Bistand funding

Vi bistår og rådgir selskaper knyttet til funding, noe som er med på å lettere sikre at norske bedrifter lykkes både i en stadig mer krevende global konkurranse og i det kinesiske markedet.

Vi hjelper norske bedrifter med å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om midler til disse i det offentlige støtteapparatet. Slik lykkes våre kunder oftere enn andre med innovasjon.

Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunder suksess. Vi bistår bedrifter som ønsker å satse i det kinesiske markedet med søk om funding, og er stolte av å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters evne til suksess! Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med funding.