Salg i Kina

We help companies like both online and offline sales in China. We can hold sales meetings on behalf of your company in China, where we travel to places where your company is not present or book meetings on your behalf. We agree before we book and do the meetings which companies are most relevant for your business to partner with or sell to.

Vi kan ta salgsmøter på vegne av den norske bedriften i Kina, der vi reiser til steder der din bedrift ikke er til stede. Vi avtaler før vi reiser hvilke bedrifter som er mest aktuelle for din bedrift å samarbeide med eller selge til.

We have offices in Shanghai, Beijing, and Guangzhou, and we also have close contacts at the government level in the field of business development in many provinces such as Qingdao – Shandong, Sichuan, Yunnan, and Hubei. Through our network, we open doors for Norwegian companies, making it easier for you to establish yourself in China.

We also provide our clients with unique opportunities to pitch their projects to visiting companies and industry delegations at the government level (which has many companies under them). This is an effective way to build relationships in the Chinese market and an effective way to achieve success more quickly.

Vi gir også våre klienter unike muligheter til å pitche sine prosjekter inn for besøkende bedrifter og næringsdelegasjoner på myndighetsnivå (som har mange bedrifter under seg) når de kommer til Norge. Dette er en effektiv måte å bygge relasjoner inn på det kinesiske markedet, og er en effektiv måte for å lettere oppnå suksess.

Vi hjelper bedrifter også bedrifter som skal eksportere varer og er i gang med å nå ut til det kinesiske markedet. Vi gir bedrifter som skal eksportere varer økt kjennskap til regler og rammebetingelser ved handel med Kina. Slik vil du og din bedrift bli bedre forberedt til å lykkes.

Vi hjelper deg blant annet med

  • toll og avgifter
  • produktmerking
  • transportløsninger

Digital markedsføring i Kina

Vi hjelper deg med å identifisere og analysere konkurrenter på det kinesiske markedet og gir deg detaljert informasjon slik at du kan se tydelig hvilke utfordringer som ligger foran deg og hvilke annonseringsmuligheter du har.

Vi helper med merkevareposisjonering i det kinesiske markedet, anbefaler den beste presentasjonen for ditt merke basert på situasjonen i markedet. Vi hjelper deg også med å identifisere målgruppen, og legger en strategi for hvordan du skal kommunisere med de viktigste prospektene for bedriften din.

Vi vil sette opp eventuelle kontoer som trengs med hjelp og dokumentasjon levert av deg. Alle kontoer bruker firmaets navn og kan overleveres til bedriften din når som helst. Vi kan for eksempel hjelpe deg med å opprette egen kinesisk webside registrert i Kina, slik at du er synlig i den kinesiske søkemotoren Baidu (Kinas svar på Google). Vi hjelper også deg med synliggjøring på de viktigste plattformene i Kina som WeChat, Baidu, Weibo etc. Vi tar arbeidet med å registrere din bedrift på plattformene og designer et uttrykk som passer den kinesiske kulturen på kinesisk, slik at ut du får nye nye leads, kunder og økt salg i Kina.

Vi lager unikt, overbevisende, kreativt innhold for deg som får oppmerksomhet og høyere effekt basert på vår erfaring med å jobbe i Kina og med kinesiske sosiale medier. Vi administrere fan- og følgere av din bedrift dersom dere ønsker det, for å opprettholde positiv kommunikasjon med prospekter, ta imot spørsmål fra leads og kunder, løse problemer etc. som kommer via spørsmål på kinesisk..

Vi planlegger og utfører unike og innovative kampanjer i Kina for deg, der vi bruker de mest effektive og passende kanalene for synliggjøring av dine produkter og tjenester.

E-Handel i Kina

Vi hjelper deg også med selge direkte på de beste kinesiske e-handelsplattformene som f.eks. JD.com eller Tmall, og tilbyr hjelp deg med cross-boundary transport og betaling.

Vi starter med strategiplanlegging:

Hva er din plass i det kinesiske markedet? Hva er den beste løsningen for ditt spesifikke prosjekt og budsjett?

Registrering, butikkdesign og nettsted

Papirarbeid og butikkutvikling trenger ikke å være en belastning. Gi den til vårt dedikerte team og bli ferdig med det.

Administrasjon av e-butikken

Vi laster opp, oppdaterer og administrerer innhold ut fra dine instruksjonene dine.

Promotering og multikanal-strategi

Vi oppretter og administrerer kampanjer, hjelper til med å bygge brand awareness ved hjelp av PR, KOL (Key Opinions Leader), SEO, design på emballasje etc. Vi sørger for at forbrukere vet hvem du er og finner dine produkter.