De gjensidige fordelene ved artikkel 787 i kinesisk sivillov: Navigasjon i oppsigelsesrettigheter og kompensasjon i Kina

Kinas status som «verdens fabrikk» er ubestridt. Med utallige forretningsforbindelser mellom utenlandske kjøpere og kinesiske leverandører, er det viktig å forstå Kinas juridiske landskap, spesielt kontraktsretten. Sentralt i denne forståelsen er artikkel 787 i den kinesiske sivilloven.

 

Table of Contents

Artikkel 787: En nærmere titt

I sin essens sier artikkel 787:

“Når kjøperen kan heve kontrakten når som helst før entreprenøren fullfører arbeidet, og entreprenøren lider tap, skal den erstatte slike tap.”

Denne artikkelen legger vekt på en følelse av rettferdighet og beskyttelse for både entreprenøren (vanligvis den kinesiske leverandøren) og kjøperen (kjøperen).

 

Hva betyr dette for kjøperen?

Fleksibilitet i beslutningstaking: I erkjennelsen av at markedskrav, strategier eller økonomiske forhold kan endres, gir denne artikkelen kjøperen fleksibilitet til å justere eller avslutte kontrakter uten strenge konsekvenser så lenge de adresserer eventuelle resulterende tap.

Forutsigbarhet i kostnadene: Ved å sikre at kompensasjon bare gjelder faktiske tap, kan kjøpere ta bedre informerte beslutninger og forstå de potensielle økonomiske konsekvensene av å endre en ordre.

Omdømmebygging: Å respektere og overholde lokale lover etablerer kjøperens troverdighet og sikrer jevnere forhandlinger i fremtiden. Å respektere artikkel 787 viser en kjøpers forpliktelse til rettferdig behandling i et globalt marked der omdømme er avgjørende.

 

Fordeler for leverandøren

Økonomisk beskyttelse: Leverandører kan investere i ressurser og produksjon uten å frykte vilkårlige kanselleringer. Forsikringen om at tap vil bli kompensert, gir stabilitet.

Forbedrede forretningsforhold: Tillit skapes når leverandørene vet at innkjøpere respekterer lokale lover og forplikter seg til å kompensere for eventuelle uventede endringer.

 

Vinn-vinn-situasjonen

Selv om artikkel 787 åpenbart beskytter leverandører mot brå kontraktsendringer, fremmer den også innkjøpernes rettigheter og fleksibilitet. Her er hvorfor det er en velsignelse for begge parter:

Forutsigbart forretningsmiljø: Innkjøpere kan kommunisere med leverandørene vel vitende om at hvis de må endre eller si opp en avtale, finnes det en klar juridisk måte å gjøre dette på, slik at alle parter behandles rettferdig.

Økt tillit: Gjensidig respekt for vilkårene i artikkel 787 kan øke tilliten. Leverandører er mer villige til å forhandle, tilby bedre vilkår eller til og med prioritere innkjøpere som kan vise til rettferdige behandlinger.

Konsekvent styring av forsyningskjeden: For innkjøpere kan det å forstå og overholde denne bestemmelsen føre til en mer konsekvent, pålitelig og problemfri leverandørkjede, noe som er avgjørende for forretningskontinuitet og suksess.

 

Konklusjon

Artikkel 787 i den kinesiske sivilloven, er ikke bare en beskyttende klausul for leverandører; Det er et grunnlag for et balansert forretningsforhold. Ved å fremme leverandørenes og kjøpernes rettigheter og ansvar baner det vei for bærekraftige, langsiktige og gjensidig fordelaktige partnerskap. For utenlandske kjøpere er det å omfavne essensen av denne bestemmelsen et skritt mot vellykkede og harmoniske forretninger i verdens største produksjonsnav.

 

 

Vanlige spørsmål: Kinesisk sivillov, artikkel 787

 

1. Hva er hovedformålet med artikkel 787?
Svar: Hovedformålet med artikkel 787 er å sikre at hvis en kjøper (bestiller) sier opp en kontrakt før leverandøren (entreprenøren) fullfører arbeidet, og dette medfører tap for leverandøren, må kjøperen erstatte disse tapene. Målet er å finne en balanse mellom å beskytte leverandører mot vilkårlige kanselleringer og å gi innkjøpere fleksibilitet.

 

2. Hvordan defineres «tap» i artikkel 787?
Svar: Selv om artikkelen legger vekt på kompensasjon for tap, gir den ikke en uttømmende definisjon av «tap». I praksis kan tap inkludere kostnader for anskaffede materialer, arbeidskraft, tidsbruk og potensielle mulighetskostnader. Detaljene vil ofte bli bestemt basert på kontraktsdetaljer og faktiske omstendigheter.

 

3. Hindrer artikkel 787 kjøperen i å si opp en kontrakt?
Svar: Nei, artikkel 787 hindrer ikke en kjøper i å si opp en kontrakt. I stedet gir det et rammeverk for at en kontrakt skal avsluttes, slik at leverandøren blir kompensert for eventuelle resulterende tap.

 

4. Er denne bestemmelsen unik for Kinas rettssystem?
Svar: Mens mange rettssystemer over hele verden har klausuler for å beskytte entreprenører mot brå kanselleringer, er detaljene i artikkel 787 skreddersydd for den kinesiske konteksten. Det er viktig for utenlandske bedrifter å forstå disse nyansene når de arbeider med kinesiske leverandører.

 

5. Hvordan kan en kjøper estimere potensiell kompensasjon før en bestilling endres?
Svar: Innkjøpere bør opprettholde en åpen kommunikasjon med leverandører. Før du gjør vesentlige endringer, vil drøfting av potensielle implikasjoner og kostnader gi et klarere bilde av potensielle kompensasjoner. Videre kan kontrakter spesifisere detaljer om kompensasjonsberegninger for større klarhet.

 

6. Gjelder artikkel 787 for alle typer kontrakter i Kina?
Svar: Artikkel 787 gjelder spesifikt kontrakter der en part bestiller arbeid eller tjenester fra en entreprenør. Det kan ikke være direkte anvendelig for alle typer kontrakter, men prinsippene kan lede rettferdig praksis i ulike forretningsforbindelser.

 

7. Hvordan gagner artikkel 787 det generelle forretningsmiljøet i Kina?
Svar: Ved å gi et klart rammeverk for terminering og kompensasjon av kontrakter, fremmer artikkel 787 rettferdighet, tillit og stabilitet i forretningsmiljøet. Dette tiltrekker seg flere utenlandske kjøpere og forbedrer Kinas rykte som et pålitelig sted for virksomheten.

 

8. Hvis en tvist oppstår på grunn av artikkel 787, hvordan løses den?
Svar: Tvister kan løses gjennom forhandlinger mellom de involverte partene, mekling, voldgift (hvis det finnes en voldgiftsklausul i kontrakten), eller gjennom det kinesiske rettssystemet.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper, hjelp ved handelstvister eller IP-tvister eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.