5 viktige spørsmål du bør stille når du vurderer et samarbeid med en kinesisk leverandør

Introduksjon

Å gjøre forretninger med kinesiske leverandører gir ofte betydelige fordeler, for eksempel kostnadseffektivitet og tilgang til en enorm produksjonsbase. Å navigere i det intrikate kinesiske regulatoriske landskapet kan imidlertid by på unike utfordringer, inkludert potensielle juridiske, økonomiske og omdømmemessige risikoer. Derfor er det avgjørende å gjennomføre strenge  bakgrunnskontroller og omfattende due diligence når du vurderer en potensiell kinesisk leverandørs troverdighet. Denne prosessen gjør det mulig for bedrifter å verifisere leverandørenes autentisitet, sikre overholdelse av forskrifter og beskyttelse av bedriften din i forhold til blant annet patenter, trademark og annen immateriell eiendom (IP) i Kina.

I lys av dette er det fem sentrale spørsmål man bør stille når man vurderer troverdigheten til en potensiell kinesisk leverandør.

 

1. Hva er leverandørens juridiske status og generelle informasjon?

Det første trinnet i å evaluere en kinesisk leverandørs troverdighet innebærer å bekrefte deres juridiske status. Dette inkluderer innhenting av deres offisielle registrerte navn, adresse og forretningsart. I tillegg må du sjekke deres offisielle registreringsdokumenter for å forsikre deg om at de er registrert hos State Administration for Market Regulation (SAMR) i Kina.

Det er viktig å verifisere det kinesiske juridiske navnet på selskapet og det kinesiske navnet på den juridiske personen i det kinesiske selskapet. Du må forsikre deg at selskapet bruker det kinesiske forretningsseglet når de signerer kontrakten og bekrefte at det kinesiske navnet og virksomhetsnummeret i seglet er det samme som det registrerte virksomhetsnummeret. Husk at det finnes en rekke oversettelser av kinesiske firmanavn. Engelske navn på kinesiske selskaper har liten juridisk verdi i Kina.

Til slutt, sørg for å forstå deres eierstruktur, inkludert eventuelle datterselskaper og tilhørende forretningsdrift.

 

2. Hva er leverandørens økonomiske status og forretningstroverdighet?

Undersøkelse av en leverandørs økonomiske levedyktighet kan gi innsikt i deres stabilitet i virksomheten. Dette inkluderer gjennomgang av eiendeler, leie av lokaler, evt. stor gjeld, kontrakter, lån, forsikringsdekning og bedriftsbeskatning. I tillegg er det viktig å analysere leverandørens nærstående transaksjoner og eventuelle økonomiske subsidier mottatt.

For å få ytterligere innsikt i leverandørens troverdighet, evaluer deres forretningskvalifikasjoner, rettstvisthistorikk og eventuelle større voldgifter og rettsaker de har vært involvert i. Disse komponentene kan gi verdifull informasjon om leverandørens forretningspraksis og deres generelle troverdighet i markedet.

 

3. Overholder leverandøren overholdelse av regelverk?

Kinesiske leverandører må overholde en rekke lokale og internasjonale forskrifter. Derfor er det avgjørende å vurdere om leverandøren demonstrerer overholdelse av regelverk, spesielt på områder som ansettelsespraksis og miljøforskrifter. Sørg også for å undersøke undersøkelsesposter på stedet, som kan gi viktig informasjon om leverandørens virksomhet og overholdelse av regelverket.

 

4. Undersøk leverandøren immaterielle rettigheter (IP)?

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er kritisk i det kinesiske forretningslandskapet, gitt risikoen for uautorisert bruk eller replikering. Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) i Kina er avgjørende for å forhindre uautorisert bruk eller replikering av bedriftens patenter, varemerker eller opphavsrettigheter. Kina har et «first-to-apply»-system. De som beskytter IP som et patent først i Kina er eieren. Dette systemet er forskjellig fra «første-til-bruk» eller «første-til-oppfinne» systemer.

Undersøk derfor leverandørens IP-praksis grundig, inkludert patenter, opphavsrettigheter og varemerker, for å sikre at bedriftens ikke stjeler IP fra andre bedrifter. Her er det viktig å få en oversikt over patenter og trademark som bedriften eier, for så å gjøre en analyse. Du ønsker ikke å havne i en situasjon der du har en produsent som beskytter patentene og trademarkene i Kina før du gjør det.

 

5. Hva er de viktigste bekymringene og risikoene?

Til slutt, identifiser og undersøk potensielle risikoer eller bekymringer forbundet med leverandøren. Dette kan innebære potensielle juridiske problemer, økonomiske risikoer, operasjonelle utfordringer eller omdømmerisiko. Å vurdere disse faktorene på forhånd kan bidra til å redusere potensielle problemer senere og sikre at leverandøren samsvarer med bedriftens risikotoleranse og forretningsmål.

Å gjennomføre omfattende due diligence på en potensiell kinesisk leverandør er ikke en enkel oppgave. Det krever en grundig forståelse av kinesiske lover, forskrifter og forretningspraksis, noe som gjør samarbeid med eksperter dyktig i å gjennomføre slike bakgrunnskontroller svært gunstig. Kinesiske juridiske eksperter kan gi verdifull veiledning og sikre en grundig og nøyaktig vurdering av potensielle leverandører. 

 

Konklusjon

Gjennomføring av juridiske bakgrunnssjekker og omfattende due diligence av kinesiske selskaper er en viktig prosess for å sikre økonomiske interesser, omdømme og kvalitetskontroll av forsyningskjeden, spesielt når det gjelder beskyttelse av immaterielle rettigheter. Ved å stille kritiske spørsmål kan virksomheter som kjøper varer i Kina redusere risikoen betydelig, sikre samsvar og etablere et solid grunnlag for vellykkede forretningspartnerskap med verifiserte kinesiske leverandører.

 

Ofte stilte spørsmål om evaluering av troverdigheten til kinesiske leverandører

1. Hvorfor er det viktig å gjennomføre juridiske bakgrunnssjekker og omfattende due diligence når du arbeider med kinesiske leverandører?

Gitt det unike kinesiske reguleringsmiljøet, bidrar disse kontrollene til å redusere juridiske, økonomiske og omdømmemessige risikoer, og sikrer overholdelse av regelverk, beskyttelse av immaterielle rettigheter og finansiell stabilitet. De bidrar til å autentisere leverandører og forhindre uetisk eller uredelig praksis.

2. Hvilke aspekter er viktige å vurdere under den økonomiske evalueringen av en kinesisk leverandør?

Kritiske finansielle komponenter å vurdere inkluderer leverandørens eiendeler, leie av lokaler, evt. stor gjeld, kontrakter, lån, forsikringsdekning, transaksjoner med nærstående parter, lovbrudd og bedriftsbeskatning. Å forstå disse elementene kan gi innsikt i leverandørens økonomiske levedyktighet og stabilitet.

3. Hvorfor er beskyttelse av immaterielle rettigheter avgjørende når du arbeider med kinesiske leverandører?

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) i Kina er avgjørende for å forhindre uautorisert bruk eller replikering av bedriftens patenter, varemerker eller opphavsrettigheter. Kina har et «først-til-å søke»-system. De som beskytter IP som et patent først i Kina er eieren. En leverandør med robuste IP-beskyttelsesmekanismer og som ikke stjeler IP fra utenlandske bedrifter ved å søke på patenter og trademark som ikke hører til dem først i Kina vil også bedre ivareta dine interesser.

4. Hva er noen vanlige risikoer forbundet med kinesiske leverandører?

Potensielle risikoer kan omfatte juridiske problemer (som manglende overholdelse av forskrifter), økonomiske risikoer (for eksempel insolvens), operasjonelle utfordringer (for eksempel dårlig kvalitetskontroll), lovbrudd og omdømmerisiko (som involvering i uetisk praksis).

5. Hvorfor bør jeg samarbeide med Kinas juridiske eksperter når jeg gjennomfører disse bakgrunnssjekkene?

På grunn av kompleksiteten i kinesiske lover, forskrifter og forretningspraksis, kan arbeid med eksperter på Kina som har erfaring med å utføre slike sjekker i Kina, gi verdifull veiledning og sikre en grundig og nøyaktig vurdering av potensielle leverandører.

6. Hvordan kan bakgrunnssjekker hjelpe meg med å beskytte kvalitetskontrollen i leverandørkjeden?

Disse kontrollene gjør det mulig for deg å verifisere leverandørens forretningspraksis, finansiell stabilitet og overholdelse av lover og forskrifter. Denne informasjonen kan bidra til å sikre leverandørens evne til å levere kvalitetsprodukter i tide, og dermed beskytte kvalitetskontrollen i forsyningskjeden. En bakgrunnssjekk er også en viktig del av det og beskytte bedriften din i Kina.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper, hjelp til å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.