Hvilke problemer kan du få ved å bruke tospråklige kontrakter i Kina: Slik beskytter du bedriften din

Tospråklige kontrakter

Tospråklige kontrakter er avtaler utarbeidet på to språk for å imøtekomme parter med ulik språklig bakgrunn. I Kina-sammenheng er slike kontrakter vanligvis utarbeidet på både kinesisk og engelsk. Selv om disse kontraktene er ment å forenkle internasjonal virksomhet, kan de også føre til visse risikoer og utfordringer.

Språkets betydning i juridiske avtaler

Språk spiller en avgjørende rolle i juridiske avtaler da det definerer rettighetene og forpliktelsene til de involverte partene. En klar, presis og entydig kontrakt minimerer risikoen for tvister og misforståelser. I tospråklige kontrakter er utfordringen å sikre at begge versjonene nøyaktig formidler samme hensikt og mening.

Vanlige fallgruver når det gjelder tospråklige kontrakter

Uoverensstemmelser mellom versjoner

En stor fallgruve i tospråklige kontrakter i Kina er potensialet for inkonsekvenser mellom de to versjonene. I tilfeller der den kinesiske og engelske versjonen av kontrakten er i konflikt eller motsier hverandre, kan det være uklart hvilken versjon som skal være den juridisk bestemmende, noe som igjen fører til tvister og potensielle juridiske konflikter.

Unøyaktige oversettelser

En annen utfordring er å sikre at oversettelsene nøyaktig formidler den tiltenkte meningen. Dette kan være spesielt vanskelig når det gjelder komplekse juridiske begreper som kanskje ikke har direkte ekvivalenter på det andre språket. Unøyaktige oversettelser kan føre til misforståelser og uenigheter mellom partene.

Forskjeller i juridisk terminologi 

Juridiske systemer og terminologi kan variere betydelig fra land til land, og oversettelsesprosessen tar ikke alltid hensyn til disse forskjellene. Dette kan føre til feiltolkning av sentrale vilkår og bestemmelser, noe som i siste instans kan påvirke håndhevelsen av kontrakten.

 

Den kinesiske versjonen av en kontrakt har prioritet over andre språk i Kina

 

Du bør være oppmerksom på at med mindre den kinesiske delen sier noe annet eksplisitt, har den kinesiske språkversjonen av en kontrakt vanligvis prioritet over alle andre språk i retten i Kina. Hva resulterer dette i? Hvis en avtale er skrevet på kinesisk og engelsk (eller et annet språk), og den kinesiske delen sier at det er den kinesiske versjonene som er bestemmende og den engelske delen sier at det er den engelske versjonen som er den, vil den kinesiske versjonen vanligvis bli valgt

Igjen og igjen ser vi at kinesiske bedrifter er fullt ut klar over dette. Og som et resultat bruker mange kinesiske bedrifter ofte klausuler i den kinesiske versjonen av kontrakten som som gir dem direkte fordeler, i tillegg til at det er motstridende klausuler på de to språkversjonene i avtalen, til går i den kinesisk bedriften sin favør.

 

 

Trinn for å redusere kontraktsrisiko i Kina

Bruke juridiske oversettelsestjenester som er eksperter på Kina

Å ansette juridiske oversettelsestjenester som er eksperter på Kina er en av de mest effektive måtene å minimere risikoen forbundet med tospråklige kontrakter. Fagfolk med erfaring i både i det kinesiske språket og juridiske systemer i Kina kan bidra til å sikre at oversettelsene er nøyaktige og konsistente.

Grundig gjennomgang av kontraktsbestemmelser

Begge parter bør gå grundig gjennom kontraktsbestemmelsene på begge språk for å identifisere og løse eventuelle uoverensstemmelser eller tvetydigheter. Dette kan innebære å søke innspill fra juridiske rådgivere med kompetanse på det spesifikke rettsområdet for å sikre en riktig forståelse av kontraktsvilkårene.

Sikre overholdelse av kinesisk lov

Verifisere kontraktshåndhevelse

Det er viktig å verifisere at kontrakten er i samsvar med kinesisk lov og kan håndheves i landet. Dette kan innebære å gjennomgå lovvalg og tvisteløsningsklausuler og sikre at kontrakten oppfyller nødvendige formaliteter.

Søker juridisk rådgivning

Å søke juridisk rådgivning kan bidra til å identifisere eventuelle juridiske problemer og sikre overholdelse av lokale lover og forskrifter. Dette kan være spesielt viktig når det gjelder kontrakter i Kina i regulerte bransjer eller de som involverer sensitive emner, for eksempel immaterielle rettigheter eller arealbruk.

 

Konklusjon

Tospråklige kontrakter tilbyr en praktisk løsning for internasjonale forretningstransaksjoner som skjer i Kina. De kan imidlertid også utgjøre betydelige risikoer og utfordringer, for eksempel inkonsekvenser mellom versjoner, tvetydigheter i oversettelser og forskjeller i juridisk terminologi. Ved å ta skritt for å redusere disse risikoene, for eksempel ved å ansette ekspert juridiske oversettelsestjenester, grundig gjennomgå kontraktsbestemmelser og sikre overholdelse av kinesisk lov, kan partene minimere potensielle farer og beskytte sine interesser i disse komplekse avtalene.

 

 

Vanlige spørsmål

1. Hvorfor brukes tospråklige kontrakter i Kina?

Tospråklige kontrakter brukes i Kina for å imøtekomme parter med ulik språklig bakgrunn, noe som letter internasjonale forretningstransaksjoner ved at man kan forstå avtalen på både kinesisk og engelsk.

2. Hva er de viktigste risikoene forbundet med tospråkskontrakter?

Noen av de største risikoene forbundet med tospråklige kontrakter inkluderer uoverensstemmelser mellom de to versjonene, tvetydigheter i oversettelser og forskjeller i juridisk terminologi, noe som kan føre til tvister og juridiske kamper.

3. Hvordan kan jeg redusere risikoen forbundet med tospråklige kontrakter?

For å redusere risikoen forbundet med tospråklige kontrakter bør du vurdere å ansette juridiske oversettelseseksperter, gjennomgå kontraktsbestemmelser grundig og sikre overholdelse av kinesisk lov.

4. Kan en kontrakt håndheves i Kina hvis det er uoverensstemmelser mellom den kinesiske og engelske versjonen?

Håndhevelsen av en kontrakt i Kina med inkonsekvenser mellom den kinesiske og engelske versjonen er  avhengig av ulike faktorer, for eksempel valg av lov og tvisteløsningsklausuler, samt eventuelle gjeldende registreringskrav. Å søke juridisk rådgivning kan bidra til å avklare tvangsspørsmål i slike saker.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.