Hvorfor det er viktig at den kinesiske bedriften bruker et firmastempel når de signerer en kontrakt

Bedriftsstempelet i Kina 

1. Betydningen av bedriftsstempelet i Kina

I Kina har bedriftsstempelet stor betydning og er avgjørende for å sikre gyldigheten og lovligheten av offisielle dokumenter. Stempelet representerer bedriftens autoritet og er sentral i formaliseringen av kontrakter. Den brukes til å bekrefte legitimiteten til selskapet og dets representanter og demonstrere partens forpliktelser.

2. Juridiske implikasjoner

Det at firmastempelet finnes på en kontrakt betyr at selskapets juridiske representanter har godkjent dokumentet og kontrakten er bindende i henhold til kinesisk lov. Uten et stempel kan det hende at kontrakten ikke kan håndheves som lovlig i Kina, noe som gjør deg utsatt for potensielle tvister og tap dersom den kinesiske bedriften du gjør en avtale med utelater å bruke stempelet.

 

Verifiser om bedriftsstempelet er ekte

For å sikre om stempelet den kinesiske bedriften bruker er ekte, kan du gjøre følgende trinn:

  1. Gjør deg kjent med bedriftens offisielle stempe ved å undersøke utseende, form og størrelse.
  2. Sjekk stempelets blekkfarge, da visse bransjer i Kina har utpekte farger.
  3. Bekreft at bedriftens fulle kinesiske navn og registreringsnummer er nøyaktig representert på stempelet.

Hvis du er usikker på ektheten av et bedriftsstempel eller trenger ytterligere bekreftelse, bør du vurdere å søke profesjonell hjelp. Juridiske rådgivere eller spesialister på kinesiske lover kan hjelpe deg med å bekrefte legitimiteten til stempelet og veilede deg gjennom prosessen.

Ivareta dine forretningsinteresser 

1. Å gjøre due diligence

Utfør alltid due diligence for å beskytte dine forretningsinteresser når du jobber med kinesiske selskaper. Gjennomfør bakgrunnssjekker på selskapets track record og finansiell stabilitet. Bekreft identiteten til selskapets juridiske representanter og bekreft at de har myndighet til å inngå avtaler på vegne av selskapet.

Det er viktig å identifisere det kinesiske navnet på den juridiske enheten (selskapet), det 18-sifrede bedriftsnummeret og det kinesiske navnet på den juridiske personen. Det er flere måter å oversette et kinesisk firmanavn til engelsk på, og bare det kinesiske navnet har juridisk styrke i domstolene i Kina.

2. Sikre riktig dokumentasjon

Opprettholde detaljerte oversikter over alle kontrakter, avtaler og korrespondanse som f.eks. epost og WeChat med det kinesiske selskapet. Dette inkluderer å sørge for at alle dokumenter er signert og stemplet på riktig måte. Å ha et komplett papirspor vil bidra til å ivareta dine interesser i tilfelle tvister eller juridiske problemer.

3. Kommunisere forventninger

Kommuniser tydelig dine forventninger og krav til det kinesiske selskapet, og sørg for at de forstår sine kontraktsforpliktelser. Etabler åpne kommunikasjonslinjer og ta opp eventuelle bekymringer eller spørsmål raskt for å unngå misforståelser og tvister.

 

Navigering i potensielle problemer 

1. Løsning av tvister

Skulle en tvist oppstå, må du først forsøke å løse problemet i minnelighet gjennom forhandling og kommunikasjon. Hvis en løsning ikke kan nås, bør du vurdere mekling eller voldgift som alternative metoder for å løse konflikten.

Ved å engasjere juridiske rådgivere som er spesialiserte på kinesisk lov og praksis er det enklere å navigere i kompleksiteten i det kinesiske rettssystemet.

2. Rettslige skritt

Rettslige skritt kan være nødvendig hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandling, mekling eller voldgift. Sørg for at du har all nødvendig dokumentasjon og bevis for å støtte saken din. Bruker du rådgivere som er eksperter på kinesisk lov og tvister som gjelder handel mellom Kina og andre land, forbedrer dette sjansene dine for suksess.

 

Konklusjon

Å forsikre seg om at den kinesiske bedriften bruker sitt firmastempel når de signerer en kontrakt er avgjørende for å ivareta dine forretningsinteresser og etablere en juridisk bindende avtale i Kina. Ved å ta de nødvendige forholdsreglene, verifisere ektheten av stempelet og opprettholde åpen kommunikasjon, kan du minimere potensielle tvister og beskytte investeringene dine.

 

Vanlige spørsmål

  1. Hva er formålet med et firmastempel i Kina? Et firmastempel i Kina brukes til å autentisere offisielle dokumenter og representerer selskapets autoritet. Det er viktig for å fastslå gyldigheten og lovligheten av kontrakter og avtaler.
  2. Er en kontrakt gyldig uten firmastempel i Kina? Uten et firmastempel kan en kontrakt anses som ugyldig og ikke håndhevbar i henhold til kinesisk lov, noe som gjør deg sårbar for tvister og økonomiske tap.
  3. Hvordan kan jeg verifisere ektheten til et kinesisk firmastempel? For å bekrefte ektheten av et firmastempel, mp du gjøre deg kjent med selskapets offisielle stempel, sjekke stempelets blekkfarge og bekrefte det legale Kinesiske navn og registreringsnummeret stemmer med det du finner på bedriftsstempelet. Du kan også søke profesjonell hjelp for ytterligere bekreftelse.
  4. Hvilke skritt bør jeg ta for å beskytte mine forretningsinteresser når jeg jobber med kinesiske selskaper? Utfør due diligence, sørg for ta vare på all dokumentasjon, kommuniser forventningene dine tydelig og oppretthold åpne kommunikasjonslinjer for å minimere misforståelser og tvister.
  5. Hva er alternativene mine hvis det oppstår en tvist med et kinesisk selskap? Alternativer for å løse tvister inkluderer forhandling, mekling, voldgift og rettslige skritt. Ved å engasjere en juridisk rådgiver kjent med kinesisk lov og praksis er det lettere å navigere kompleksiteten i rettssystemet og øke sjansene for å oppnå gunstig resultat.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprett og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.