Hva vet du om China Inspection and Quarantine (CIQ)?

China Inspection and Quarantine (CIQ) opererer under The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) i Kina, og er en av de viktigste verktøyene myndighetene i Kina har for kvalitetskontroll av varer. Det er nå 35 såkalte CIQ-kontorer i 31 provinser over hele Kina.

Disse kontorene fungerer som en utvidet arm av AQSIQ. Noen av CIQ-oppgavene inkluderer å sjekke etiketter, sørge for at produkter som har China Compulsory Certification (CCC)-merking og at bedrifter som eksporterer til Kina følger lokalt kinesisk regelverk. For å kunne gjøre jobben sin, så jobber CIQ-kontorer i Kina tett med laboratorier og lokale kontrollbedrifter.

CIQ sørger for at eksportører følger importbestemmelser i Kina, de inspiserer og kontrollerer varer som ankommer flyplasser og havner. Andre eksempler hva CIQ gjør er inspeksjoner, kvalitetskontroller, sørge for at dyr og planter som forlater eller kommer inn i Kina ikke bringer med risiko.

Varer som ikke tilfredsstiller CIQ sine krav vil bli satt i karantene og eventuelt ødelagt.

Det som blir kontrollert av CIQ inkluderer merkingen av produktene dine, emballasje i tillegg til en visuell kontroll av at produktene dine er de samme som du har oppgitt til myndigheten. Man må også registrere informasjon om selve produktet, for eksempel produktnavn, merkenummer / modeller og produktene er produsert.

Etter at inspektørene fra CIQ har godkjent varene dine, vil de stemple klareringsslippene. Dette er viktig, ettersom tollvesenet vil kreve at klareringsslippene blir stemplet før du lar varene dine passere inn i Kina.

CIQ-verifiserte etiketter

CIQ-verifiserte etiketter er nødvendig for mange produkter, og etikettene festes på varene før de kommer inn på det kinesiske markedet. Prosessen med å lage og motta slike etiketter tar vanligvis 1-2 uker.

Følgende informasjon er nødvendig for etiketter festet til et produkt:

  1. Navn og innhold på produktet.
  2. Navn på produsent.
  3.  Ingrediensliste.
  4.  Produksjonsdato og holdbarhet.
  5.  Instruksjoner for bruk av varene.

CR-nummer

CR-nummeret (Customs Registration) referert til som CR-kode er et tollregistreringsnummer som du mottar etter at du har registrert produktene dine i tollsystemet i Kinas. Du må ta med CR-koden i tollerklæringen for å eksportere produktene til Kina.

Vårt generelle råd er at du oppsøker kyndig hjelp når du søker om en CIQ-verifisering i Kina, og når du eksporterer var til Kina generelt sett. Får du hjelp i fase 1, reduserer du risikoen for at varene dine blir beslaglagt i tollen senere og de ekstrakostnadene dette vil medføre.

 

Kontakt oss dersom du trenger hjelp med CIQ, CCC, merking og laboratorietesting av produktene dine i Kina. Book en konsultasjon her.

Kontakt oss:

E-post: info@ncbhub.com

+47 90814756 (Jan Erik Christensen)

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.