NNN vs. NDA-avtaler i Kina: Forstå de viktigste forskjellene

Introduksjon

Når du arbeider med forretningstransaksjoner og partnerskap, er det viktig å beskytte konfidensiell informasjon. I Kina gjøres dette ofte gjennom to typer avtaler: Non-Disclosure Agreements (NDA) og Non-Use, Non-Disclosure, Non-Circumvention (NNN) avtaler. Selv om disse avtalene deler likheter, har de forskjellige bruksområder og gir forskjellige beskyttelsesnivåer.

 

Taushetserklæringer (NDA)

En NDA, eller taushetserklæring, er en kontrakt der spesifikk informasjon, materiale eller kunnskap er utpekt som konfidensiell, og de involverte partene er juridisk forpliktet til ikke å røpe det. NDA danner en juridisk bindende kontrakt utformet for å etablere et konfidensielt forhold mellom de involverte partene.

Hovedformålet med en NDA er å tillate parter å dele proprietær informasjon med trygghet om at den ikke vil bli avslørt for utenforstående enheter. Dette er spesielt viktig når en part har informasjon, en forretningsstrategi, oppfinnelse eller idé som de trenger å avsløre til den andre parten for at forholdet skal gå videre, men ønsker å forhindre at denne informasjonen faller i feil hender.

 

Avtaler om ikke-bruk, taushetsplikt, ikke-omgåelse (NNN)

I motsetning til NDA gir en NNN-avtale et mer omfattende vern. I tillegg til taushetsklausulen som ligner den som finnes i NDA, inneholder den to andre hovedkomponenter: ikke-bruk og ikke-omgåelse.

  1. Ikke-bruk: Bestemmelsen er til hinder for at mottakeren kan bruke de utleverte opplysningene til egen fordel. Dette gjelder vanligvis forretningsideer, prosesser eller immaterielle rettigheter.
  2. Ikke-omgåelse: Bestemmelsen forbyr en tilbyder å omgå oppdragsgiver og nå oppdragsgivers kunder direkte. For eksempel, hvis en produsent får vite om en kundes kundeliste, er de forbudt å omgå klienten og selge direkte til disse kundene.
  3. Ikke-konkurranse: En annen del av NNN-avtalen er en konkurransebestemmelse, som sier at tilbyderen ikke kan bli en konkurrent i oppdragsgivers marked. Bestemmelsen beskytter oppdragsgivers virksomhet mot å bli undergravd av egne samarbeidspartnere.

 

NNN vs. NDA: Kina-perspektivet

I sammenheng med Kina er NNN-avtaler vanligvis mer egnet enn NDA for utenlandske virksomheter som opererer i landet. Dette skyldes flere grunner:

  1. Omfattende beskyttelse: NDA fokuserer primært på å holde informasjon hemmelig. Men i Kinas svært konkurransedyktige og raske forretningsmiljø, er dette beskyttelsesnivået ofte ikke nok. NNN-avtalen gir et bredere vern mot misbruk av informasjon, omgåelser og konkurranse.
  2. Lokalisering: Kinesiske lover og domstoler har en tendens til å favorisere kontrakter som er spesielt tilpasset den kinesiske konteksten. NNN-avtaler er mer vanlig brukt i Kina, og domstolene er mer kjent med dem enn med NDA.
  3. Håndhevbarhet: I noen tilfeller har kinesiske domstoler funnet det vanskelig å håndheve NDA, spesielt de som har blitt dårlig oversatt eller er basert på juridiske maler fra andre land. På den annen side er godt utarbeidede NNN-avtaler generelt mer håndhevbare i Kina.

 

Konklusjon

Mens NDA- og NNN-avtaler begge tjener til å beskytte konfidensiell informasjon, tilbyr de forskjellige nivåer og typer beskyttelse. For utenlandske selskaper som driver virksomhet i Kina, er det avgjørende å forstå disse forskjellene og å utnytte avtalen som gir den mest passende beskyttelsen for deres spesifikke omstendigheter.

 

Ofte stilte spørsmål: NNN vs. NDA-avtaler i Kina

1. Hva er en NDA?

En NDA, eller taushetserklæring, er en juridisk kontrakt som spesifiserer visse opplysninger som konfidensielle, juridisk forplikter de involverte partene til ikke å røpe den. Hovedformålet med en NDA er å holde spesifikk informasjon privat.

 

2. Hva er en NNN-avtale?

En NNN-avtale, eller Non-Use, Non-Disclosure, Non-Circumvention Agreement, er en kontrakt som går utover bare å holde visse opplysninger konfidensielle. Den forbyr en tilbyder å omgå klienten for å nå kundens kunder (ikke-omgåelse) direkte og begrenser tilbyderen fra å bli en konkurrent i kundens marked (ikke-konkurranse).

 

3. Hva er forskjellen på en NDA- og NNN-avtale?

Mens begge avtalene tar sikte på å beskytte konfidensiell informasjon, fokuserer en NDA på å forhindre avsløring av denne informasjonen. På den annen side forhindrer en NNN-avtale ikke bare utlevering, men forbyr også misbruk av informasjonen (ikke-bruk), beskytter mot at leverandøren omgår kunden for å nå sine kunder (ikke-omgåelse), og begrenser leverandøren fra å bli en konkurrent (ikke-konkurranse).

 

4. Hvorfor er NNN-avtaler vanligere enn NDA-er i Kina?

NNN-avtaler brukes oftere i Kina, da de gir en mer omfattende beskyttelse som passer for landets svært konkurransedyktige og raske forretningsmiljø. De er spesielt tilpasset den kinesiske konteksten, noe som gjør dem mer håndhevbare i henhold til lokale lover og domstoler.

 

5. Kan jeg bruke en NDA i stedet for en NNN-avtale i Kina?

Selv om det er mulig å bruke en NDA i Kina, er det ikke sikkert den gir tilstrekkelig beskyttelse. Det er avgjørende for utenlandske selskaper som opererer i Kina å vurdere en NNN-avtale som dekker taushetsplikt, ikke-bruk, ikke-omgåelse og ikke-konkurranse for å beskytte deres interesser fullt ut.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.