Hva er kravene til en designpatentsøknad i Kina?

Introduksjon

De siste årene har Kina gradvis blitt et globalt hovedsenter innovasjon og design. Med den økende betydningen av beskyttelse av immaterielle rettigheter, er forståelse av kravene og prosessen for designpatentsøknader i Kina avgjørende for bedrifter og designere. I denne artikkelen forklarer vi de essensielle ved en design patentsøknad i Kina, inkludert hvordan du skal definisjonere beskrive designet hvile dokumenter er nødvendige for å søke om beskyttelse av design.

 

Hvordan søker du om beskyttelse av designpatent i Kina

En søknad om beskyttelse av et design i Kina refererer til et nytt design som inneholder en form, et mønster eller en kombinasjon av begge, eventuelt en kombinasjon av farge, form og mønster av hele produktet eller en del av et produkt. Designet skal fremkalle en estetisk følelse og være egnet for industriell anvendelse.

For å sende inn en designpatentsøknad i Kina, kreves følgende dokumenter:

  1. Forespørsel: En formell forespørsel om å starte designpatentsøknadsprosessen.
  2. Beskrivelse: En detaljert redegjørelse for designet, dets tiltenkte bruk og viktige funksjoner.
  3. Tegninger eller fotografier: Visuelle representasjoner av designet, inkludert visninger foran, bak, venstre, høyre, topp og bunn, som må overholde statlige standarder for teknisk tegning og mekanisk tegning.

Det første trinnet i en typisk designapplikasjon i Kina er å dele følgende:

1. Selskapets virksomhet lisens

2. Firmainformasjon: firmanavn, adresse, postnummer, oppfinner

3. Seks visninger av produktet (forfra, bakfra, venstre visning, høyre visning, toppvisning, bunnvisning) + stereogram og en kort produktbeskrivelse.

 

Designpatentets varighet

Varigheten av et designpatent i Kina er utvidet fra 10 år til 15 år fra innleveringsdatoen på grunn av den endrede patentloven i Kina som trådte i kraft 1. juni 2021.

Du kan nå beskytte delvise design i Kina, slik at designpatenter kan dekke hele eller deler av et produkt. Dermed utvides omfanget og fleksibiliteten til designpatentsøknader og håndhevelse i Kina.

Den oppdaterte loven etablerer et nasjonalt prioritetssystem for designpatentsøknader, og gjør det mulig for søkere å kreve prioritet basert på deres første innleverte designpatentsøknader i Kina innen seks måneder, og gjør det enklere å beskyttelse flere design relatert til samme produkt.

Det forbedrede designpatentundersøkelsessystemet i Kina krever at de som som mottar og konrollerer patentsøknadene i Kina gjennomfører materielle undersøkelser på designpatentsøknader noe som forbedrer kvaliteten og gyldigheten av designpatenter.

Klargjøring av designpatentinngrepskriteriene og erstatningsberegningen, som vedtar en tretrinnstest for å avgjøre om et design er identisk med eller ligner på et patentert design, kommer i tillegg til økte lovbestemte skade- og straffeerstatning for designpatentbrudd.

Den endrede patentloven i Kina gir mer omfattende og effektiv beskyttelse for industriell design. Utenlandske søkere bør dra nytte av de nye mulighetene og forbedret lovgivning om beskyttelse av design patenter i Kina.

 

Produktnavn og design

Produktets navn som inneholder designet, må være i samsvar med designet som er avbildet på tegninger eller fotografier. Det skal nøyaktig og kortfattet angi utformingen som det søkes beskyttelse for.

Når du sender inn tegninger eller fotografier, må du sørge for at de er klare, enkle og har et passende skille i lysstyrke for å representere designet nøyaktig. I tillegg bør bildene følge prinsippene for presis projeksjon og forhindre perspektivforvrengning. En kort patentforklaring bør inneholde:

  • Produktets tittel.
  • Dens bruk.
  • De viktigste funksjonene i designet.
  • Tegningen eller fotografiet som best viser disse funksjonene.

Dersom beskyttelse for farge ikke er beskrevet, og en designbeskrivelse er utelatt, må søkeren gi en begrunnelse for unnlatelsen. Søknaden må beskrive produktets enhetsmønster, angi lengde og dybde og spesifisere om produktet er laget av gjennomsiktig materiale eller et annet materiale.

 

Konklusjon

Forståelse av kravene til designpatentsøknader i Kina er avgjørende for at bedrifter og designere skal få beskytte  immaterielle rettighetene sine. Ved å følge disse retningslinjene og nøyaktig representere designet i tegninger eller fotografier, kan søkere sikre at man får designpatenter i Kina og beskytter designet i en varighet på 15 år.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med beskyttelse av patenter, varemerker, kontrakter eller andre juridiske spørsmål i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.