5 feil du bør unngå når du saksøker et selskap i Kina

Introduksjon

Hvis den kinesiske bedriftne direkte påvirker deg negativt, har du som en fysisk person eller en juridisk enhet juridisk rett til å saksøke i Kina. Det kinesiske rettssystemet tillater enkeltpersoner og organisasjoner retten til å søke rettsmidler og kreve erstatning gjennom rettssystemet.

Imidlertid så kan juridiske tvister for mange være skremmende, og enda mer skremmende med tanke på det gjelder internasjonal handel mellom landegrenser. Hvis du befinner deg i en situasjon der du vurderer et søksmål mot et selskap i Kina, er det viktig å trå forsiktig. Kinas juridiske landskap er unikt, og et feiltrinn kan koste deg dyrt.

Her skisserer vi fem vanlige feil utenlandske selskaper ofte gjør når de saksøker et selskap i Kina, og gir råd om hvordan du kan unngå dem.

 

Feil 1: Mangel på kjennskap til kinesiske lover

Den første feilen mange gjør er mangel på kjennskap til kinesiske lover, spesielt de som er relatert til bedriftstvister. Manglende forståelse av kinesiske lovene kan føre til fatale feil i søksmålet ditt.

Kinesiske selskapslover er nyanserte og komplekse. De dikterer ansvaret og rettighetene til alle parter som er involvert i en bedriftstvist. Uten en omfattende forståelse av det kinesiske lovverket, risikerer du å gjøre unngåelige feil som kan sette saken din i fare.

 

Feil 2: Overse jurisdiksjonelle spørsmål

Ikke-kinesiske selskaper kan gå til søksmål i kinesiske domstoler hvis retten har jurisdiksjon over saken. En vanlig feil som vi ofte ser, er imidlertid man bedrifter overser jurisdiksjonsspørsmål. Kinas rettssystem er regionalt basert, og det er viktig å forstå hvilken domstol som har jurisdiksjon over saken din.

Jurisdiksjon refererer til det spesifikke geografiske området der en domstol har myndighet til å treffe juridiske dommer. Misforståelser eller overser jurisdiksjon kan føre til innlevering av saken til feil domstol, noe som kan forsinke eller til og med avvise saken din.

 

Feil 3: Mangelfull juridisk representasjon

Den tredje vanlige feilen er ikke å sikre tilstrekkelig juridisk representasjon i Kina. Å ha en erfaren kinesisk advokat som forstår Kinas juridiske landskap er uvurderlig for å navigere i kompleksiteten.

Når du velger en advokat i Kina, se etter noen med med lang erfaring i å håndtere lignende saker. De bør være godt bevandret i de kinesiske kontraktslovene og ha en sterk forståelse av den juridiske kulturen i Kina.

 

Feil 4: Misforståelse av kontraktsavtaler

Den fjerde feilen er misforståelse av kontraktsavtaler. En kontrakt er kjernen i de fleste bedriftstvister, og en misforståelse kan føre til en svak sak.

Kontrakter er viktige og har betydelig juridisk tyngde. Feiltolkning eller overse viktige klausuler og ikke identifisere den kinesiske parten ved sitt juridiske navn og juridiske person eller mangel på å bruke et kinesisk forretningssegl kan føre til svak juridisk status.

Det er viktig å få din juridiske representant til å gjennomgå enhver kontrakt som er involvert i tvisten grundig for å forstå rettighetene, forpliktelsene og potensielle smutthull.

 

Feil 5: Mangelfull bevisinnsamling

Den femte vanlige feilen er mangelfull bevisinnsamling. Som i ethvert annet rettssystem spiller bevis en avgjørende rolle også i Kina. Det er strenge regler og protokoller for å presentere bevis. Unnlatelse av å overholde disse reglene eller ikke gi nok overbevisende bevis kan svekke saken din betydelig.

Derfor må du samle alle typer bevis når du kommuniserer med kinesiske selskaper, for eksempel e-post, WeChat-meldinger, etc.

Dette går tilbake til det første trinnet du bør ta før du signerer en kontrakt og samarbeider med et kinesisk selskap: verifiser det kinesiske selskapet. Og for å saksøke et selskap i Kina, må du vite det juridiske navnet på kinesisk, da kinesiske domstoler sjelden godtar fremmedspråklige navn uten legal styrke. Dermed vil du sikre at du har det kinesiske juridiske navnet på selskapet, organisasjonsnummeret i Kina og adressen til selskapet.

 

Konklusjon

Å saksøke et selskap i Kina er ikke en enkel oppgave. Det krever en omfattende forståelse av kinesiske lover, en god forståelse av jurisdiksjonelle spørsmål, tilstrekkelig juridisk representasjon, forståelse av kontraktsmessige avtaler og grundig bevisinnsamling. Å unngå disse feilene kan forbedre sjansene dine for et vellykket resultat betydelig.

 

FAQ

  1. Hvorfor er det så viktig å forstå kinesiske lover? Å forstå kinesiske lover er avgjørende fordi de dikterer reglene og prosedyrene som styrer enhver juridisk tvist i Kina. Mangel på kjennskap kan føre til kostbare feil.
  2. Hvordan kan jeg sikre at jeg har riktig juridisk representasjon? Når du velger en advokat, se etter noen med mye erfaring i håndtering av lignende saker i Kina. De bør være godt bevandret i kinesisk lov og ha en sterk forståelse av den lokale juridiske kulturen.
  3. Hvorfor er det så viktig å forstå kontraktsmessige avtaler? Kontrakter danner grunnlaget for de fleste bedriftstvister. Misforståelser eller overseelse viktige klausuler kan svekke saken din og påvirke utfallet negativt.
  4. Hva er konsekvensene av å overse jurisdiksjonsspørsmål? Å overse jurisdiksjonsspørsmål kan føre til at du sender saken din til feil domstol, noe som kan forsinke saksbehandlingen eller føre til at søksmålet blir avvist.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprett og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.