Hvordan tolker man og forstår informasjonen på en kinesisk forretningslisens

Chinese Business Lisence Explanation

Introduksjon

Å gjøre forretninger med et kinesisk selskap, eller å gjøre forretninger i Kina generelt sett, krever en dyp forståelse av landets forretningslandskap og juridiske krav. Et viktig dokument som kinesiske selskaper må ha er en kinesisk forretningslisens. Her forklarer vi hvordan du tolker og forstår informasjonen i dette dokumentet.

 

Hva er en kinesisk forretningslisens?

I Kina er forretningslisensen et juridisk dokument utstedt av de kinesiske myndighetene, der de tillater en enhet å drive virksomhet innenfor den kinesiske jurisdiksjon. Lisensen beviser at virksomheten er registrert og anerkjent av de kinesiske myndighetene. Den inneholder viktige detaljer om selskapet, for eksempel navn, registrert kapital, juridisk representant etc.

 

Hovedkomponenter i en kinesisk forretningslisens

En kinesisk forretningslisens har flere viktige elementer som gir viktige detaljer om den kinesiske bedriften. Slik tolker du forretningslisensen i Kina (Se bildet over):

 1. Unified Social Credit Code (USCC): Unified Social Credit Code ble introdusert i 2014 og er en unik 18-sifret kode som fungerer som identifikator for bedriften. Den inneholder informasjon om registreringsmyndigheter, organisasjonens kode og detaljer om lisensen. Koden erstatter det gamle systemet med separate skatteregistreringskoder, organisasjonskoder og forretningslisenser.
 2. Registrert navn: Dette feltet angir det juridiske navnet på firmaet. Det er verdt å merke seg at kinesiske selskaper bare har navn på kinesisk. Derfor er ethvert engelsk navn som brukes av kinesiske bedrifter, bare en oversettelse av mange mulige måter å oversette navnet på. Det engelske navnet har ingen formel legal styrke i retten i Kina.
 3. Type selskap: I henhold til Kinas nye lov om utenlandske investeringer, som trådte i kraft 1. januar 2020, kan utenlandske investorer på samme måte som kinesiske investorer velge mellom to juridiske selskapsstrukturer i Kina: et aksjeselskap (LLC, 责任有限公司) eller et partnerskap som et aksjeselskap (JSLC, 股份有限公司).
 4. Juridisk representant: Dette er den personen som har fullmakt til å representere og inngå bindende avtaler på vegne av selskapet.
 5. Omfang for virksomheten: Dette er et obligatorisk felt som skisserer aktivitetene som selskapet lovlig har lov til å engasjere seg i.
 6. QR-kode: Du kan skanne QR-koden for å se en online oversikt over den kinesiske forretningslisensen med litt generell og grunnleggende registreringsinformasjon.
 7. Registrert kapital: Dette viser hvor mye de som startet bedriften har bidratt i kapital til selskapet.
 8. Dato for etablering: Dette er datoen da selskapet ble formelt etablert.
 9. Lisensens utløpsdato: Dette er datoen som viser hvor lenge forretningslisensen er gyldig.
 10. Registrert adresse: Dette er den lovlig registrerte kontoradressen til selskapet i Kina. Det trenger ikke nødvendigvis være stedet der selskapet driver virksomheten sin.

 

Slik bekrefter du informasjonen

Mens en kinesisk forretningslisens gir mye informasjon, er det viktig å verifisere detaljene for å sikre selskapets troverdighet. Slik gjør du:

 1. Kontrollerer USCC: Unified Social Credit Code kan brukes til å verifisere et selskaps legitimitet. Du kan bruke National Enterprise Credit Information Publicity-systemet til å gjøre dette.
 2. Kontroll av registrert navn og adresse: Sammenlign de kinesiske tegnene i navnet og adressen med de kinesiske tegnene på andre dokumenter for å sjekke om det stemmer.
 3. Bekreft forretningsomfanget: Sørg for at forretningsaktivitetene selskapet jobber med, samsvarer med det registrerte forretningsomfanget.
 4. Sjekk statusen til selskapet: Hvis selskapet er registrert som å ha «unormale operasjoner» eller «kansellert», er det et faresignal.
 5. Få hjelp fra et selskap som er eksperter på å verifisere kinesiske selskaper: Informasjonen om forretningslisensen er ikke så detaljert. Hvis du vil gjøre en grundig verifisering av et kinesisk selskap, bør du buke eksperter på undersøkelser av kinesiske selskaper i Kina.

 

Konklusjon

Å forstå en kinesisk forretningslisens og informasjonen den gir er avgjørende for alle som ønsker å gjøre forretninger med kinesiske selskaper. Selv om prosessen i utgangspunktet kan virke skremmende, kan du raskt og effektivt tolke bedriftslisensene med litt øvelse eller få hjelp av noen som jobber med verifiseringer av kinesiske bedrifter. Bekreft alltid detaljene for å sikre at du går inn i samarbeid med en kinesisk bedrift som er legitim og pålitelig.

 

Ofte stilte spørsmål om tolking av kinesiske forretningslisenser

1. Hva er en kinesisk forretningslisens? En kinesisk forretningslisens er et juridisk dokument utstedt av de kinesiske myndighetene som gjør det mulig for et selskap å drive virksomhet innenfor Kinas jurisdiksjon. Forretningslisensen beviser at virksomheten er registrert og anerkjent av myndighetene i Kina.

2. Hva er Unified Social Credit Code (USCC)? Unified Social Credit Code er en 18-sifret kode som fungerer som en unik identifikator for en bedrift i Kina. Det ble introdusert i 2014 og erstattet det gamle systemet med separate skatteregistreringskoder, organisasjonskoder og forretningslisenser.

3. Hvorfor er forretningsomfanget viktig i en kinesisk forretningslisens? Forretningsområdet er viktig da det skisserer aktivitetene selskape har lov til å engasjere seg i. Det er avgjørende å verifisere at forretningsaktivitetene et selskap engasjerer seg i, samsvarer med det registrerte forretningsomfanget.

4. Hvordan kan jeg bekrefte legitimiteten til en kinesisk forretningslisens? Du kan bekrefte legitimiteten til en kinesisk forretningslisens gjennom National Enterprise Credit Information Publicity-systemet ved å bruke selskapets Unified Social Credit Code. Det er også viktig å sjekke selskapets bruk av registrert navn og adresse på tvers av forskjellige dokumenter og verifisere forretningsomfanget og driftsstatusen.

5. Hva om statusen til et selskap på sin forretningslisens er merket som «unormal drift» eller «kansellert»? Hvis selskapet er merket som å ha «unormale operasjoner» eller «kansellert», er dette et klart rødt flagg. Dette indikerer at selskapet kan stå overfor regulatoriske problemer i Kina, eller at det ikke er i virksomhet lenger, . Man bør være forsiktig med å inngå samarbeid med et slikt selskap.

6. Representerer den registrerte adressen alltid selskapets driftssted? Nei, den registrerte adressen er den lovlig registrerte kontoradressen til selskapet i Kina. Det trenger ikke nødvendigvis være der selskapet driver sin virksomhet.

7. Kan et selskaps engelske navn brukes til å verifisere legitimiteten? Det er verdt å merke seg at kinesiske selskaper bare kan ha navn på kinesisk. Derfor er ethvert engelsk navn som brukes bare en oversettelse eller tilnærming og kan vanligvis ikke registreres. Så det er alltid viktig å verifisere den kinesiske bedriften ved å bruke det kinesiske navnet til bedriften.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å verifisere kinesiske bedrifter, forretningslisenser, sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.