Juridisk bistand i Kina

Når bedrifter skal inngå samarbeid med en kinesisk partner, er det viktig å ha tilstrekkelig informasjon om denne aktøren.

Dette er noe man kan gjøre, uten at den kinesiske parten får vite at man har innhentet slik informasjon.

Vi hjelper deg med å få en oversikt over det kinesiske selskapet sine kvalifikasjonsdokumenter, historie og registreringsdokumenter, informasjon og en oversikt over selskapets eiere, kunnskap om de forretningene som selskapet man ønsker å samarbeide med gjør, informasjon om selskapet sine ressurser, forretningsstatusen til bedriften, den kriminelle statusen og offentlige vedtak knyttet til bedriften, og hvilke lovstraffer den kinesiske aktøren har mottatt.

If you are going to start a business in China, we will help you to seek the necessary patent protection you need. We also provide legal assistance to represent your business and ensure patent protection, rights protection, as well as applying for a trademark to protect your brand in China.

Skal du starte forretningsdrift i Kina, hjelper vi deg med å søke de nødvendige patentbeskyttelsene du trenger. Vi yter også juridisk hjelp slik at bedriften din blir representert og at patentbeskyttelser og beskyttelse av rettigheter blir sikret.

Vi minsker risiko for din bedrift ved å hjelpe deg med å forme og bruke gode kontrakter i Kina, sjekke de juridiske sidene ved partene man involverer seg med, analyserer lovmessige risker for de kommersielle uttrykkene som blir brukt i kontrakter, standardiserer kontraktsprosessen man gjennomfører i Kina, tilrettelegger for å hindre risker i kontrakter og ha varselmekanismer.