7 tips for hvordan OEM-produsenter unngår brudd på varemerkelovene i Kina

Introduksjon

Original Equipment Manufacturing (OEM) leverandører må ofte håndtere risikoen med potensielle brudd på varemerker, spesielt i ulike markeder som Kina der et er et “først-til-å søke”-system. Men med proaktive strategier kan OEM-produsenter redusere risikoen for å bli saksøkt for brudd på varemerkerettigheter lokalt. Ved å planlegge fremover kan de også øke sannsynligheten for å lykkes i eventuelle tvister med lokale varemerkeinnehavere i kinesisk domstol. Her deler vi syv tips for OEM-produsenter for å unngå brudd på varemerkerettigheter i Kina.

 

1. Utfør fullstendig klareringssøk i Kina før du starter å gjøre noe i Kina

Før du starter OEM-aktiviteter, er det avgjørende å utføre grundige klareringssøk i Kina. Denne prosessen sikrer at merkevaren er juridisk klar for bruk, selv om den bare er ment for produksjonsformål, og dermed unngår potensielle juridiske utfordringer senere i produksjonslinjen.

 

2. Registrer varemerket ditt i Kina så snart som mulig

Gitt Kinas “først-til-å søke”-system, den som søker på en trademark eller en patent først i Kina eier den, er tidlig varemerkeregistrering for merkevaren din et viktig skritt. Å sikre varemerkeregistreringen tidlig gir deg et sterkt forsvar mot mulige anklagelser om krenkelse.

 

3. Unngå direkte kommunikasjon med kinesiske produsenter eller markedsføringsaktiviteter før varemerkeregistreringen er fullført

Å vente direkte kommunikasjon med potensielle kinesiske produsenter, dele informasjon med dem, markedsføring eller salgsfremmende aktiviteter i Kina, eller vente med aktiviteter på steder der det er kinesiske selskaper, som internasjonale messer, er viktige tiltak å minimere risikoen for brudd tvister inntil varemerkeregistrering er sikret. Videre bør ingen endringer eller variasjoner i varemerket som brukes i kinesisk produksjon gjøres i løpet av tiden før varemerkeregistreringen er fullført.

 

4. Beskytt merkevaret ditt aktivt mot piratkopiering

Regelmessig overvåking av varemerkeregisteret og innsending av varemerkesøknader tidlig hjelper deg med å ligge et skritt foran potensielle krenkere i Kina. Etter at du har beskyttet varemerkene og patentene dine, er det viktig å overvåke det kinesiske markedet for å se om andre selskaper krenker din immaterielle eiendom. Du bør også registrere varemerkene og patentene dine i tollvesenet i Kina for å forhindre at selskaper sender produkter som krenker din immaterielle eiendom ut av Kina.

 

5. Opprettholde omfattende oversikt over OEM-virksomheten

Å holde detaljert oversikt over alle OEM-operasjoner kan i betydelig grad hjelpe i fremtidige juridiske tvister. Å kunne gi konkrete bevis til støtte for juridiske argumenter kan ofte tippe skalaene i din favør i domstoen i Kina.

 

6. Registrer varemerket ditt i flere klasser og underklasser direkte i Kina

For å sikre bred beskyttelse i Kina, er det viktig å registrere varemerkene dine under så mange som mulig av de trademarkklassene og underklassene (service og produktklasser unike for Kina) som produktene du produserer inkluderer. Selv om Kina bruker klassifiseringssystemet Nice, som klassifiserer varer og tjenester i 45 klasser, men Kina har sitt eget underklassesystem, med produkter og tjenester som er unike for det kinesiske systemet. Det er viktig å søke om beskyttelse av varemerker direkte i Kina for å få en raskere søknad og mer omfattende beskyttelse. Internasjonale trademarksøknader gir redusert beskyttelse og har lenger behandlingstid. Fordi varemerkesøknader direkte i Kina gir mer omfattende beskyttelse i Kina, vil du også få bedre beskyttelse mot uventede krenkelser.

 

7. Implementer klare kontrakter med lokale partnere

Kontrakter med kinesiske distributører, leverandører eller partnere bør tydelig angi at de må respektere dine immaterielle rettigheter. En godt utformet kontrakt kan gi et ekstra sikkerhetsnivå. Kontrakten må bruke Kina som jurisdiksjon, tilpasses kinesiske lover og bruke kinesisk for å sikre håndhevelse i Kina.

Ikke bruk standardkontrakter som ikke er tilpasset lovene i Kina, da dette sjelden gir noen beskyttelse i Kina og tvert imot kan føre til at du bryter lover i Kina.

 

Konklusjon

I det store og komplekse kinesiske markedet kan OEM-produsenter møte utallige utfordringer. Imidlertid, forbereder man seg med proaktive strategier, grundig planlegging og har en forståelse av det kinesiske juridiske landskapet, kan disse du effektivt navigere risikoen for at man bryter varemerkelover i Kina, og sikre at driften til bedriften går jevnt og at man ar en vellykket produksjonsprosess.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.