5 ting du bør gjøre når du oppdager svindel eller kontraktsbrudd fra en kinesisk leverandør

Introduksjon

Å gjøre forretninger med kinesiske leverandører kan være veldig givende, og gir tilgang til kostnadseffektive varer og et potensielt stort marked. Det er imidlertid ikke uten utfordringer, der man kan komme bort i svindel eller kontraktsbrudd. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du identifiserer svindel eller kontraktsbrudd i Kina, og gir deg forskjellige tiltak for å oppdage problemer, og tiltak for å forhindre fremtidige hendelser.

 

Identifisering av svindel eller kontraktsbrudd

Vanlige typer svindel og brudd i Kina

Bedrageri og kontraktsbrudd fra en kinesisk leverandør kan manifestere seg i ulike former, for eksempel:

  1. Problemer med produktkvalitet
  2. Tyveri av immaterielle rettigheter
  3. Forsinkelser i leveransen
  4. Feilaktig fremstilling av evner
  5. Manglende utbetaling av refusjoner

Faresignaler som man må se opp for

Eksempler på faresignaler som kan indikere potensiell svindel eller kontraktsbrudd fra den kinesiske leverandøren er:

  1. Uoverensstemmelser i kommunikasjon
  2. Uvanlige betalingsbetingelser
  3. Endringer i personell uten forklaring
  4. Manglende eller ufullstendig dokumentasjon
  5. Klager fra andre kunder

 

Trinn du bør ta når du oppdager svindel eller brudd

Trinn 1: Samle bevis

Før du foretar deg noe, må du samle alle relevante dokumenter, kommunikasjon og bevis på svindel eller brudd. Dette kan omfatte kontrakter, fakturaer, bilder, e-poster og annet materiale som støtter dine krav.

Trinn 2: Varsle leverandøren

Når du har samlet tilstrekkelig bevis, ta kontakt med leverandøren og forklar situasjonen. Gi dem bevisene og be om en forklaring. Dette kan føre til en løsning eller i det minste hjelpe deg med å forstå situasjonen bedre.

Trinn 3: Rådfør deg med en juridisk ekspert på kinesisk lov

Søk råd fra en juridisk ekspert på kinesisk lov. De kan hjelpe deg med å forstå alternativene dine og anbefale det beste handlingsforløpet for hva du bør gjøre i Kina.

Trinn 4: Mekling og forhandling

Hvis mulig, forsøk å løse problemet gjennom mekling og forhandling med den kinesisk leverandøren. Dette kan spare tid og penger og føre til et mer minnelig utfall. Vurder å ansette en mekler spesialisert på forretningsvirksomhet Kina med erfaring i forretningstvister og kommunikasjon.

Trinn 5: Rettslige skritt

Hvis alt annet mislykkes, bør du vurdere å forfølge rettslige skritt mot leverandøren. Husk at dette kan være en langvarig og kostbar prosess, så vei de potensielle fordelene mot kostnadene.

 

Forhindre fremtidig svindel og brudd

Due Diligence

Gjennomfør grundig due diligence før du inngår forretningsforhold med en kinesisk leverandør. Bekreft identiteten dere (legalt navn og registreringsnummer i Kina), referanser og forretningshistorie, og besøk deres fasiliteter hvis mulig. Dette vil bidra til å sikre at du har å gjøre med et anerkjent selskap.

Sterke kontrakter

Etablere klare, godt utarbeidede kontrakter tilpasset kinesiske lvoer som skisserer hver parts ansvar, betalingsbetingelser og tvisteløsningsprosedyrer. Få juridisk hjelp fra eksperter og advokater som jobbber med  kinesisk kontraktslover for å hjelpe deg med å utarbeide og gjennomgå kontraktene dine.

Regelmessig overvåking og revisjon

Gjennomfør regelmessig overvåking og revisjon av din kinesiske leverandørs ytelse. Hold oversikt over leveringstider, produktkvalitet og kommunikasjon. Dette vil hjelpe deg med å identifisere potensielle problemer tidlig og løse dem før de eskalerer.

 

Konklusjon

Å oppdage svindel eller kontraktsbrudd fra en kinesisk leverandør kan være en utfordrende opplevelse. Ved å følge trinnene som vi har  beskrevet i denne artikkelen, kan du navigere i situasjonen mer effektivt og beskytte interessene dine. Videre kan du minimere risikoen for å bedriften din støter på lignende problemer i fremtiden ved å implementere forebyggende tiltak, for eksempel due diligence, sterke kontrakter tilpasset kinesisk lov og regelmessig overvåking av den kinesiske leverandøren.

 

Vanlige spørsmål

1. Hva skal jeg gjøre hvis jeg mistenker svindel eller kontraktsbrudd av den kinesiske leverandøren?

Det er viktig å samle bevis, varsle leverandøren, rådføre deg med en juridisk ekspert og vurder mekling, forhandling eller rettslige skritt, avhengig av alvorlighetsgraden av problemet og råd fra din juridiske ekspert.

2. Hvordan kan jeg bekrefte legitimasjonen til en kinesisk leverandør?

Utfør due diligence ved å sjekke legalt kinesisk navn, registreringsnummer, det kinesiske navnet på den legale personen i bedriften, referanser, forretningshistorie, tidligere rettssaker og lovbrudd og besøke produksjonsanlegget deres hvis mulig. Du kan også få hjelp av en tredjeparts bekreftelsestjeneste.

3. Hva er meglerens rolle i å løse tvister med kinesiske leverandører?

En mekler letter kommunikasjonen mellom partene, og hjelper dem med å nå en gjensidig tilfredsstillende løsning uten å ty til rettslige skritt.

4. Hvordan kan jeg sikre at kontrakten med min kinesiske leverandør er rettskraftig?

Engasjer en juridisk ekspert som spesialiserer seg på kinesisk lov som kan hjelpe deg med å utarbeide og gjennomgå kontraktene dine, slik at de overholder kinesiske lover.

5. Hvordan kan jeg minimere risikoen for svindel eller kontraktsbrudd med kinesiske leverandører i fremtiden?

Gjennomfør grundig due diligence på det kinesiske selskapet, etablere sterke kontrakter, og regelmessig overvåk og revider hvordan den kinesiske leverandøren presterer og opptrer på.

 

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprett og taushetserklæringer i Kina, bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com eller Milla Chen på huimin.chen@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.