Omfattende guide til å endre den juridiske representanten for et selskap i Kina

Å endre den juridiske representanten for et selskap i Kina er en omfattende prosess som krever nøye planlegging, grundig dokumentasjon og god forståelse av juridiske krav. Denne guiden gir en detaljert gjennomgang av de nødvendige trinnene og hensynene for å sikre en smidig overgang.

Steg-for-steg-prosedyre

1. Skaff en selskapresolusjon

Prosessen begynner med å sikre en formell resolusjon eller beslutning fra selskapets aksjonærer. Dette trinnet er avgjørende da det danner det juridiske grunnlaget for endringen og viser aksjonærenes enighet. Resolusjonen kan oppnås gjennom to hovedmetoder:

 • Aksjonærmøte Resolusjon: Arranger et møte der aksjonærene stemmer over beslutningen om å endre den juridiske representanten. Resolusjonen må vedtas med det nødvendige flertallet, som definert i selskapets vedtekter. Denne metoden sikrer åpenhet og kollektiv beslutningstaking.
 • Enstemmig skriftlig samtykke: Hvis det er upraktisk å holde et møte, kan alle aksjonærene signere et enstemmig skriftlig samtykkedokument som godkjenner endringen. Denne metoden er ofte raskere og mer praktisk, spesielt for mindre selskaper eller selskaper med aksjonærer som befinner seg geografisk spredt.

Resolusjonen må eksplisitt angi beslutningen om å utnevne en ny juridisk representant og fjerne den nåværende. Dette dokumentet fungerer som en formell godkjenning av endringen og er en forutsetning for de påfølgende trinnene.

2. Forbered nødvendige dokumenter

Når resolusjonen er sikret, er neste trinn å forberede en omfattende sett med dokumenter for innsendelse til de relevante myndighetene. Nøyaktigheten og fullstendigheten av disse dokumentene er avgjørende for å unngå forsinkelser eller avslag. De nødvendige dokumentene inkluderer typisk:

 • Endrede vedtekter: Disse dokumentene, utarbeidet på både kinesisk og engelsk, må oppdateres for å gjenspeile endringen av den juridiske representanten.
 • Søknadsbrev: Disse formelle forespørslene er adressert til ulike myndigheter, som handelsbyrået og Statens administrasjon for utenlandsk valuta (SAFE), og må utarbeides på både kinesisk og engelsk.
 • Utnevnelses- og fjerningsbrev: Disse brevene, utarbeidet på både kinesisk og engelsk, utnevner offisielt den nye juridiske representanten og fjerner den gamle.
 • Introduksjonsbrev om den nye juridiske representanten: Dette brevet, skrevet på kinesisk, gir en detaljert introduksjon til den nye juridiske representanten, inkludert deres kvalifikasjoner og bakgrunn.
 • Forpliktelsesbrev: Disse dokumentene er forpliktelser fra selskapet og den nye juridiske representanten om å overholde relevante lover og forskrifter, utarbeidet på både kinesisk og engelsk.
 • Selskapsresolusjoner: Disse dokumentene, utarbeidet på både kinesisk og engelsk, formaliserer aksjonærenes beslutninger.
 • Fullmakter: Juridiske dokumenter som gir personer fullmakt til å handle på vegne av selskapet, utarbeidet på både kinesisk og engelsk.

3. Skaff selskapets dokumenter

I tillegg til de utarbeidede dokumentene må flere eksisterende selskapsdokumenter samles inn. Disse dokumentene gir bevis på selskapets juridiske og operasjonelle status og inkluderer:

 • Original forretningslisens og kopier: Original forretningslisens for selskapet og dens fotokopier.
 • Godkjenningsbevis og kopier: Bevis utstedt av ulike reguleringsorganer og deres fotokopier.
 • Revisjonsrapporter og kapitalverifiseringsrapporter: Finansielle dokumenter som bekrefter selskapets økonomiske status og kapital.
 • Utenlandske valuta IC-kort: Kortet som brukes til utenlandstransaksjoner.
 • Foretakskodebevis: Sertifikatet som gir selskapet en unik identifikasjonskode.
 • Skatte-, toll- og finansbevis: Sertifikater som bekrefter selskapets overholdelse av skatte-, toll- og finansreguleringer.
 • Registerbok for utenlandsk-investerte foretak: Den offisielle boken som registrerer detaljer om utenlandske investeringer i selskapet.
 • Årlig inspeksjonsmeldinger og sertifikater: Dokumenter som beviser at selskapet har bestått sine årlige inspeksjoner.

4. Send inn søknaden

Når alle dokumenter er utarbeidet og samlet inn, er neste trinn å sende inn søknaden om registrering av endringen av den juridiske representanten til Administrasjonen for markedstilsyn (AMR). Den reviderte selskapsloven som trer i kraft 1. juli 2024, krever at søknaden kun skal signeres av den nye juridiske representanten, noe som eliminerer behovet for signaturen til den avtroppende representanten. Denne endringen forenkler prosessen og reduserer potensielle forsinkelser forårsaket av den avtroppende representanten.

Viktige hensyn

Valg av ny juridisk representant

Valg av riktig person som skal tjene som ny juridisk representant er en kritisk beslutning. Denne personen vil ha betydelig myndighet og bære et stort ansvar. Det er viktig å velge noen som er pålitelig, kompetent og i stand til å oppfylle rollen effektivt. I tillegg må det sikres at den valgte personen er kvalifisert i henhold til kinesisk lov, da personer dømt for økonomiske forbrytelser eller involvert i konkurser er forbudt fra å tjene som juridiske representanter.

Rettidig registrering

Å registrere endringen på en rettidig måte er avgjørende for å unngå juridiske komplikasjoner. Hvis endringen ikke registreres i tide, kan selskapet fortsatt bli holdt ansvarlig for handlinger utført av den tidligere juridiske representanten overfor tredjeparter. Dette kan føre til juridiske tvister og økonomiske forpliktelser. Derfor reduserer rettidig registrering disse risikoene og sikrer en jevn fortsättning av forretningsdriften.

Vedtekter

For å unngå komplikasjoner ved fremtidige endringer, anbefales det å ikke inkludere navnet på den juridiske representanten i vedtektene. Denne praksisen kan bidra til å forhindre potensielle blokkeringer som kan oppstå hvis det oppstår behov for en annen endring.

Selskaps samarbeid

Fullt samarbeid fra selskapet i å levere alle nødvendige dokumenter er essensielt. Intern koordinering og samarbeid sikrer at prosessen går videre uten unødvendige forsinkelser. Domstoler er generelt tilbakeholdne med å gripe inn i interne selskapsforhold, så det er avgjørende å oppnå en intern løsning.

Avslutning av endringen

Sørg for at endringsprosessen fullføres både internt (innen selskapet) og eksternt (med relevante myndigheter) for å redusere risikoen for selskapet og den nye juridiske representanten. Dette inkluderer oppdatering av alle relevante selskapsregistre, varsling av forretningspartnere og offentliggjøring av nødvendige kunngjøringer hvis det kreves.

Konklusjon

Å endre den juridiske representanten for et selskap i Kina er en kompleks og detaljert prosess som krever nøye utarbeidelse av dokumenter, tett samarbeid innen selskapet og streng overholdelse av juridiske krav. Gitt kompleksiteten involvert, er det sterkt anbefalt å søke profesjonell veiledning fra juridiske og forretningsmessige eksperter for å sikre en jevn og samsvarende overgang. Denne proaktive tilnærmingen kan bidra til å forhindre potensielle juridiske problemer og sikre at den nye juridiske representanten kan tiltre sin rolle uten komplikasjoner.

FAQs

Hva er det første steget for å endre den juridiske representanten for et selskap i Kina?

Det første steget er å sikre en formell resolusjon eller beslutning fra selskapets aksjonærer. Dette kan oppnås gjennom en aksjonærmøte resolusjon eller et enstemmig skriftlig samtykke signert av alle aksjonærene.

Hvilke metoder kan brukes for å skaffe en selskapresolusjon?

En selskapresolusjon kan oppnås gjennom:

 • Aksjonærmøte Resolusjon: Et møte der aksjonærene stemmer over beslutningen.
 • Enstemmig skriftlig samtykke: Et dokument signert av alle aksjonærene som godkjenner endringen.

Hvilke dokumenter er nødvendige for å endre den juridiske representanten?

De nødvendige dokumentene inkluderer:

 • Endrede vedtekter (på kinesisk og engelsk)
 • Søknadsbrev til myndigheter som handelsbyrået og SAFE (på kinesisk og engelsk)
 • Utnevnelses- og fjerningsbrev for den nye og gamle juridiske representanten (på kinesisk og engelsk)
 • Introduksjonsbrev om den nye juridiske representanten (på kinesisk)
 • Forpliktelsesbrev (på kinesisk og engelsk)
 • Selskapsresolusjoner (på kinesisk og engelsk)
 • Fullmakter (på kinesisk og engelsk)

Hvilke eksisterende selskapsdokumenter må samles inn?

De nødvendige eksisterende selskapsdokumentene inkluderer:

 • Original forretningslisens og kopier
 • Godkjenningsbevis og kopier
 • Revisjonsrapporter og kapitalverifiseringsrapporter
 • Utenlandsk valuta IC-kort
 • Foretakskodebevis
 • Skatte-, toll- og finansbevis
 • Registerbok for utenlandsk-investerte foretak
 • Årlig inspeksjonsmeldinger og sertifikater

Hvor skal søknaden om endring av juridisk representant sendes?

Søknaden skal sendes til Administrasjonen for markedstilsyn (AMR).

Hvem må signere søknaden om endring av juridisk representant?

Ifølge den reviderte selskapsloven som trer i kraft 1. juli 2024, trenger søknaden kun å signeres av den nye juridiske representanten, ikke den avtroppende representanten.

Hvilke faktorer bør vurderes når man velger den nye juridiske representanten?

Den nye juridiske representanten bør være en pålitelig og kompetent person som er i stand til å oppfylle rollen effektivt. Sørg for at den valgte personen er kvalifisert i henhold til kinesisk lov, da personer dømt for økonomiske forbrytelser eller involvert i konkurser er forbudt fra å tjene.

Hvorfor er rettidig registrering viktig?

Rettidig registrering er viktig fordi manglende registrering av endringen kan føre til at selskapet fortsatt holdes ansvarlig for handlinger utført av den tidligere juridiske representanten overfor tredjeparter. Rettidig registrering reduserer denne risikoen.

Bør den juridiske representantens navn inkluderes i vedtektene?

Det anbefales å ikke inkludere den juridiske representantens navn i vedtektene for å unngå potensielle komplikasjoner ved fremtidige endringer.

Hvor viktig er selskapets samarbeid i denne prosessen?

Fullt samarbeid fra selskapet i å levere alle nødvendige dokumenter er essensielt. Domstoler er generelt tilbakeholdne med å gripe inn i interne selskapsforhold, så det er avgjørende å oppnå en intern løsning.

Hva er de siste trinnene for å fullføre endringen?

Sørg for at endringsprosessen fullføres både internt (innen selskapet) og eksternt (med relevante myndigheter) for å redusere risikoen for selskapet og den nye juridiske representanten. Dette inkluderer oppdatering av alle relevante selskapsregistre, varsling av forretningspartnere og offentliggjøring av nødvendige kunngjøringer hvis det kreves.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.