5 feil du bør unngå når du søker om patent i Kina

Introduksjon

Kina, som er verdens nest største økonomi, er også et sted med et raskt utviklende teknologisk landskap, noe som gjør det til et viktig sted for mange oppfinnere og bedrifter for å beskytte deres intellektuelle eiendom. Å søke patent i Kina er imidlertid ikke uten utfordringer, og feil som gjøres under søknadsprosessen kan føre til betydelige forsinkelser, økonomiske byrder eller til og med avslag på patentsøknaden. Her forklarer vi fem vanlige feil som du bør å unngå når du søker om patent i Kina.

 

1. Manglende forståelse av forskjellene mellom kinesiske og vestlige patentsystemer

En av de vanligste feilene er å ikke forstå de sterke forskjellene mellom det kinesiske patentsystemet og de i vestlige land. Det kinesiske patentsystemet følger “først-til-å søke”-prinsippet, som betyr at patentrettigheten tilhører den personen som først sender inn søknaden, uavhengig av hvem som faktisk oppfant teknologien først. Dette står i kontrast til mange vestlige land som for eksempell USA, der man følger et “første-til-oppfinne”-prinsipp. Å forstå disse forskjellene er avgjørende for å sikre at patentsøknaden din er tilstrekkelig beskyttet og følger de riktige prosedyrene.

 

2. Utilstrekkelig eller unøyaktig oversettelse

Kinas offisielle språk er kinesisk, og alle patentsøknader i Kina må sendes inn på dette språket. Ofte overlater søkere oversettelsen av sine tekniske dokumenter til bedrifter som gjør generiske oversettelsestjenester. Dette skjer fordi søkeren ikke har kompetanse til å evaluere kvaliteten på den kinesiske oversettelsen.

Dette kan imidlertid føre til unøyaktigheter og feiltolkninger, spesielt når det gjelder komplekse teknologiske terminologier og konsepter. Dette kan resultere i et svekket patentomfang, forsinkede prosesser eller direkte avvisning av patentsøknaden. Det anbefales sterkt å samarbeide med profesjonelle patentoversettere spesialisert i Kina som er velbevandret i både språk og relevante tekniske felt.

 

3. Forsinkelse ved innlevering av patentsøknaden

Timing er avgjørende i patentsøknadsprosessen. Siden Kina følger et “først-til-å søke”-system, kan forsinkelser føre til at noen andre sikrer seg patentrettighetene til en lignende oppfinnelse. Hvis oppfinnelsen er offentliggjort før en patentsøknad innleveres, kan den miste sin nyhet, noe som er et viktig krav for patentberettigelse. Derfor er det viktig å sende inn patentsøknaden så snart som mulig for å sikre dine rettigheter.

Det er imidlertid en utsettelsesperiode på seks måneder før datoen for innlevering i Kina for offentligjøring knyttet til ekstraordinære situasjoner i Kina: dersom den ble utlevert første gang av andre uten søkerens samtykke, hvis det ble avslørt i allmennhetens interesse; teknologiske og akademiske konferanser eller internasjonal utstillinger arrangert eller støttet av de kinesiske myndighetene

 

4. Overseelse av Kinas unike materielle undersøkelsesprosess

I motsetning til mange land har Kina en unik materiell undersøkelsesprosess for patentsøknader om oppfinnelse. Denne prosessen innebærer en grundig gjennomgang av søknaden og kan ta et par år å fullføre. Noen søkere forsømmer dette faktum og klarer ikke å forberede eller svare tilstrekkelig henvendelser og krav fra dem som evaluerer patentsøknaden i denne fasen, noe som kan føre til en mislykket søknad. Å forstå og forberede seg på prosessen med å søke patent kan øke sjansene for å sikre et patent i Kina.

 

5. Oppsøker ikke profesjonell hjelp:

Å søke patent er en kompleks prosedyre som krever en dyp forståelse av juridiske og tekniske aspekter. Denne kompleksiteten forsterkes ytterligere når det gjelder utenlandske patentsystemer. Forsøk på å navigere i prosessen i Kina uten eksperthjelp fører ofte til feil, forglemmelser og tapte tidsfrister, noe som kan kompromittere patentsøknaden alvorlig. Å bruke kunnskapsrik patentagent med erfaring i å håndtere patentsøknader i det kinesiske patentsystemet er avgjørende og viktig.

 

Konklusjon

Å navigere i patentsøknadsprosessen i Kina kan være skremmende, men unngår  man å gjøre disse vanlige feilene  øker sjansene for suksess betydelig. Ved å forstå de unike aspektene ved Kinas patentsystem, sikre nøyaktige oversettelser, søke tidlig, forberede den materielle undersøkelsesprosessen og få profesjonell hjelp, kan du forbedre utsiktene dine til å sikre robust patentbeskyttelse for oppfinnelsen din i Kina.

 

FAQ

  1. Hva er typene patenter i Kina? Kina anerkjenner tre typer patenter: patent for oppfinnelse, brukspatent og designpatent. En oppfinnelsespatent er for nye tekniske løsninger, en brukspatent er for nye tekniske løsninger knyttet til form og struktur av objekter, og et designpatent er for nye design av et produkts form, mønster eller farge.
  2. Hvor lang tid tar det å få patent i Kina? Varigheten varierer avhengig av type patent. Et design- eller en brukspatent tar vanligvis omtrent 6-12 måneder å behandle, mens et oppfinnelsespatent kan ta alt fra 2-4 år på grunn av den omfattende materielle undersøkelsesprosessen.
  3. Hva er varigheten av et patent i Kina? Varigheten av et patent i Kina avhenger av typen patent. Oppfinnelsespatenter varer i 20 år, brukspatenter varer i 10 år, og designpatenter varer  i 15 år, alle regnet fra innleveringsdatoen.
  4. Er det nødvendig å foreta patentsøk før man søker patent i Kina? Selv om det ikke er et lovkrav, anbefales det sterkt å gjennomføre et patentsøk før du søker. Dette kan bidra til å identifisere om en lignende patent allerede eksisterer og kan gjøre det lettere å lage en robust og unikt patentsøknad.
  5. Hva skal jeg gjøre hvis patentsøknaden min blir avslått i Kina? Hvis patentsøknaden din blir avslått, har du rett til å be om en ny vurdering innen tre måneder etter at du har mottatt avslagsmeldingen. Å jobbe med en patentfullmektig under denne prosessen er anbefalt for å styrke saken og søknaden din.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprett og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.