En trinnvis guide for beregning av importavgifter i Kina

Introduksjon

Når du gjør forretninger med Kina, er det viktig å forstå gjeldende importavgifter. Importavgifter kan påvirke kostnadene og lønnsomheten betydelig, og Kina har et komplekst skattesystem. Denne artikkelen gir en trinnvis veiledning for beregning av importavgifter i Kina.

 

Trinn 1: Identifiser HS-koden

Det første trinnet i beregningen av importavgifter er å identifisere produktets HS-kode (Harmonized System). HS-koden er et standard internasjonalt system som brukes til å klassifisere handelsprodukter. Koden er med å avgjøre hvilke avgiftssatser som gjelder for produktet ditt.

Du kan bruke de elektroniske HS-kodeoppslagsverktøyene for å finne produktets kode. Disse verktøyene er tilgjengelige på forskjellige plattformer, for eksempel Verdens tollorganisasjons (WCO) sitt nettsted eller det offisielle nettstedet til Kinas tollmyndigheter.

 

Trinn 2: Bestem avgiftskategoriene

I Kina så er det tre typer avgifter for importerte varer: toll, merverdiavgift (mva) og forbruksavgift. Ikke alle varer er underlagt alle tre, og skattesatsene kan variere. Avgiftskategori og sats bestemmes generelt basert på produktets HS-kode.

  • Toll: Denne avgiften belastes importerte varer til Kina. Prisene kan variere fra 0% til 35%, avhengig av type varer.
  • Merverdiavgift (mva): Nesten alle varer er underlagt moms, som vanligvis er 13% eller 16%. Det beregnes merverdiavgift av tollverdien pluss toll.
  • Forbruksavgift: Denne avgiften gjelder for visse varer som anses som luksusvarer eller ikke-essensielle varer som tobakk, alkohol, smykker, kosmetikk og biler. Prisen varierer avhengig av den spesifikke varen.

 

Trinn 3: Beregn tollverdien

Tollverdien er verdien av produktet pluss eventuelle frakt-, forsikrings- og relaterte kostnader frem til importstedet. Den er basert på varenes “Cost, Insurance, and Freight” (CIF)-verdi. Denne verdien er avgjørende fordi importavgiftene beregnes basert på den.

 

Trinn 4: Beregn skattene

Du kan beregne importavgiftene når du vet avgiftssatsene og tollverdien.

Slik gjør du:

  • Toll = tollverdi x tollsats
  • Merverdiavgift (mva) = (tollverdi + toll) x mva-sats
  • Forbruksavgift: Dette kan være litt mer komplisert på grunn av de forskjellige beregningsmetodene, avhengig av produktet. En vanlig metode er: Forbruksavgift = (tollverdi + toll) / (1 – Forbruksavgiftssats) x Forbruksavgiftssats

 

Trinn 5: Vurder skattefritak og reduksjoner

Kina gir visse skattefritak og reduksjoner for enkelte varer eller under spesielle omstendigheter. For eksempel kan varer til vitenskapelig forskning, teknologisk utvikling og utdanning være berettiget til skattereduksjoner. Det er viktig å sjekke om varene dine faller inn under en slik kategori.

 

Trinn 6: Rådfør deg med en ekspert på kinesisk skatt

Kinas skatteregler kan endres, og de kan også være komplekse. Hvis du er usikker på noen av de trinnene vi har forklart her, anbefales det å konsultere en ekspert på kinesisk importavgiftslov. Dette kan bidra til å sikre at du beregner skattene riktig og utnytter eventuelle skattefordeler.

 

Konklusjon

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at forståelse og beregning av importavgifter i Kina avgjørende for å gjøre forretninger der. Den trinnvise veiledningen vi her har gitt gir deg en grunnleggende forståelse av prosessen, men husk at spesifikke situasjoner eller endringer i lovene kan påvirke avgiftene på varene dine.

 

FAQ

1. Hvordan er importavgifter forskjellige for forskjellige varer?

Importavgifter beregnes basert på produkttypen du importerer, HS-koden og CIF-verdien. Ulike produkter har forskjellige tollavgifter, moms og forbruksavgiftssatser, noe som i stor grad kan påvirke det endelige avgiftsbeløpet.

2. Hvor ofte endres importavgiftssatsene i Kina?

Kinas importavgiftssatser kan endres som svar på ulike økonomiske faktorer, endringer i lov eller handelsavtaler. Det er viktig å holde seg oppdatert med den nyeste informasjonen. Det gjør du bestved å få hjelp av en ekspert på kinesisk skatt.

3. Kan jeg få fritak for importavgifter i Kina?

Visse varer og spesifikke omstendigheter kan kvalifisere for skattefritak eller reduksjoner i Kina. For eksempel kan varer til vitenskapelig forskning, teknologisk utvikling eller utdanning være berettiget til skattelettelser. Dette gjelder imidlertid ikke alle varer, så du bør sjekke gjeldende regelverk.

4. Hva om jeg feilklassifiserer produktets HS-kode?

Feilklassifisering av produktets HS-kode kan føre til at du betaler feil skatt, noe som fører til økonomisk tap eller potensielle juridiske problemer. Unøyaktig klassifisering kan føre til tolltvister og forsinkede forsendelser. Derfor er det avgjørende å identifisere produktets HS-kode riktig.

5. Er importavgifter de samme for alle provinser i Kina?

Mens importavgifter generelt er konsistente over hele Kina, kan forskjellige regioner ha ekstra lokale avgifter. Videre har Kina flere frihandelssoner (FTZ) med forskjellige skatteregler. Det anbefales å sjekke lokale skattelover eller rådføre seg med en ekspert på kinesisk skatt.

6. Hvordan fastsettes tollverdien?

Tollverdien fastsettes basert på varens CIF-verdi (Cost, Insurance, Freight). Dette inkluderer verdien av varene dine, kostnaden for forsikring og frakt- eller fraktkostnadene til importstedet.

7. Hvordan kan jeg bekrefte importavgiftssatsene for varene mine?

Du kan bekrefte skattesatsene for varene dine ved å sjekke det offisielle nettstedet til tollmyndighetene i Kina eller rådføre deg med en skatte- eller tollekspert. HS-koden (Harmonized System) hjelper deg med å bestemme de relevante skattesatsene.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med skatt i Kina, opprettelse av kontrakter tilpasset kinesiske lover, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.