektiv bruk av kinesisk toll, bruk av effektive kontrakter som fungerer i Kina, i tillegg til at man bør være aktive deltakere i overvåking av kopiering av produkter online. Disse trinnene vil sikre at små og mellomstore bedrifters innovasjon får den beskyttelsen den fortjener i det store kinesiske markedet, og baner vei for en sikre og suksessfulle forretningsaktiviteter i Kina

 

Vanlige spørsmål

1. Hvilke typer patenter er tilgjengelige i Kina? Patenter i Kina er klassifisert i tre typer: oppfinnelsespatenter, bruksmodellpatenter og designpatenter. Hver patenttype beskytter ulike aspekter ved innovasjon, og gyldighetsperiodene varierer.

2. Hvordan kan små og mellomstore bedrifter beskytte produktene sine mot forfalskede varer på nettplattformer som Taobao, Tmall, JD, etc.? Små og mellomstore bedrifter kan beskytte produktene sine ved å sikre robust patentbeskyttelse og aktivt overvåke disse plattformene for potensielle patentbrudd. Rettidige rettslige skritt mot kopierer etter at man har beskyttet IP kan også beskytte SMB sin markedsandel og merkevareomdømme.

3. Hvorfor er det viktig å registrere patenter hos tollvesenet i Kina? Registrering av patenter hos kinesisk toll gir et ekstra lag med beskyttelse. Tollerne har plikt til å holde forsendelser av produkter som krenker de registrerte patentene, og effektivt forhindre distribusjon av kopierte produkter som bryter med IP-lovene ut fra Kina.

4. Hvorfor skal kontrakter med produsenter i Kina tilpasses kinesisk lov og skrives på kinesisk? Kontrakter bør være i tråd med kinesisk lov og være skrevet på kinesisk for å sikre gjensidig forståelse og viktigst: sikre håndhevelse i Kina. Dette bidrar til å unngå potensielle tvister og styrker egen posisjon i rettssaker hvis tvister oppstår. Det er også viktig å merke seg at utenlandske dommer ofte ikke blir håndhevet i Kina.

5. Hvilken rolle spiller kontrakter i beskyttelse av patenter og immaterielle rettigheter i Kina? Kontrakter med for eksempel produsenter i Kina bør eksplisitt understreke viktigheten av beskyttelse av patenter og immaterielle rettigheter. Disse juridisk bindende avtalene sikrer små og mellomstore bedrifters innovasjoner og bidrar til å beskytte deres interesser i tilfelle brudd.

6. Hva er gyldighetsperiodene for forskjellige patenter i Kina? I Kina er oppfinnelsespatenter gyldige i 20 år, bruksmodellpatenter i 10 år og designpatenter i 15 år fra innleveringsdatoen.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.