Hvorfor du bør vite det juridiske kinesiske navnet til en kinesisk bedrift

Introduksjon

Å gjøre forretninger med kinesiske selskaper kan være en givende opplevelse, men det kan også være ganske utfordrende på grunn av kulturelle og juridiske forskjeller. En av de kritiske aspektene å vurdere når du arbeider med et kinesisk selskap, er å kjenne det kinesiske juridiske navnet til den kinesiske bedriften. Hvorfor er dette så viktig? I denne artikkelen vil vi utforske årsakene til dette og gir deg praktiske tips om hvordan du skaffer og verifiserer den kinesiske bedriften.

 

Betydningen av kinesiske juridiske navn

2.1. Forstå forretningslandskapet

Å vite det kinesiske juridiske navnet på et selskap er viktig for å forstå forretningslandskapet i Kina. Kinesiske navn formidler ofte meningsfull informasjon om selskapets struktur, forretningsomfang og beliggenhet. Denne kunnskapen hjelper deg med å ta informerte beslutninger og redusere potensielle risikoer når du engasjerer deg med en kinesisk forretningspartner.

2.2. Unngå svindel og uredelige selskaper

Dessverre har det mange tilfeller av svindel og uredelige selskaper i Kina. Å vite det kinesiske juridiske navnet på bedriften du har med å gjøre, kan hjelpe deg med å unngå problemer i Kina. Ved å verifisere selskapets legitimitet, kan du etablere sikkerhet i det du gjør og trygt fortsette med forretningstransaksjonene dine.

2.3. Sikre riktig dokumentasjon og kontrakter

I Kina bør juridisk dokumentasjon, for eksempel kontrakter og avtaler, skrives ved hjelp av selskapets juridiske kinesiske navn. Å vite og bruke riktig juridisk Kinesisk navn er avgjørende når du utarbeider og signerer dokumenter og avtaler for å unngå misforståelser og potensielle tvister. Dette gjelder både det juridiske navnet på det kinesiske selskapet og det kinesiske navnet på den juridiske personen i den kinesiske bedriften.

 

Dekoding av det kinesiske juridiske navnet

3.1. Selskapets struktur

Det kinesiske juridiske navnet kan gi innsikt i selskapets struktur. For eksempel indikerer et navn som slutter på 有限公司 (Yǒuxiàn Gōngsī) at selskapet er et aksjeselskap, mens et navn som slutter på 股份有限公司 (Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) betyr at det er et aksjeselskap.

3.2. Virksomhetens omfang

Det kinesiske juridiske navnet inkluderer ofte selskapets viktigste forretningsaktiviteter eller industri, noe som gir deg en ide om deres fokus og kompetanse. For eksempel opererer et selskap med ordet 电子 (diànzǐ) i bedriftsnavnet sannsynligvis i elektronikksektoren.

3.3. Beliggenhet

Kinesiske firmanavn refererer ofte til deres beliggenhet, enten det er en provins, by eller distrikt. Denne informasjonen kan være nyttig for logistikk, forståelse av regionale markeder og vurdering av potensiell konkurranse.

 

Hvordan få tak i det kinesiske juridiske navnet

4.1. Forespørsel til selskapet

Den enkleste måten å få tak i det kinesiske juridiske navnet på er å be om det direkte fra selskapet du har å gjøre med. Sørg for at de oppgir navnet med både kinesiske tegn og pinyin (den romaniserte versjonen av kinesisk), da begge kan være nødvendige i forskjellige situasjoner.

4.2. Samarbeid med eksperter på Kina

Hvis du ikke er kjent med det kinesiske språket eller vanskelighetene i det kinesiske forretningsmiljøet, er samarbeid med konsulenter som er eksperter på Kina viktig. De kan bistå med å skaffe og verifisere det kinesiske juridiske navnet på selskapet, samt gi veiledning om andre aspekter ved å gjøre forretninger i Kina.

 

Verifisere legitimiteten til et kinesisk selskap

5.1. Den kinesiske forretningslisensen

Når du har det kinesiske juridiske navnet, er det viktig å bekrefte selskapets legitimitet ved å sjekke forretningslisensen. Dette dokumentet skal inneholde selskapets juridiske kinesiske navn, registreringsnummer og annen relevant informasjon. Du må forsikre deg om at detaljene på forretningslisensen samsvarer med informasjonen du har fått fra den kinesiske bedriften.

5.2. Firmaregistrering

I tillegg til forretningslisensen kan du også bekrefte selskapets registrering hos de relevante myndighetene, for eksempel den lokale administrasjonen for markedsregulering (AMR). Dette kan ytterligere sikre selskapets legitimitet og overholdelse av lokale forskrifter.

5.3. Kredittverdighet og finansiell stilling

Å vurdere et kinesisk selskaps kredittverdighet og økonomiske stilling er et annet viktig skritt i verifiseringsprosessen. Dette kan innebære å undersøke regnskapet, kredittrapporter og annen relevant dokumentasjon. Å vite om selskapets økonomiske situasjon kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og håndtere potensielle risikoer.

 

Vanlige fallgruver og misforståelser 

Det er viktig å være klar over vanlige fallgruver og misforståelser når du arbeider med kinesiske selskaper. For eksempel, du kan ikke regme med at det engelske navnet på et selskap er en direkte oversettelse av dets kinesiske juridiske navnet. Det engelske navnet kan være relatert eller til og med misvisende, så det er viktig å verifisere selskapet og bruke det kinesiske juridiske navnet.

 

Konklusjon

Å vite det kinesiske juridiske navnet på det kinesiske selskapet du jobber med i Kina er viktig for å forstå forretningslandskapet, unngå svindel og beskytte seg. Ved å skaffe og verifisere denne informasjonen, kan du lettere navigere kompleksiteten i det kinesiske markedet og bygge vellykkede forretningsforbindelser.

 

Vanlige spørsmål

  1. Hvorfor er det kinesiske juridiske navnet på et selskap viktig? Et kinesisk juridisk navn er avgjørende for å forstå forretningslandskapet, unngå svindel og beskytte bedriften din når du gjør forretninger i Kina.
  2. Hvilken informasjon kan hentes fra et selskaps juridiske kinesiske navn? Det kinesiske juridiske navnet gir ofte innsikt i selskapets struktur, forretningsomfang og beliggenhet.
  3. Hvordan kan jeg bekrefte legitimiteten til et kinesisk selskap? Du kan bekrefte legitimiteten ved å sjekke den kinesike forretningslisensen og selskapsregistreringen og vurdere kredittverdigheten og den økonomiske situasjonen til den kinesiske bedriften.
  4. Hvordan kan jeg få tak i det kinesiske juridiske navnet på et kinesisk selskap? Du kan be om det direkte fra selskapet eller samarbeide med eksperter på Kina for å få tak i og bekrefte det kinesiske juridiske navnet.
  5. Er det engelske navnet på et kinesisk selskap det samme som dets kinesiske juridiske navn? Nei. Det engelske navnet har often en svak relasjon til det kinesiske bedriftsnavnet eller til og med misvisende, så det er viktig å verifisere selskapet ved å vite  det kinesiske juridiske bedriftsnavnet. Det er vanlig at kinesiske selskaper har flere oversettelser av det kinesiske navnet til engelsk; et engelsk navn har ingen juridisk styrke i de kinesiske domstolene.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med en bakgrunnsundersøkelse av et kinesisk selskap eller annen juridisk hjelp i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.