HVORFOR FØRER INKONSEKVENSER I ENGELSKE OG KINESISKE HANDELSKONTRAKTER TIL JURIDISKE KOMPLIKASJONER

Introduksjon

Global handel krever ofte bruk av tospråklige handelskontrakter, spesielt i transaksjoner som involverer engelsktalende land og Kina. Disse kontraktene kan imidlertid by på unike utfordringer, først og fremst når det er uoverensstemmelser mellom den engelske og kinesiske versjonen. Det er vanlig at mange kinesiske bedrifter endrer den kinesiske versjonen for å skape vilkår som er gunstigere for seg selv. Videre kan valg av språkforrang ved avvik ha stor betydning for utfallet av rettstvister. Denne artikkelen undersøker disse kompleksitetene og foreslår strategier for å redusere potensielle risikoer når det gjelder bruk av kontrakter i Kina.

 

Avvik i kontraktsvilkår: En skjult fallgruve

Et sentralt spørsmål i tospråklige kontrakter ligger i de potensielle avvikene mellom vilkårene i de forskjellige språkversjonene. Det er tilfeller der kinesiske selskaper innfører store endringer i den kinesiske versjonen av kontrakten, og dermed vipper balansen i avtalen til deres fordel. Disse modifikasjonene kan spenne over ulike kontraktselementer, for eksempel betalingsbetingelser, tvisteløsningsmekanismer og ansvarsklausuler.

Disse ulikhetene, ofte nyansert og forankret i intrikat språkbruk eller juridisk terminologi, blir ofte ikke oppdaget av den ikke-kinesiske parten. Imidlertid kan disse avvikene eskalere over tid til betydelige uenigheter, noe som potensielt kan føre til juridiske konfrontasjoner.

 

Rådende språk i kinesiske domstoler: En viktig faktor

I en tvist vil partene henvise til kontrakten for løsning. På dette tidspunktet kan uoverensstemmelser mellom den engelske og kinesiske versjonen føre til betydelige juridiske vanskeligheter. Hvis kontraktsvilkårene er i konflikt mellom språkversjonene, kan det være uklart hvilke vilkår som skal gjelde, noe som fører til utvidede og kostbare rettssaker.

Hvis kontrakten ikke spesifiserer det rådende språket i tilfelle avvik, bruker kinesiske domstoler vanligvis den kinesiske versjonen som utgangspunkt. Dessuten, selv om den engelske versjonen hevder sin forrang i tilfelle uoverensstemmelser, kan den kinesiske versjonen inneholde en lignende påstand. I slike tilfeller vil kinesiske domstoler sannsynligvis favorisere den kinesiske versjonen, noe som potensielt kan føre til en tolkning som er gunstigere for den kinesiske parten og skape juridiske komplikasjoner for den ikke-kinesiske parten.

 

Viktige forholdsregel: Forstå den kinesiske versjonen

En grunnleggende strategi for å unngå slike komplikasjoner er å forstå grundig hva som er skrevet på kinesisk før du signerer kontrakten. Dette er viktig, da det kan bidra til å identifisere eventuelle vilkår som har blitt forandret til fordel for den kinesiske parten. Engasjere profesjonelle juridiske oversettelsestjenester eller en dyktig kinesisk advokat som kan begge språkene og kunnskapsrik om begge rettssystemer er tilrådelig. Det er mer sannsynlig at de oppdager potensielle avvik og sikrer nøyaktig oversettelse.

 

Begrense risikoen: Klart språkklausul og tospråklig juridisk bistand

I tillegg til å forstå den kinesiske versjonen, kan flere andre strategier være med på å redusere potensielle juridiske komplikasjoner. For det første bør kontrakten tydelig angi hvilken språkversjon som skal ha forrang i tilfelle uoverensstemmelser. Gitt de kinesiske domstolenes tendens til å favorisere den kinesiske versjonen, bør denne klausulen utvetydig angis i både den engelske og kinesiske versjonen.

Det er også viktig å en tospråklig kinesisk advokat i utarbeidelses- og forhandlingsprosessen. En slik advokat kan bidra til å sikre rettferdighet og balanse i kontraktsvilkårene på begge språk, og redusere sannsynligheten for tvister som oppstår som følge av uoverensstemmelser i kontrakten du bruker i Kina.

 

Konklusjon

Selv om tospråklige kontrakter er er viktige i internasjonal handel, kan de presentere utfordringer på grunn av potensielle inkonsekvenser. Partene må sikre nøyaktig oversettelser, rettferdige kontraktsvilkår og klarhet i den rådende språkversjonen i tilfelle avvik for å unngå potensielle juridiske komplikasjoner.

 

Vanlige spørsmål

1. Hvorfor resulterer forskjeller i engelsk-kinesiske tospråklige handelskontrakter til juridiske komplikasjoner? Forskjeller mellom engelske og kinesiske kontraktsversjoner kan forårsake juridiske komplikasjoner på grunn av forskjellige vilkår, klausuler og forpliktelsestolkninger. Dette kan føre til tvister om kontraktens betydning og anvendelighet, noe som resulterer i kostbare og langvarige rettssaker.

2. Hvordan inkluderer kinesiske selskaper gunstigere vilkår i den kinesiske versjonen av en kontrakt? Mange kinesiske bedrifter inkludere gunstigere vilkår i den kinesiske kontraktversjonen for å få en fordel i avtalen. På grunn av språkbarrierer eller nyansert juridisk terminologi, er ikke disse begrepene synlige for ikke-kinesiske parter.

3. Hvordan håndterer kinesiske domstoler uoverensstemmelser i tospråklige kontrakter? Hvis kontrakten ikke spesifiserer hvilken språkversjon som skal gjelde i tilfelle uoverensstemmelser, favoriserer kinesiske domstoler vanligvis den kinesiske versjonen. Selv om den engelske versjonen sier at den er styrende i tilfelle uoverensstemmelser, så kan den kinesiske versjonen inneholde en lignende påstand, og da vil kinesiske domstoler sannsynligvis favorisere den kinesiske versjonen.

4. Hvordan kan jeg beskytte meg mot potensielle juridiske komplikasjoner som følge av uoverensstemmelser i tospråklige kontrakter? For å beskytte deg mot potensielle juridiske komplikasjoner, er det viktig å forstå hva som er skrevet i den kinesiske versjonen før du signerer kontrakten. Engasjer profesjonelle juridiske oversettelsestjenester eller en kinesisk advokat som er dyktig i begge språk og kjent med det kinesiske rettssystemet. Sørg for at kontrakten tydelig angir hvilken språkversjon som skal ha forrang i tilfelle uoverensstemmelser. Involver en tospråklig kinesisk advokat i utarbeidelses- og forhandlingsprosessen for å sikre rettferdighet og balanse i kontraktsvilkårene på begge språk.

5. Hvorfor er det viktig å involvere en tospråklig kinesisk advokat i en tospråklig kontrakts utarbeidelse og forhandlingsprosess? En tospråklig kinesisk advokat kan bidra til at kontraktsvilkårene er rettferdige og balanserte på begge språk. De kan også identifisere potensielle avvik eller inkonsekvenser mellom de to versjonene og bidra til å forhandle vilkår som beskytter dine interesser. Dette kan redusere sannsynligheten for tvister som følge av uoverensstemmelser i kontrakten betydelig.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.