Den viktige rollen bedriftsregistreringsnumre i Kina har når man verifiserer kinesiske bedrifter

Introduksjon

I et stadig mer globalt forretningsmiljø kan forståelse av hver nasjons nyanser og regulatoriske krav utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko i internasjonal handel. Blant disse kritiske elementene i det kinesiske markedet er det kinesiske selskapets registreringsnummer, en unik identifikator som gir et mye viktig informasjon. Det er medvirkende til å etablere ektheten og troverdigheten til en kinesisk forretningsenhet.

 

Hva er et kinesisk organisasjonsnummer?

Det kinesiske selskapets registreringsnummer, også kjent som “Unified Social Credit Identifier” (USCI), er en 18-sifret kode som gis til alle forretningsenheter som opererer i fastlands-Kina av State Administration for Industry and Commerce (SAIC). USCI ble introdusert i 2015 og representerer et fundamentalt skifte i bedriftsregistreringssystemene, og identifiserer viktige attributter til et selskap, for eksempel registreringsregion og type.

 

Hva består det kinesiske selskapets registreringsnummer av

Strukturen i registreringsnummeret består av ulike seksjoner, som hver gir innsikt i ulike aspekter av selskapet. Det første sifferet illustrerer den administrative inndelingen av selskapet, etterfulgt av et siffer som symboliserer organisasjonens kategori. Det tredje og fjerde sifferet gjelder driftsnæringen. Fra femte til åttende siffer avslører nummeret registreringsavdelingen. Det niende til syttende sifferet dekker identiteten til selskapet, og til slutt er det attende sifferet kontrollsifferet.

 

Den avgjørende rollen til det kinesiske selskapets registreringsnummer

1. Verifikasjon av legitimitet

Det kinesiske forretningslandskapet er veldig mangfoldig, og det er viktig å vite hvem du har å gjøre med. Selskapets registreringsnummer fungerer som en bekreftelse på selskapets juridiske status. I Kina har enkeltpersoner og bedrifter juridiske navn på kinesisk i stedet for standardiserte navn på andre språk. Et kinesisk selskap uten gyldig registreringsnummer kan ikke operere lovlig i Kina, noe som igjen understreker viktigheten av disse identifikatorene i det kinesiske forretningsmiljøet.

 

2. Risikostyring

Registreringsnummeret gir et glimt inn i selskapets bakgrunn, inkludert geografisk beliggenhet og bransje. Slik informasjon kan være avgjørende for å måle potensielle risikoer involvert i et forretningsforhold og støtter mer informert beslutningstaking.

 

3. Effektivisering av forretningsdriften

USCI-koden har vært medvirkende til å forenkle forretningsprosesser i Kina. En identifikator som erstatter tidligere flere registreringsbevis reduserer papirarbeid og byråkratiske hindringer, noe som gjør det mer tilgjengelig for både lokale og utenlandske bedrifter å operere.

 

4. Sikre overholdelse av regelverk

Å sikre overholdelse av lokale lover og forskrifter er en hjørnestein i enhver forretningsdrift i Kina. Et selskaps registreringsnummer lar deg bekrefte at din potensielle partner har oppfylt alle juridiske forutsetninger og opererer innenfor det juridiske rammeverket. Man må inkludere forretningsnummeret til den kinesiske bedriften i kontrakter du bruker i Kina, i tillegg til å ha en tilpasset kontrakt som følger kinesiske lover (1. tilpasset kinesiske lover; 2. valg jurisdiksjon i Kina; 3. bruk av kinesisk for å forhindre oversettelsesproblemer og redusert beskyttelse), slik at kontrakten du bruker er gjennoførbar i Kina og gir deg beskyttelse.

 

5. Forebygging av svindel

Selskapets registreringsnummer fungerer som et kraftig verktøy i forebygging av svindel. Det gir deg mulighet til å verifisere ektheten til et selskap før du starter transaksjoner, og man bruker nummeret når man henter ut offisiell informasjon i Kina som inkluderer lovbrudd, organisasjonsstruktur, eierstruktur, sertifiseringer etc. Har man tilgang til registreringsnummeret og bruker det aktivt i verifiseringsprosessen, reduserer dette også risikoen for potensiell svindel og uredelige aktiviteter fordi vi kan velge bedre parter som vi går i samarbeid med og unngår kinesiske bedrifter som har problemer.

 

Konklusjon

I en tid med global virksomhet blir det stadig viktigere å forstå vanskelighetene i forskjellige jurisdiksjoner. Et kinesisk selskap kan ikke identifiseres utelukkende ved sitt engelske navn, da det er flere måter å oversette kinesiske navn til engelsk. Fordi de engelske navnene på kinesiske selskaper ikke har noen juridisk verdi, er det viktig å kjenne det kinesiske selskapets juridiske navn og organisasjonsnummer for juridiske prosesser og klager. Det kinesiske selskapets registreringsnummer er avgjørende for å validere et selskaps autentisitet, håndtere risiko, sikre overholdelse av regelverk og forhindre svindel. Derfor er det et uvurderlig verktøy for de som ønsker å etablere eller videreføre sine forretningsforetak i Kina.

 

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er et kinesisk organisasjonsnummer? Et kinesisk organisasjonsnummer, eller “Unified Social Credit Identifier” (USCI), er en 18-sifret unik kode tildelt av State Administration for Industry and Commerce (SAIC) til hver bedrift som er satt opp i Kina.

2. Hva indikerer et kinesisk selskapsregistreringsnummer? Selskapets registreringsnummer gir verdifull informasjon om selskapet, inkludert administrativ divisjon, organisasjonskategori, bransjesektor, registreringsadministrasjonsavdeling og spesifikk identitet.

3. Hvorfor er et kinesisk organisasjonsnummer viktig? Selskapets registreringsnummer er avgjørende for å verifisere en virksomhets legitimitet, håndtere potensielle risikoer, sikre overholdelse av regelverk, effektivisere forretningsdriften og forhindre svindel.

4. Kan et kinesisk selskap identifiseres med sitt engelske navn? Nei, kinesiske selskaper har juridiske navn på kinesisk, ikke standardiserte navn på engelsk eller noe annet språk. Å vite det juridiske kinesiske navnet er avgjørende for juridiske prosesser og klager.

5. Hvordan kan det kinesiske selskapets registreringsnummer forhindre svindel? Selskapets registreringsnummer lar deg verifisere ektheten til et selskap før du starter noen transaksjoner, og fungerer dermed som et kraftig verktøy for å forhindre svindel og uredelige aktiviteter.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.