Hvordan forbedrer man suksessraten for varemerkeregistreringer i Kina

Når du skal søke om å registrere varemerket ditt i Kina, er du kanskje bekymret for resultatet av en slik søknad.

Du lurer kanskje også på hvorfor det er så viktig å starte prosessen med å beskytte IP som patenter og varemerker så tidlig som mulig i Kina. Årsaken er at Kina har det som kalles et “first to file”-system: hvis noen andre, for eksempel en kinesisk bedrift, registrerer dine varemerker, patenter, design osv. før du gjør det, er de de juridiske eierne av dem og har juridisk rett på dem i Kina.

I denne artikkelen diskuterer vi hvilke skritt du må ta for å forbedre suksessraten for varemerkeregistrering i Kina.

Som kjent så kan et godt varemerkenavn hjelpe bedrifter med å øke popularitet og innflytelse og til og med påvirke en langsiktig utvikling i bedriften.

Imidlertid kan ikke alle navn varemerkebeskyttes. I henhold til varemerkeloven i Kina skal nasjonale navn ikke brukes som varemerker. Vanlige navn på produkttyper eller navn som mangler egenart kan heller ikke varemerkes.

Varemerkeloven i Kina sier også tydelig at enkelte spesielle skilt og logoer ikke skal brukes som varemerker, for eksempel dersom noe er det samme som eller ligner på navn og logoer til internasjonale organisasjoner som f.eks. “Røde Kors”.

Ta heller ikke ta med forkortelsene til internasjonale organisasjoner i varemerket du ønsker å beskytte i Kina.

2. Det unike ved varemerket

Et varemerke må være unikt. Det unike ved et merke refererer til ordene, grafikken eller andre bestanddeler som brukes av varemerket for å skille mellom varer eller tjenester som tilbys av forskjellige bedrifter.

For å forbedre særpreget til merkevaren din, kan det være lurt å sørge for at merkenavnet du ønsker å registrere ikke er et vanlig ord i bransjen.

Generiske termer kan ikke få varemerkebeskyttelse, fordi de er ord eller symboler som kommuniserer hvilken type produkt eller tjeneste som tilbys.

Men det er også her muligheter til å få navn som inneholder generiske termer i Kina dersom du kombinerer dem med andre navn, setter dem sammen for deretter å lage nye navn. Hvis du, for eksempel, har et geografisk sted A pluss et navn som B Pharma, så vil du ikke få gjennom B Pharma dersom navnet står alene. Du vil heller ikke få igjennom stedet A dersom det står alene. Men du kan få gjennom et nytt navn der du slår sammen A og B, for eksempel APharma. Dette blir dat et nytt navn som man kan få beskyttet.

3. Varemerkekategoriene må være nøyaktige

Varemerkeregistreringen i Kina er delt inn i 45 hovedkategorier. Du må velge så nøye og nøyaktig som mulig de trademarkkategoriene og de gruppen av varer eller tjenester du ønsker å beskytte varemerket ditt i. Dersom trademarkkategorien og underklassene (produkttypene) ikke er riktige, kan det føre til at hele i varemerkeregistreringen mislykkes.

Grunnen til dette er at du bare blir beskyttet i de trademarkkategoriene underklassene av produkter og service som du velger. Har du ikke en god oversikt over the kinesiske trademarksystemet, kan du risikere at du er beskytter deg i produkttyper som faller utenfor det du selger. En slik trademarkbeskyttelse gir da en svært begrenset beskyttelse.

Mange utenlandske bedrifter manger forståelse for varemerkekategoriene i Kina. Et typisk eksempel er trademarkkategori 35, en kategori som ofte neglisjeres. Denne trademarkkategorien inkluderer markedsførings- og salgsaktiviteter. Hvis du ikke beskytter merkevaren din i denne kategorien, kan andre bedrifter bruke merkevaren din på plattformen mens de selger andre produkter med andre navn. Du risikerer også å miste muligheten til å markedsføre produktene dine på riktig måte hvis du ikke beskytter merkevaren din i denne kategorien.

Det kinesiske varemerkesystemet har unike underklasser som er forskjellige fra andre land, og dekker mange produkt- og tjenesteklasser. Når du søker om varemerkene dine i Kina, ta hensyn til dette og beskytt merkevaren din i de riktige produkttypene og tjenestetypene som dekker det du selger.

iStock 1223297685

4. Registrer separate varemerker

Registreringen av kombinasjonsvaremerket, for eksempel en logo og et navn sammen, mislykkes ofte i Kina. Er for eksempel en komponent i kombinasjonsvaremerket, som grafikken i en logo, den samme eller lignende som andre varemerket, blir søknaden din avslått.

I så fall vil hele merket, inkludert firmanavnet og logo, bli avvist. ‘

Ved å ha en separat varemerkesøknad for firmanavnet ditt, i tillegg til søknaden om hele logoen med firmanavnet i kombinasjonsvaremerket, vil dette øke suksessraten for varemerkeregistrering betydelig. Et resultat kan da være at kombinasjonsvaremerket avslås, mens navnet du søker på å beskytte blir akseptert.

5. Husk å anke varemerkeavslaget i Kina i tide

Noen varemerkesøknader i Kina blir avvist. I en slik situatsjon er det viktig å huske at det kan være faktorer som subjektiviteten den personen som gjennomfører den offisielle varemerkegjennomgangen som fører til avvisning av varemerkesøknaden din.

Et avslag på søknaden din i Kina betyr ikke at det ikke er noen mulighet for deg å få varemerket.

Husk at du har rett til å klage på resultatet av varemerkegjennomgangen. Hvis du er uenig i resultatet av søknadsgjennomgangen, vil du ha en mulighet til å klage på å anke vedtaket så lenge du gjør dette innen 15 dager etter at avgjørelsen om avslaget ble kunngjort i Kina.

Trenger du hjelp med å beskytte varemerker og patenter i Kina?

Hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter i Kina, beskyttelse av varemerket i Kina, beskyttelse av patenter i Kina, så ta kontakt med oss her. Vi tilbyr også hjelp med bakgrunnssjekk av kinesiske bedrifter etc.

WeChat Image 20210427081950 3

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.