Den Vanlige Trusselen: Kinesiske Produsenter som Registrerer Utenlandske Bedrifters Varemerker

I det intrikate samspillet i internasjonal produksjon, truer en betydelig fare: Kinesiske produsenter registrerer ofte varemerker fra utenlandske selskaper i Kina. Denne praksisen, ofte kalt “trademark squatting,” kan føre til betydelige immaterielle rettigheter (IP) risikoer og ha alvorlige konsekvenser for utenlandske virksomheter. Å forstå og navigere disse risikoene er avgjørende for å opprettholde en konkurransefordel i det globale markedet. Denne artikkelen utforsker farene ved å miste varemerkerettigheter i Kina, den kritiske viktigheten av å sikre robuste juridiske avtaler spesielt tilpasset kinesiske lover, nødvendigheten av å ha juridisk verifiserte kinesiske språkversjoner av disse avtalene, og de ekstra utfordringene som Kinas varemerkesystem medfører. Videre belyser den den viktige rollen til Non-Use, Non-Disclosure, and Non-Circumvention (NNN) kontrakter i å beskytte dine varemerker og sikre at de er registrert i ditt firmanavn, ikke i navnet til den kinesiske produsenten.

Trusselen om Trademark Squatting

En av de mest betydelige risikoene utenlandske virksomheter står overfor i Kina er “trademark squatting.” Denne praksisen innebærer at kinesiske produsenter eller andre enheter registrerer varemerker som er identiske eller ligner kjente utenlandske merker med hensikt å selge dem tilbake til de rettmessige eierne eller utnytte deres etablerte markedsposisjon. Dette er et vanlig og utbredt problem som kan ha alvorlige konsekvenser for utenlandske selskaper.

Risikoer ved Trademark Squatting

 • Merkeutvanning: Squatters kan bruke ditt merkenavn på dårlige produkter, og skade ditt merkenavn.
 • Markedsforvirring: Forbrukere kan bli forvirret av tilstedeværelsen av lignende merkenavn, noe som fører til tapte salg og markedsandel.
 • Juridiske Kostnader: Å tilbakekalle ditt varemerke kan innebære lange og kostbare juridiske kamper.

Forebyggende Tiltak mot Trademark Squatting

 • Tidlig Registrering: Registrer dine varemerker i Kina så tidlig som mulig, ideelt før du går inn på markedet. Tidlig registrering er den mest effektive måten å forhindre at squatters utnytter ditt merke.
 • Omfattende Beskyttelse: Registrer ikke bare ditt primære merkenavn, men også eventuelle variasjoner og relaterte merker som kan utnyttes av squatters. Dette sikrer bred beskyttelse over alle potensielle merkevarebruk.
 • Overvåking og Håndheving: Overvåk regelmessig den kinesiske varemerkedatabasen for potensielle krenkelser og vær forberedt på å ta raske juridiske skritt for å beskytte dine rettigheter. Denne proaktive tilnærmingen hjelper med å identifisere og adressere problemer før de eskalerer.
 • Sikre Eiendom: Sørg for at varemerkene er registrert under ditt firmanavn og ikke det kinesiske produsentens navn. Dette forhindrer produsenten fra å gjøre krav på eierskap til ditt merke.

Rollen til NNN-kontrakter i Varemerkebeskyttelse

NNN-kontrakter er avgjørende i beskyttelsen av dine varemerker når du samarbeider med kinesiske produsenter. Disse avtalene gir omfattende beskyttelse mot IP-tyveri og sikrer at dine varemerker blir respektert og beskyttet under kinesisk lov.

Nøkkel Elementer i NNN-kontrakter

 • Non-Use: Denne klausulen sikrer at produsenten ikke kan bruke dine varemerker eller design til andre formål enn det som er stipulert i avtalen. Det forhindrer uautorisert produksjon og misbruk av ditt merke.
 • Non-Disclosure: Denne bestemmelsen forhindrer produsenten fra å avsløre dine varemerker, design eller proprietær informasjon til tredjeparter. Det opprettholder konfidensialiteten til din IP.
 • Non-Circumvention: Denne klausulen forbyr produsenten å omgå ditt selskap for å handle direkte med dine kunder eller leverandører. Det beskytter dine forretningsforhold og markedsposisjon.

Tilpasning til Kinesiske Lover

En effektiv NNN-kontrakt må utarbeides med kinesiske juridiske prinsipper i tankene. Dette inkluderer:

 • Jurisdiksjon: Avtalen bør spesifisere at eventuelle tvister vil bli løst under kinesisk jurisdiksjon, helst i en domstol som er gunstig for håndhevelse av IP-rettigheter.
 • Språk: Avtalen må inkludere en juridisk verifisert kinesisk språkversjon. Ikke-kinesiske avtaler blir ofte dårlig oversatt, noe som fører til misforståelser og juridiske smutthull. Å sikre at avtalen er nøyaktig oversatt og juridisk bindende på kinesisk forhindrer disse problemene.

Hvorfor NNN-kontrakter Gir Overlegen Beskyttelse

NNN-kontrakter er spesielt avgjørende i Kina på grunn av det unike forretningsmiljøet og den juridiske rammen. Kinesiske produsenter kan ha forskjellige standarder og praksiser angående IP sammenlignet med vestlige land. En NNN-kontrakt tilpasset kinesiske lover sikrer at produsenten er juridisk forpliktet til å respektere dine IP-rettigheter innen det kinesiske rettssystemet. Denne omfattende tilnærmingen hjelper med å forhindre uautorisert bruk, avsløring og omgåelse, og gir en høyere grad av sikkerhet for dine verdifulle IP-aktiva, inkludert varemerker.

Unngå Varemerkeforfalskningsbeslag i Kina

Som et utenlandsk selskap kan du ha merkede varer produsert i Kina. Uten riktig varemerkeregistrering og juridiske avtaler er det en risiko for at varene dine kan bli beslaglagt for varemerkeforfalskning, noe som resulterer i betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser. Hvis produktene dine anses for å krenke varemerker registrert av kinesiske enheter, kan du bryte kinesiske lover, noe som fører til at produktene dine blir utestengt fra eksport og forårsaker betydelige forstyrrelser i forsyningskjeden din.

Trinn for å Forhindre Varemerkeforfalskningsbeslag

 1. Sikre Varemerkeregistrering: Bekreft at varemerkene dine er registrert under ditt firmanavn i Kina for å unngå krav om krenkelse.
 2. NNN-avtaler: Implementer NNN-kontrakter med alle kinesiske produsenter for å sikre at de ikke misbruker eller registrerer dine varemerker.
 3. Juridisk Overholdelse: Gjennomgå og følg regelmessig kinesiske varemerkelover for å forhindre eventuelle utilsiktede brudd.
 4. Eksportdokumentasjon: Sørg for at all eksportdokumentasjon korrekt reflekterer ditt varemerkeeierskap for å forhindre tollproblemer.

Navigering i Prosessen med Varemerkeregistrering i Kina

I tilfeller der et varemerke allerede er blitt squat, kan navigering i prosessen med varemerkeregistrering være en løsning. Dette innebærer å lovlig overføre varemerket fra den nåværende innehaveren (squatteren) tilbake til ditt selskap.

Trinn for å Navigere Prosessen med Varemerkeregistrering

 1. Forhandling: Ofte er det første trinnet å forhandle med den nåværende varemerkeinnehaveren. Dette kan innebære å kjøpe varemerket fra squatteren. Selv om det kan være kostbart, kan det være en raskere løsning.
 2. Juridisk Handling: Hvis forhandlinger mislykkes, kan det være nødvendig med juridiske tiltak. Å engasjere en lokal advokat som spesialiserer seg på kinesisk IP-lov kan hjelpe med å bygge en sterk sak for overføringen.
 3. Innlevering av Overføring: Send inn en søknad om varemerkeregistrering til China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Denne prosessen krever detaljert dokumentasjon og bevis på overføringsavtalen.
 4. Godkjenning og Registrering: Når overføringen er godkjent, sørg for at varemerket er offisielt registrert under ditt firmanavn i den kinesiske varemerkedatabasen.

Konklusjon

Trusselen om at kinesiske produsenter registrerer utenlandske selskapers varemerker er et vanlig og alvorlig problem som kan føre til betydelige IP-risikoer. Viktigheten av å sikre juridiske beskyttelser, som NNN-avtaler, før man engasjerer seg med kinesiske produsenter, kan ikke overdrives. NNN-kontrakter gir essensiell beskyttelse mot misbruk av dine varemerker og andre IP-aktiva. I tillegg kan forståelse og navigering i prosessen med varemerkeregistrering gi en løsning hvis “trademark squatting” oppstår. Å sikre at varemerkene er registrert i ditt firmanavn er avgjørende for å unngå juridiske komplikasjoner og potensielle beslag av varene dine i Kina. Kostnadene forbundet med disse tiltakene er en nødvendig investering for å beskytte virksomheten din mot langt større potensielle tap på grunn av IP-krenkelser. Ved å ta disse forholdsreglene kan du sikre at varemerkene og innovasjonene dine forblir beskyttet, og at virksomheten din fortsetter å trives i det konkurranseutsatte globale markedet.

 

FAQ: Beskyttelse av Varemerker i Kina

Q1: Hva er “trademark squatting”, og hvorfor er det et problem i Kina?

 • A1: “Trademark squatting” er praksisen hvor kinesiske produsenter eller andre enheter registrerer varemerker som er identiske eller ligner kjente utenlandske merker. Dette kan føre til store problemer som merkeutvanning, markedsforvirring og kostbare juridiske kamper for å gjenvinne varemerket.

Q2: Hvordan kan jeg forhindre at kinesiske produsenter registrerer mine varemerker?

 • A2: For å forhindre “trademark squatting”, er det viktig å:
  • Registrere dine varemerker i Kina så tidlig som mulig.
  • Sørge for omfattende beskyttelse ved å registrere alle variasjoner og relaterte merker.
  • Overvåke den kinesiske varemerkedatabasen regelmessig.
  • Bruke NNN (Non-Use, Non-Disclosure, and Non-Circumvention) avtaler med produsenter.

Q3: Hvorfor er det viktig å ha varemerkene registrert under mitt firmanavn?

 • A3: Å registrere varemerkene under ditt firmanavn forhindrer at kinesiske produsenter kan gjøre krav på eierskap til ditt merke. Dette sikrer at du beholder kontrollen over ditt merke og unngår juridiske problemer relatert til varemerkekrenkelser.

Q4: Hva er en NNN-avtale, og hvordan beskytter den mine varemerker?

 • A4: En NNN-avtale er en juridisk kontrakt som inkluderer:
  • Non-Use: Forhindrer produsenten fra å bruke dine varemerker til uautoriserte formål.
  • Non-Disclosure: Sikrer konfidensialitet av din proprietære informasjon.
  • Non-Circumvention: Stopper produsenten fra å omgå ditt selskap for å handle direkte med dine kunder eller leverandører. Disse avtalene er tilpasset kinesiske lover og gir omfattende beskyttelse for dine IP-aktiva.

Q5: Hva bør en effektiv NNN-kontrakt inneholde?

Q6: Hva bør jeg gjøre hvis mitt varemerke allerede er registrert av noen andre i Kina?

 • A6: Hvis ditt varemerke har blitt squat, kan du:
  • Forhandle: Forsøke å kjøpe varemerket fra squat-eren.
  • Juridisk Handling: Engasjere en lokal advokat for å forfølge juridiske tiltak.
  • Varemerkeregistrering: Sende inn en søknad om varemerkeregistrering til China National Intellectual Property Administration (CNIPA).
  • Godkjenning og Registrering: Sørge for at varemerket er registrert under ditt firmanavn etter godkjenning.

Q7: Hvordan kan NNN-avtaler hjelpe med å unngå beslag av produkter for varemerkekrenkelser i Kina?

 • A7: NNN-avtaler sikrer at dine varemerker ikke blir misbrukt eller feilaktig registrert av produsenten. Denne juridiske beskyttelsen hjelper med å opprettholde overholdelse av kinesiske varemerkelover og hindrer at dine merkede varer blir beslaglagt for krenkelser, noe som sikrer jevn eksportoperasjon.

Q8: Hva er trinnene for å navigere prosessen med varemerkeregistrering i Kina?

 • A8: Trinnene inkluderer:
  • Forhandle med den nåværende varemerkeinnehaveren.
  • Forfølge juridiske tiltak hvis forhandlinger mislykkes.
  • Sende inn en søknad om varemerkeregistrering til CNIPA.
  • Sørge for at varemerket er registrert under ditt firmanavn etter godkjenning.

Q9: Hvorfor er det viktig å tilpasse juridiske avtaler til kinesiske lover?

 • A9: Tilpasning av juridiske avtaler til kinesiske lover sikrer at de er håndhevbare innenfor det kinesiske rettssystemet. Dette inkluderer å spesifisere kinesisk jurisdiksjon for tvister og å ha en juridisk verifisert kinesisk språkversjon for å unngå misforståelser og juridiske smutthull.

Q10: Hva er konsekvensene av å ikke sikre varemerker under mitt firmanavn i Kina?

 • A10: Hvis du ikke sikrer varemerkene under ditt firmanavn, kan det føre til:
  • Tap av kontroll over varemerket og potensielt misbruk av produsenter.
  • Juridiske komplikasjoner og økt risiko for krav om varemerkekrenkelser.
  • Potensielt beslag av dine merkede varer, noe som fører til betydelige økonomiske og operasjonelle forstyrrelser.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.