Hva lang tid tar varemerkeregistreringsprosessen i Kina?

Varigheten av varemerkeregistreringsprosessen i Kina varierer avhengig av flere faktorer, for eksempel søknadens kompleksitet og eventuelle innvendinger fremmet under eksamensprosessen. Det tar vanligvis rundt 8-12 måneder å fullføre registreringsprosessen fra søknadsdatoen i Kina.

Her er en generell tidslinje for varemerkeregistreringsprosessen i Kina:

  1. Innlevering av søknaden: Det første trinnet er å sende søknaden til China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Du må gi informasjon om varemerket, varene eller tjenestene det vil representere, og søkerens detaljer.
  2. Undersøkelse av formaliteter: Etter innlevering av søknaden vil China National Intellectual Property Administration (CNIPA) gjennomføre en undersøkelse av alle formaliteter for å sikre at søknaden oppfyller alle nødvendige kriterier. Denne prosessen tar vanligvis 1 til 2 måneder.
  3. Undersøkelse av innhold: Hvis søknaden passerer formalitetsundersøkelsen, vil den gå videre til den fasen for undersøkelse av innhold. I løpet av dette stadiet vil CNIPA vurdere varemerkets særpreg, likhet med eksisterende varemerker og potensielle konflikter med tidligere rettigheter. Denne prosessen tar vanligvis 4 til 6 måneder.
  4. Publisering for opposisjon: Hvis søknaden består undersøkelsen av innhold, vil varemerket bli publisert i Trademark Gazette (Varemerketidende) i en tre måneders opposisjonsperiode. I løpet av denne tiden kan tredjeparter sende inn en innsigelse mot varemerkeregistrering.
  5. Registrering: Hvis ingen innsigelser blir registrert, eller noen innsigelser akseptert, vil CNIPA utstede et registreringsbevis og offisielt registrere varemerket i Kina. Dette trinnet tar fra 1 til 2 måneder.

Vær oppmerksom på at denne tidslinjen bare er et estimat og kan variere noe basert på individuelle omstendigheter. Varemerkeregistreringsprosessen i Kina kan fremskyndes ved å sikre at søknaden er fullstendig og nøyaktig og raskt adressere eventuelle innvendinger som oppstår under prosessen.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprett og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.