IPR-beskyttelse og kinesisk toll: Reduksjon i strømmen av eksporterte kopi-produkter fra Kina

Introduksjon

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR) har dukket opp som et fokuspunkt i det store og komplekse internasjonale handelslandskapet, spesielt i produksjonsknutepunkter som Kina. Forfalskede kopivarer utgjør en alvorlig risiko for merkevareintegritet, lønnsomhet og offentlig sikkerhet. Derfor er det en presserende oppfordring til å styrke og implementere juridiske mekanismer for å stoppe produksjonen og eksporten av kopiprodukter. Her forklarer vi de fremskrittene man har hatt innen tollbeskyttelse av immaterielle rettigheter i Kina, og kommer med strategier for å strømmen av slike varer fra Kina.

 

Nylige fremskritt innen IPR-beskyttelse i Kina

Kinas forpliktelse til å styrke IPR-beskyttelse har resultert i betydelige fremskritt de siste årene, og man har fått flere nye lover og forskrifter. Det kinesiske tollvesenet har vært i forkant i dette skiftet, og de har iverksatt strenge tiltak for å overvåke, identifisere og konfiskere kopivarer i henhold til kinesiske lover.

Fremtredende lovgivning i Kina inkluderer:

  1. Tollloven i Kina: Denne loven gir det kinesiske tollvesenet myndighet til å overvåke og regulere import- og eksportaktiviteter, inkludert å iverksette tiltak mot ulovlig praksis.
  2. Forskrift om tollbeskyttelse av immaterielle rettigheter: Disse forskriftene ble introdusert i 2004 og beskriver prosessene som IPR-eiere kan gjennomføre for å registrere sine rettigheter hos det kinesiske tollvesenet og be om tilbakeholdelse av mistenkte kopivarer.

 

Registrering av IPR hos det kinesiske tollvesenet

For å stoppe krenkelser kan immaterielle rettigheter registreres hos det kinesiske tollvesenet. IPR-eiere kan sende inn nødvendige dokumenter som bevis på IPR-eierskap, identitetsverifisering av rettighetseier og en detaljert beskrivelse av varene som garanterer beskyttelse.

En slik proaktiv registrering gjør det mulig for kinesiske tollmyndigheter å håndheve immaterielle rettigheter. Det gir tollere mulighet til å beslaglegge forfalskede varer uten å trenge spesifikke søknader fra rettighetseiere, og spiller en avgjørende rolle i å opprettholde integriteten til IPR-økosystemet i Kina.

 

Tilbakeholdelse, beslag og rollen til AIC-raid

Det kinesiske tollvesenet har myndighet til å holde tilbake varer som mistenkes for å krenke immaterielle rettigheter. Etter tilbakeholdelse varsler tollvesenet IPR-eieren, som deretter forventes å bekrefte om overtredelse har skjedd. Hvis bekreftet, kan eieren be om beslag av varene.

I disse situasjonene er eieren pålagt å stille en obligasjon, som fungerer som et sikkerhetsnett for potensielle tap som følge av frihetsberøvelsen. Hvis de mistenkte varene er bevist forfalsket, returneres obligasjonen. I tillegg til dette så kan kan eieren av varene få erstatning fra de som har kopiert og blitt tatt for det etter sjekk fra tollvesenet..

Det er også viktig å påpeke at “Administration for Industry and Commerce” (AIC) i Kina utfører hurtige og hyppige raid ved behov for å få stopp på overtredelser og samler bevis som kan brukes i potensielle rettssaker.

 

Rettsmidler gjennom sivilprosess og straffeforfølgning

IPR-eiere har rett til å ty til sivilprosessen for å reise søksmål og søke rettsmidler som kompensasjon og erstatning. Ved alvorlige overtredelser kan straffeforfølgelse for brudd på varemerkerettigheter forfølges, noe som fører til strenge straffer som virker avskrekkende.

 

Rollen til e-handelsplattformer i Kina

E-handelsplattformer i Kina har etablerte systemer designet for å forhindre brudd på immaterielle rettigheter. Men krenkelse er fortsatt mulig og skjer ofte, gitt den komplekse og stadig utviklende naturen til den elektroniske markedsplassen.

En strategisk tilnærming kombinerer ulike håndhevelsesruter, for eksempel administrative handlinger, sivile rettssaker og straffeforfølgelse. Dette øker sjansene for vellykket IPR-beskyttelse. I denne forbindelse er tilgjengeligheten av nødvendige bevis spesielt kritisk i sivilprosesssaker.

 

Konklusjon

Kinas fremgang i å styrke IPR-beskyttelsen og forhindre eksport av forfalskede varer er bemerkelsesverdig. Bedrifter må utnytte disse fremskrittene ved aktivt å registrere sine immaterielle rettigheter hos det kinesiske tollvesenet og samarbeide med dem for å håndtere overtredelser effektivt. Til tross for disse fremskrittene, bør bedrifter stålsette seg for potensielle utfordringer og kontinuerlig holde seg oppdatert på forandringer av kinesiske forskrifter og praksis for å ivareta sine interesser. Det er verdt å gjenta igjen at i Kina kan IPR-registrering hos tollvesenet gjøres for beskyttelse. Dette danner grunnfjellet i et robust system for immaterielle rettigheter og er et sterkt avskrekkende middel mot krenkelser.

 

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hvordan registrerer jeg mine immaterielle rettigheter (IPR) hos det kinesiske tollvesenet?

For å registrere din IPR hos det kinesiske tollvesenet, må du sende inn de nødvendige dokumentene, inkludert bevis på IPR-eierskap, identitetsverifisering av rettighetshaveren og en detaljert beskrivelse av varene som trenger beskyttelse. Etter godkjenning er den registrerte IPR gyldig i ti år og kan fornyes.

2. Hva skjer hvis det kinesiske tollvesenet finner kopivarer?

Hvis det kinesiske tollvesenet identifiserer varer som mistenkes for å krenke immaterielle rettigheter, kan de holde tilbake disse varene. IPR-eier blir da varslet og må bekrefte om en overtredelse har skjedd. Hvis det blir bekreftet, kan eieren be om beslag av varene.

3. Hvilken rolle spiller Administration for Industry and Commerce (AIC) ved IPR-beskyttelse i Kina?

AIC spiller en avgjørende rolle i IPR-beskyttelse i Kina ved å gjennomføre raid for å avslutte overtredelser og raskt samle bevis for potensielle rettssaker.

4. Hvilke rettsmidler er tilgjengelige for IPR-eiere?

IPR-eiere kan ty til sivilprosessen for å inngi søksmål og søke rettsmidler som kompensasjon og erstatning. I alvorlige tilfeller av overtredelser kan straffeforfølgelse for brudd på varemerkerettigheter også forfølges, noe som fører til harde straffer.

5. Hvor effektive er e-handelsplattformer for å forhindre brudd på immaterielle rettigheter?

E-handelsplattformer har implementert systemer for å forhindre brudd på immaterielle rettigheter. Men gitt den komplekse og utviklende naturen til den online markedsplassser i Kina, er det fortsatt mange brudd som skjer. Derfor bør IPR-eiere være årvåkne, gjøre online søk og iverksette nødvendige tiltak når det trengs.

6. Hvorfor er IPR-registrering nødvendig for beskyttelse i Kina?

IPR-registrering i Kina må gjøres for beskyttelse, da det er dette som gjør det mulig for det kinesisk tollvesenet å håndheve IPR. Når bedrifter er proaktive så gir IPR-registreringer tollere mulighet til å beslaglegge kopivarer uten å trenge spesifikke søknader fra rettighetseiere, noe som er medvirkende til å opprettholde integriteten i IPR-økosystemet i Kina.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å registrere IPR hos tollvesenet i Kina, verifiikasjon av kinesiske bedrifter, verifisering av forretningslisenser, sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

 

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.