Hvorfor valg av jurisdiksjon og løsning av tvister satt til kinesiske domstoler gjør produksjonskontrakter mer håndhevbare i Kina

Introduksjon

Å navigere i internasjonale forretningsvirksomhet krever nøye oppmerksomhet til jurisdiksjon – det styrende juridiske systemet som er ansvarlig for å løse potensielle kontraktstvister. Når du samarbeider med kinesiske leverandører, styrker valg av kinesiske domstoler som jurisdiksjon håndhevelsen av produksjonsavtaler betydelig. Her forklarer vi hvorfor dette er gunstig og diskuterer viktige hensyn for å utarbeide en effektiv produksjonsavtale i Kina.

 

Hva mener man med begrepet jurisdiksjon

Jurisdiksjon, i en juridisk sammenheng, refererer til myndigheten som er tillagt å håndheve rettferdighet. Når det gjelder kontrakter, etablerer den det geografiske territoriet der en kontrakt er rettskraftig og det juridiske systemet som vil ta opp eventuelle tvister som oppstår som følge av det. Den valgte jurisdiksjonen har stor innflytelse på hvordan kontrakten tolkes og tvisteløsning.

 

Fordeler med å velge kinesiske domstoler som jurisdiksjon

1. Samsvar med lokale juridiske standarder

Produksjonsavtaler under kinesisk domstolsjurisdiksjon er underlagt kinesisk lov. Dette sikrer at eventuelle tvister som oppstår løses i samsvar med lokale juridiske regler og standarder, og gir en ensartet tolkning som gjør det mulig for begge parter å forutsi juridiske konsekvenser basert på eksisterende kinesiske lover og juridiske presedenser.

 

2. Effektiviteten av lokal håndhevelse

Kinesiske domstoler har juridisk makt til å håndheve dommer i Kina. Hvis en part misligholder kontraktsforpliktelser, kan den fornærmede parten appellere til kinesiske domstoler for kontraktshåndhevelse. Denne lokale håndhevingsmyndigheten garanterer rask og effektiv gjennomføring av rettsavgjørelser.

Tilsvarende kan produksjonsavtaler som faller under utenlandsk jurisdiksjon møte betydelige hindringer for håndhevelse i Kina. Kinesiske myndigheter anerkjenne vanligvis ikke en utenlandsk domstols avgjørelse, noe som fører til en kompleks, langvarig og kostbar håndhevingsprosess i Kina.

 

3. Anerkjennelse av dommer

Land prioriterer generelt anerkjennelse og fullbyrding av dommer avsagt av egne domstoler i stedet for dommer fra utenlandske domstoler. Ved å angi kinesiske domstoler som jurisdiksjon, sikrer du at enhver domstols dom vil bli anerkjent innenlands, noe som forenkler håndhevelsen i Kina.

 

Viktige hensyn for å utarbeide produksjonskontrakter i Kina

En effektiv produksjonsavtale brukes til å anskaffe varer eller tjenester fra en kinesisk leverandør og inkluderer vilkår for produktspesifikasjon, betaling, levering, inspeksjon, immateriell eiendomsrett, garanti og skader. Her er noen viktige aspekter å vurdere når du utarbeider slike avtaler:

1. Riktig bruk av bedriftsstempel

Det er viktig å forsikre seg om at den kinesiske bedriften bruker riktig form for selskapssegl for å fastslå kontraktens gyldighet. Verifer at det kinesiske firmanavnet og virksomhetsnummeret på stempelet er det samme som på forretningslisensen de har i Kina.

Du må og forsikre deg om at det er den juridiske personen i selskapet som signerer de kinesiske kontraktene. Det er viktig å identifisere selskapets kinesiske navn, den juridiske personen (kinesisk navn) og organisasjonsnummeret. Få hjelp av noen som kan tolke den kinesiske bedriftslisensen i denne bekreftelsesprosessen.

 

2. Språk

Kontrakten bør utarbeides på kinesisk eller inneholde en omfattende og nøyaktig kinesisk oversettelse for å forhindre tolkningsproblemer senere i kinesiske domstoler. Hvis du bare bruker en engelsk versjon, vil det dukke opp oversettelsesproblemer senere, da den kinesiske domstolen bruker kinesiske oversettelse fra kontrakter på engelsk.

Hvis du bruker tospråklige kontrakter, må du forstå hvert ord i den kinesiske versjonen. Igjen og igjen ser vi kinesiske selskaper legge gunstige betingelser for dem i den kinesiske versjonen eller påpeker i den kinesiske kontrakten at den kinesiske språkversjonen er den bestemmende versjonen. Hvis kontrakten sier at engelsk er det herskende språket i den engelske versjonen og kinesisk er det herskende språket i den kinesiske versjonen, vil den kinesiske domstolen bruke den kinesiske versjonen.

 

3. Konfidensialitet og immaterielle rettigheter

Beskyttelse av kjøpers konfidensielle informasjon og immaterielle rettigheter er avgjørende. Inkluder klausuler som begrenser leverandøren fra å avsløre sensitiv informasjon eller bruke din immaterielle eiendom uten tillatelse.

Det er avgjørende å beskytte intellektuell eiendom som designpatenter, varemerker, etc., før du begynner å forhandle med kinesiske selskaper eller delta i messer, da Kina har et “først-til-å søke”-system angående IP i stedet for et “først-til-å bruke” eller “først-til-å oppfinne”-system. Hvis produsenten beskytter din IP som designpatenter, eier de dem i Kina.

Dette kan få store konsekvenser for bedriften din i Kina, da bedriften bryter lovene ved å produsere produkter som andre eier designet på i Kina. Du kan bli saksøkt, produkter kan bli hindret fra å sendes ut fra Kina etc.

 

4. Spesifisitet av vilkår, erstatning for forsinkelse og kontraktsbrudd

Definer tydelig produktspesifikasjoner, leveringstidslinjer og andre detaljer for å unngå potensielle misforståelser og sikre at alle parters forventninger blir oppfylt.

Sørg for at kontrakten inneholder tilstrekkelige bestemmelser for erstatning i tilfelle forsinkelser eller kontraktsbrudd for å stimulere til overholdelse av avtalen og kompensere den berørte parten.

Konklusjon

Ved utforming av produksjonsavtaler styrker valg av kinesiske domstoler som jurisdiksjon kontraktens håndhevbarhet i Kina betydelig. Dette valget sikrer at tvister løses etter kinesisk lov og fremskynder håndhevelsen av rettsavgjørelser. Ved utformingen av disse avtalene må det imidlertid tas avgjørende hensyn, inkludert riktig form for bedriftsstempel/signatur, språk, spesifisitet av vilkår, beskyttelse av konfidensiell informasjon og immateriell eiendom, og sikring av tilstrekkelige erstatnning og ansvar. Selv om hvert scenario er unikt og krever en skreddersydd vurdering, er en grundig forståelse av jurisdiksjonelle implikasjoner avgjørende for bedrifter som jobber på internasjonale markeder. Noe som er spesielt viktig i Kina.

 

 

Vanlige spørsmål

1. Hvorfor er det fordelaktig å velge kinesiske domstoler som jurisdiksjon?

Å velge kinesiske domstoler som jurisdiksjon ved konstruksjon av produksjonsavtaler forbedres håndhevelsen av kontrakten i Kina betydelig. Dette valget sikrer at tvister løses i henhold til kinesisk lov og muliggjør mer effektiv håndhevelse av rettsavgjørelser.

2. Hva skal inkluderes i en effektiv produksjonsavtale med en kinesisk leverandør?

En effektiv produksjonsavtale med en kinesisk leverandør bør inneholde vilkår for produktspesifikasjon, betaling, levering, inspeksjon, immateriell eiendomsrett, garanti og skader. Den bør også omhandle konfidensialitet, spesifisere straffer for forsinkelse eller kontraktsbrudd, og bruke riktig form for segl eller signatur.

3. Hva er problemene med produksjonsavtaler utarbeidet av utenlandske advokater eller advokater i utenlandske advokatkontor?

Produksjonsavtaler utarbeidet av utenlandske advokater i utenlandske advokatfirmaer kan ikke fullt ut overholde kinesisk lov eller kan overse viktige juridiske krav, noe som fører til håndhevbarhetsproblemer eller muligens ugyldiggjør kontrakten. Språklige finesser kan også skape misforståelser, særlig ettersom kinesiske juridiske begreper kan ha forskjellige ekvivalenter på andre språk. I tillegg er utenlandske advokater ofte ikke kjent nok med det unike og utviklende kinesiske rettssystemet sammenlignet med lokale, kinesiske advokater.

4. Hva betyr jurisdiksjon i sammenheng med en produksjonsavtale?

I sammenheng med en produksjonsavtale refererer jurisdiksjon til det juridiske systemet eller det geografiske området der kontrakten er rettskraftig, og som vil ta opp eventuelle tvister som oppstår som følge av den. Den valgte jurisdiksjonen kan påvirke kontrakten betydelig er tolkning og tvisteløsning.

5. Hvordan fungerer lokal håndhevelse i Kina?

Kinesiske domstoler har juridisk myndighet til å håndheve sine dommer i Kina. Hvis en part misligholder kontraktsforpliktelser, kan den fornærmede parten appellere til kinesiske domstoler for håndhevelse. Denne lokale håndhevingsmyndigheten sikrer rask og effektiv gjennomføring av rettsavgjørelser.

6. Er utenlandske dommer anerkjent i Kina?

Anerkjennelse av utenlandske dommer i Kina kan være en kompleks prosess. Kinesiske myndigheter anerkjenner vanligvis ikke en utenlandsk domstols avgjørelse, noe som fører til en innviklet, langvarig og kostbar prosess for å håndheve avtalen du bruker i Kina.

7. Hva bør jeg vurdere når jeg ansetter en advokat for å utarbeide produksjonsavtaler i Kina?

Når du ansetter en advokat for å utarbeide produksjonsavtaler i Kina, må du sørge for at du ansetter en kinesisk advokat i et kinesisk advokatfirma som har en dyp forståelse av kinesisk lov, er oppdatert med eventuelle endringer og er dyktig i å skrive kontrakter på kinesisk for å unngå misforståelser. De bør også forstå de unike juridiske kravene i Kina for å sikre at kontrakten kan håndheves.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.