Bruker Kina en “først-til-å bruke”-tilnærming når det gjelder varemerkeregistrering?

Introduksjon

Varemerkeregistrering er avgjørende for at bedrifter skal kunne beskytte sin merkeidentitet og immaterielle rettigheter. Hvert land har sin egen tilnærming til varemerkeregistrering, og det er avgjørende å forstå disse forskjellene for bedrifter som opererer i flere jurisdiksjoner. Denne artikkelen spør om Kina bruker en “første-til-bruk” tilnærming for varemerkeregistrering og gir innsikt i fordelene og utfordringene ved deres system.

 

Forstå varemerkeregistrering

Grunnleggende om varemerker

Et varemerke er et gjenkjennelig tegn, design eller uttrykk som identifiserer et produkt eller en tjeneste som stammer fra en bestemt kilde. Det gjør at man kan skille et merke fra andre konkurrenter og bidrar til å forhindre forbrukerforvirring. Varemerker kan inkludere logoer, slagord og til og med særegen produktemballasje.

Først-til-å registrer vs. først-til-å bruke

Det er to hovedprinsipper for varemerkeregistrering: “først-til-å registrere”-systemet og “først-til-å bruke”-systemet. Den første tilnærmingen tildeler varemerkerettigheter til parten som først sender inn en varemerkesøknad, mens “først-til-å bruke”-tilnærmingen gir rettigheter til den parten som først bruker varemerket i handel. Valget mellom disse to systemene varierer etter jurisdiksjon.

 

Kinas varemerkeregistreringssystem

Oversikt over det kinesiske systemet

Kina har tatt i bruk et “først-til-å registrere”-system for varemerkeregistrering. Det betyr at varemerkerettigheter tildeles den første som leverer inn en søknad, uavhengig av om de tidligere har brukt varemerket handelsvirksomhet. Dette er forskjellig land som USA, som følger en “først-til-å bruke”-tilnærming.

“Først-til-å søke”-prinsippet i Kina

I henhold til Kinas “først-til-å søke”-prinsipp er det avgjørende for bedrifter å registrere sine varemerker så tidlig som mulig for å sikre seg eksklusive rettigheter. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at andre parter registrerer samme eller lignende varemerker, noe som fører til tvister og tap av merkeidentitet.

 

Fordeler og utfordringer ved Kinas “først-til-å søke”-tilnærming

Fordeler med “først-å søke”-systemet

Kinas “først-til-åsøke”-tilnærming gir flere fordeler. Systemet forenkler registreringen ved å eliminere behovet for å bevise tidligere bruk, noe som gjør det mer tilgjengelig for bedrifter. Det gir også klarhet og sikkerhet for bedrifter, da de kan være sikre på at registreringen sikrer deres rettigheter.

Potensielle ulemper og risikoer

“Først-til-å registrere”-systemet i Kina fører også med seg utfordringer og risiko. Det kan oppmuntre til at andre skaffer seg varemerker, der parter registrerer varemerker uten å ha tenkt å bruke dem i handel, i håp om å selge rettighetene til de opprinnelige merkevareeierne med fortjeneste. I tillegg, hvis det oppstår tvister, kan bedrifter møte vanskeligheter med å bevise sin tidligere bruk og omdømme, da “først-til-å registerer”-tilnærmingen fokuserer på registreringsdatoen i stedet for faktisk bruk.

 

Beskytt varemerket ditt i Kina

Registreringsprosessen

For å beskytte varemerket ditt i Kina er det viktig å registrere det så tidlig som mulig. Registreringsprosessen innebærer vanligvis følgende trinn:

 1. Gjennomfør et varemerkesøk for å sikre at ønsket varemerke ikke allerede er registrert eller venter på registrering.
 2. Send inn en varemerkesøknad, inkludert nødvendig dokumentasjon og gebyrer. Det anbefales å gjøre dette i Kina fordi du kan få flere produkt- og tjenesteklasser (underklasser) dekket når du søker direkte og ikke en begrenset internasjonal søkndad som dessverre er svært begrenset i beskyttelse.
 3. Avvent undersøkelse og eventuell oppision fra tredjeparter.
 4. Varemerket ditt vil bli registrert og publisert offisielt i Kina hvis det blir godkjent.

Tips for en vellykket varemerkesøknad

For å forbedre sannsynligheten for en vellykket varemerkesøknad i Kina, bør du vurdere følgende tips:

 1. Registrer varemerket ditt så tidlig som mulig for å sikre deg rettighetene til merket ditt.
 2. Sørg for at varemerket ditt er særegent og ikke lett kan forveksles med eksisterende varemerker.
 3. Gi nøyaktig og omfattende dokumentasjon for å støtte søknaden din.
 4. Overvåk søknadsprosessen og svar raskt på eventuelle spørsmål eller innsigelser.

Håndtering av brudd på varemerkerettigheter

Hvis du mistenker brudd på varemerkerettigheter i Kina, er det avgjørende å handle raskt. Du kan sende inn en klage til de relevante administrative myndighetene i Kina eller saksøke de som bryter varemerkeloven i Kina. De tilgjengelige rettsmidlene inkluderer kompensasjon for skader og ødeleggelse av krenkende varer.

 

Konklusjon

Kina bruker en “først-til-å søke”-varemerkeregistreringsmetode, som har både fordeler og utfordringer. Det er viktig for bedrifter som opererer i Kina å forstå dette systemet og ta nødvendige skritt for å beskytte sine varemerker. Ved å registrere varemerket ditt tidlig, overvåke bruken av det i Kina og håndtere krenkelser proaktivt, kan du opprettholde merkeidentiteten din og beskytte dine immaterielle rettigheter i det kinesiske markedet.

 

Ofte Stilte Spørsmål

 1. Bruker Kina en “først-til-å bruke” tilnærming for varemerkeregistrering? Nei, Kina følger en “først-til-å registrere”-tilnærming for varemerkeregistrering, og gir rettigheter til parten som først sender inn en søknad.
 2. Hva er fordelene med “først-til-å registrere”-tilnærmingen i Kina? Systemet forenkler registreringsprosessen, eliminerer behovet for å bevise tidligere bruk, og gir klarhet og sikkerhet for bedrifter.
 3. Hvilke utfordringer kan oppstå fra Kinas “først-til-å søke”varemerkesystem? Systemet oppmuntrer til at bedrifter i Kina beskytter varemerker som de ikke har brukt, noe som gjør det vanskelig for andre bedrifter å beskytte seg ved å vise til tidligere bruk og omdømme i tvister.
 4. Hvordan kan jeg beskytte varemerket mitt i Kina? Registrer varemerket ditt så tidlig som mulig og overvåk bruken av det for å håndtere potensielle overtredelser i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med beskyttelse av varemerker, opphavsrett, patenter i Kina, verifisering av kontrakter og NDA i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.