Varemerketurbulens: Hvordan utenlandske virksomheter påvirkes av problemene med “stjeling” av varemerker i Kina

Kinas unike tilnærming til varemerkeregistrering, som ofte fører til det som kalles “varemerkestjeling”, har blitt en betydelig hindring for utenlandske virksomheter som kommer inn eller opererer i det kinesiske markedet. Dette fenomenet er forankret i Kinas “først-til-å søke”- varemerkesystem, som står i sterk kontrast til “først-til-å oppfinne” eller “først-til-å bruke”-systemer utbredt i mange andre land. Implikasjonene av denne forskjellen er store, og påvirker internasjonale selskaper på ulike måter.

 

Forstå Kinas “Først-til-å søke”-varemerkesystem

Kjernen i problemet er Kinas varemerkerammeverk, som opererer på en “først-til-å søke”-basis. I motsetning til systemer som gir forrang til den opprinnelige skaperen eller første brukeren av et varemerke, tildeler Kina rettigheter til den første enheten som registrerer varemerket i Kina. Dette prinsippet gjelder uavhengig av varemerkets bruk eller anerkjennelse i andre deler av verden. Dermed kan en lokal enhet eller privat person i prinsippet lovlig eie et utenlandsk merkes varemerke i Kina hvis de er de første som registrerer det, uavhengig av det utenlandske merkets internasjonale anerkjennelse eller historie.

 

Juridiske konsekvenser av å forsømme varemerkerettigheter

Utenlandske selskaper står overfor alvorlige juridiske konsekvenser hvis de unnlater å registrere sine varemerker i Kina. Hvis en kinesisk enhet registrerer et varemerke som er identisk eller lik det til et utenlandsk selskap, er det utenlandske selskapet lovlig forbudt å produsere eller gjøre forretninger med produkter som bærer det varemerket i Kina. Denne begrensningen gjelder selv om hensikten utelukkende er å eksportere disse produktene fra Kina. Å operere uten riktige varemerkerettigheter kan føre til juridiske tvister, konfiskering av varer og betydelige bøter. Disse konsekvensene understreker viktigheten av proaktiv varemerkeregistrering for utenlandske virksomheter.

 

Fremveksten av “varemerkestjeling” i Kina

“Først-til-å søke”-systemet har utilsiktet resultert i praksis med “varemerkestjeling i Kina. Enkeltpersoner eller selskaper – ofte produsenter eller de som er knyttet direkte eller indirektet til produksjon i Kina – registrerer kjente eller kommende utenlandske varemerker for å oppnå økonomisk profett. De kan ha til hensikt å videreselge disse rettighetene til de opprinnelige eierne til en premie eller utnytte det etablerte omdømmet til merkevaren til deres fordel. Denne formen for opportunisme har i økende grad blitt en strategi for noen lokale enheter, som ønsker å utnytte hullene i det juridiske rammeverket til sin fordel.

 

Strategier for utenlandske bedrifter å navigere i systemet

For å navigere i Kinas varemerkelandskap på en vellykket måte, må utenlandske virksomheter være proaktive og strategiske. Viktige tilnærminger inkluderer:

  1. Tidlig registrering: Registrer varemerker i Kina så tidlig som mulig, selv før du går inn på det kinesiske markedet. Dette forkjøpstiltaket er den mest effektive måten å unngå å bli offer for varemerkehusokkupasjon.
  2. Omfattende varemerkeportefølje: Registrer ikke bare det primære merkenavnet, men også tilknyttede logoer, slagord og viktige produktnavn. En bred varemerkeportefølje gir mer omfattende beskyttelse.
  3. Årvåkenhet og håndhevelse: Overvåk markedet regelmessig for brudd på varemerkerettigheter, og vær klar til å håndheve rettigheter gjennom juridiske kanaler. Etablering av lokal juridisk tilstedeværelse eller samarbeid med lokale eksperter kan være uvurderlig i denne forbindelse.
  4. Forstå kulturelle nyanser: Når du beskytter et varemerke i Kina, er ikke navnet automatisk beskyttet på kinesisk. For å beskytte kinesiske navn må du tilpasse varemerker og merkenavn slik at de passer til kinesisk språk og kultur. Dette resonerer ikke bare bedre med det lokale markedet, men reduserer også risikoen for misbruk av enheter som ikke er kjent med fremmedspråk.
  5. Forhandling og oppgjør: I tilfeller der varemerke squatting oppstår, utforske forhandlings- og oppgjørsalternativer. Noen ganger kan det være mer kostnadseffektivt å anskaffe varemerket fra husokkupanten enn å delta i lange juridiske kamper.

 

Den avgjørende rollen som tollregistrering i bekjempelse av “varemerkestjeling” i Kina

Registrering av varemerker med kinesisk toll er et sentralt, men ofte oversett skritt for utenlandske bedrifter for å bekjempe “varemerkestjeling” i Kina. Denne prosessen handler ikke bare om å etablere juridisk eierskap, men også om å gi tollmyndighetene mulighet til å fungere som et førstelinjeforsvar mot eksport av forfalskede produkter.

Viktige fordeler ved å bruke tollregistrering i Kina:

  1. Oppfanging av forfalskede varer: Ved å registrere varemerker hos kinesisk tollvesen gjør bedrifter det mulig for myndighetene å identifisere og beslaglegge forfalskede varer ved grensen, og forhindre global distribusjon.
  2. Forbedret håndhevelse: Tollregistrering gir tjenestemenn juridisk myndighet til å holde tilbake forsendelser som krenker varemerkerettigheter og forstyrrer forfalskernes virksomhet.
  3. Kostnadseffektiv strategi: Sammenlignet med utgifter til rettssaker og inntektstap på grunn av at andre beskytter ens egne varemerker, er tollregistrering et økonomisk smart trekk for å beskytte et merke.

For bedrifter som står overfor utfordringene med varemerkeokkupasjon i Kina, er registrering av varemerker hos toll en viktig og effektiv strategi for å ivareta deres interesser og forhindre spredning av forfalskede varer.

 

Konklusjon

Varemerkeregistrering i Kina er basert på et “først-til-å søke” -system, noe som gir unike utfordringer for utenlandske virksomheter. “Varemerkestjeling” har blitt et betydelig problem i Kina, med lokale enheter utnytte det juridiske rammeverket for å sikre rettigheter til utenlandske varemerker. For bedrifter som ønsker å gå inn i eller ekspandere i Kina, er det avgjørende å forstå og strategisk navigere i dette systemet. Ved å registrere varemerker tidlig, opprettholde årvåkenhet og forstå det lokale markedet og lovreglene i Kina, kan utenlandske selskaper bedre beskytte merkevaren sin og sikre en jevnere drift i et av verdens mest dynamiske markeder.

 

Vanlige spørsmål

Q1: Hva er Kinas “først-til-å søke” varemerkesystem?
A1: Kinas “først-til-å søke”-system tildeler varemerkerettigheter til enheten som registrerer varemerket først, uavhengig av bruk eller berømmelse andre steder. Dette systemet skiller seg fra “først-til-å oppfinne” eller “første-til-å bruke”-systemer i andre land, understreker viktigheten av tidlig registrering i Kina.

Q2: Hva er de juridiske konsekvensene for utenlandske virksomheter hvis de ikke registrerer varemerkene sine i Kina?
A2: Hvis en utenlandsk virksomhet ikke registrerer sitt varemerke og en kinesisk enhet registrerer det først, kan den utenlandske virksomheten bli lovlig utestengt fra å bruke det varemerket i Kina. Dette inkluderer produksjon og salg av produkter under det varemerket, selv om hensikten bare er å eksportere dem ut fra Kina. Brudd kan føre til søksmål, inndragning av varer og store bøter.

Q3: Hva er “varemerkestjeling”, og hvorfor er det en utfordring i Kina?
A3: “Varemerkestjeling” i Kina innebærer at enkeltpersoner eller selskaper registrerer varemerker for kjente eller nye utenlandske merker for å utnytte deres verdi. Denne praksisen er utbredt på grunn av det første filsystemet og kan føre til økonomiske tap og skade på merkevarens omdømme for de opprinnelige varemerkeeierne.

Q4: Hvordan kan utenlandske bedrifter beskytte sine varemerker i Kina?
A4: Utenlandske bedrifter bør registrere varemerkene sine i Kina så tidlig som mulig. De bør også opprettholde en omfattende portefølje av varemerker (inkludert logoer og slagord) og overvåke for brudd, klar til å håndheve rettigheter gjennom lovlige kanaler.

Q5: Hvorfor er det viktig å registrere varemerker hos det kinesiske tollvesenet?
A5: Registrering av varemerker hos kinesisk tollvesen gir myndighetene mulighet til å beslaglegge forfalskede varer ved grensen, og fungerer som et effektivt forsvar mot eksport av falske produkter. Det er en kostnadseffektiv strategi som utfyller andre IP-beskyttelsestiltak i Kina.

Q6: Kan forhandlinger løse problemer med “varemerkestjeling” i Kina?
A6: Ja, forhandlinger og oppgjør kan noen ganger løse problemer med “varemerkestjeling”. Det kan være mer kostnadseffektivt for bedrifter å skaffe seg varemerket fra den som sikrer seg varemerket i Kina enn å måtte ta lange juridiske kamper.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å utarbeide effektive opphørs- og avståelsesbrev, utarbeide kontrakter som følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett og verifisering av kontrakter til loven i Kina, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ike med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.